თავის მიდამო 1-30

30 | Total Attempts: 801

SettingsSettingsSettings
Please wait...
თავის მიდამო 1-30

Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვალეთ თავის ფორმები:  
  • A. 

   ენდოცეფალური, მორფოცეფალური, ბრაქიცეფალური

  • B. 

   ექსტრაცეფალური, მეზოცეფალური, დოლიქოცეფალური

  • C. 

   დოლიქომორფული, მეზომორფული, ბრაქიმორფული

  • D. 

   დოლიქოცეფალი, მეზოცეფალი, ბრაქიცეფალი

 • 2. 
  შუბლის მიდამოს სისხლით ამარაგებს:  
  • A. 

   ყურის წინა და უკანა არტერიები

  • B. 

   სახის და საფეთქლის არტერიები

  • C. 

   ჭაღზედა და თვალბუდის ზედა არტერიები

  • D. 

   ჭაღქვედა და თვალბუდის ქვედა არტერიები

 • 3. 
  რომელ ვენებს აკავშირებს ერთმანეთთან გამოსაშვები ვენები:  
  • A. 

   ქალასარქველის რბილი საფარველის ვენებს და ტვინის მაგარი გარსის ვენურ სინუსებს

  • B. 

   ჭაღზედა და თვალბუდის ზედა ვენებს

  • C. 

   ყურის წინა და უკანა ვენებს

  • D. 

   საფეთქლის ზედაპირულ და სახის ვენებს

 • 4. 
  სად მდებარეობს ტვინის მაგარი გარსის განივი სინუსი?  
  • A. 

   განივ ღარში

  • B. 

   სიგმოიდურ ღარში

  • C. 

   ნათხემის კარავში

  • D. 

   თურქულ კეხზე

 • 5. 
  მიუთითეთ ძვალ-პლასტიური ტრეპანაციის წესები:  
  • A. 

   ვაგნერ-ვოლფისა და ოლივეკრონას

  • B. 

   პიროგოვის და შევკუნენკოს

  • C. 

   ჯანელიძის და მუხაძის

  • D. 

   ჩიქოვანის და ჩაჩავას

 • 6. 
  დაასახელეთ შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს პირველი შემაერთებელქსოვილოვანი შრე:  
  • A. 

   მყესოვანი აბჯრის ქვეშ მდებარე შემაერთებელი ქსოვილი

  • B. 

   კანქვეშა ქსოვილი

  • C. 

   შუბლის კუნთის ქვეშ მდებარე შემაერთებელი ქსოვილი

  • D. 

   კეფის კუნთის ქვეშ მდებარე შემაერთებელი ქსოვილი

 • 7. 
  შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოში ძვლისაზრდელას ქვეშ ლოკალიზებული ჰემატომის ან ჩირქგროვის გავრცელების ფარგლები:  
  • A. 

   ვრცელდება მთელ მიდამოში

  • B. 

   შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოდან გადადის თვალბუდის მიდამოში

  • C. 

   შემოსაზღვრულია ერთი ძვლის ფარგლებით

  • D. 

   შემოსაზღვრულია ორი ძვლის ფარგლებით

 • 8. 
  სიგმოიდური სინუსი მდებარეობს:  
  • A. 

   სიგმოიდურ ღარში

  • B. 

   ნათხემის კარავში

  • C. 

   განივ ღარში

  • D. 

   დვრილისებრ მორჩში

 • 9. 
  კრონლეინის სქემის მიხედვით ქვედა ჰორიზონტალურ ხაზს ავლებენ:  
  • A. 

   თვალბუდის ქვედა კიდესა და დვრილისებრი მორჩის მწვერვალს შორის

  • B. 

   თვალბუდის ქვედა კიდესა და ყვრიმალის რკალზე

  • C. 

   თვალბუდის ქვედა კიდესა და გარეთა სასმენი ხვრელის ზედა კიდეზე

  • D. 

   თვალბუდის ზედა კიდეზე ჰორიზონტალურად

 • 10. 
  ქალას ტვინისეულ ნაწილში არჩევენ:  
  • A. 

   თვალბუდესა და სახის გარეთა ნაწილს

  • B. 

   ქალასარქველსა და ქალას ფუძეს

  • C. 

   ქალას წინა და უკანა ნაწილებს

  • D. 

   ჰემისფეროებსა და ნათხემს

 • 11. 
  შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს მეორე შემაერთებელქსოვილოვანი შრე მდებარეობს:  
  • A. 

   მყესოვანი აბჯრის ქვეშ

  • B. 

   შუბლის კუნთის ქვეშ

  • C. 

   კეფის კუნთის ქვეშ

  • D. 

   საფეთქლის კუნთის ქვეშ

 • 12. 
  საფეთქლის მიდამო ქვევიდან მოისაზღვრება:  
  • A. 

   შუბლის ძვლის ყვრიმალის მორჩით ყვრიმალის რკალით

  • B. 

   ყვრიმალის მორჩით

  • C. 

   ყვრიმალის ძვლის შუბლის მორჩით

  • D. 

   ყვრიმალის რკალით

 • 13. 
  მღვიმოვანი სინუსის გარეთა კედელთან მდებარეობს:  
  • A. 

   სამწვერა კვანძი

  • B. 

   სიმპათიკური კვანძი

  • C. 

   გულის კვანძი

  • D. 

   ვარსკვლავისებრი კვანძი

 • 14. 
  როგორია კანის განაკვეთი ქალას ტრეპანაციის დროს:  
  • A. 

   გამოდრეკილობით ქვემოთკენ მიმართული რკალოვანი განაკვეთი

  • B. 

   გადმოდრეკილობით წინისკენ მიმართული განაკვეთი

  • C. 

   გადმოდრეკილობით უკანისკენ მიმართული განაკვეთი

  • D. 

   გამოდრეკილობით ზემოთკენ მიმართული რკალოვანი განაკვეთი

 • 15. 
  რას გამოხატავს ქალას მაჩვენებელი:  
  • A. 

   ქალას სიმაღლის პროცენტულ შეფარდებას მის სიგანესთან

  • B. 

   ქალას სიგანის პროცენტულ შეფარდებას მის სიგრძესთან

  • C. 

   ქალას სიმაღლის პროცენტულ შეფარდებას მის სიგრძესთან

  • D. 

   ქალას სიგრძის პროცენტულ შეფარდებას მის სიგანესთან

 • 16. 
  ქალას რბილი საფარველის ჭრილობებს საკმაოდ ინტენსიური სისხლის დენა ახასიათებთ, რადგანაც:  
  • A. 

   ტრავმის შედეგად გამოიყოფა ნივთიერება, რომელიც ხელს უწყობს სისხლის დენას

  • B. 

   გადაკვეთილი სისხლძარღვების სანათურები არ ვიწროვდება

  • C. 

   სისხლის ძარღვები ჭრილობიდან გამოდიან გარეთ

  • D. 

   სისხლძარღვებს შორის უხვი ანასტომოზებია

 • 17. 
  ქალას ტრავმის დროს შედარებით უფრო ადვილად, ხშირად და ფართო ფარგლებში ზიანდება:  
  • A. 

   ძვლების ღრუბლისებრი ნივთიერება

  • B. 

   ძვლების გარეთა ფირფიტა

  • C. 

   ძვლების შიგნითა ფირფიტა

  • D. 

   გარეთა და შიგნითა ფირფიტები ერთნაირად

 • 18. 
  ქვედა საგიტალური სინუსი მდებარეობს:  
  • A. 

   დიდი ტვინის ნამგლის ზედა კიდეში

  • B. 

   დიდი ტვინის ნამგლის ქვედა კიდეში

  • C. 

   დიდი ტვინის ნამგლის წინა ბოლოში

  • D. 

   დიდი ტვინის ნამგლის უკანა ბოლოში

 • 19. 
  რა ეწოდება დვრილისებრი მორჩის ტრეპანაციას:  
  • A. 

   ანტროტომია

  • B. 

   რეზექცია

  • C. 

   ამპუტაცია

  • D. 

   ანტროპლასტიკა

 • 20. 
  ტვინის მაგარი გარსის ვენური სინუსის დაზიანება მოსალოდნელია:  
  • A. 

   შეღწეული ჭრილობის შემთხვევაში, ქალას ძვლების დამუშავებისას ანდა ძვლის ნამსხვრევების ამოცლის დროს

  • B. 

   შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს I შემაერთებელქსოვილოვან შრეში ჰემატომის განვითარების შემთხვევაში

  • C. 

   საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის წინა ამოვარდნილობისას

  • D. 

   საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის უკანა ამოვარდნილობისას

 • 21. 
  დაზიანებული ზედა საგიტალური სინუსის პლასტიკა ხორციელდება:  
  • A. 

   დიდი საჩინო ვენის ფრაგმენტით

  • B. 

   შიგნითა საუღლე ვენის ფრაგმენტით

  • C. 

   ბარძაყის არტერიით

  • D. 

   შიგნითა საძილე არტერიით

 • 22. 
  რა უნდა გაკეთდეს ქალასშიგა წნევის მომატების ნიშნების გამომჟღავნების შემთხვევაში თავის ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავების დროს:  
  • A. 

   ავადმყოფს უკეთდება სისხლის წნევის დამწევი საშუალებები

  • B. 

   აკეთებენ ლუმბალურ პუნქციას

  • C. 

   თავზე ადებენ ცივ რეზინის პარკებს

  • D. 

   გადასკვნიან საერთო საძილე არტერიას

 • 23. 
  თავის შეღწეული ჭრილობის შემთხვევაში როგორ ხორციელდება ტვინის ჭრილობის დამუშავება:
  • A. 

   ამოკვეთენ ტვინის მაგარი გარსის კიდეებს, ტვინის ნივთიერებიდან ამოაცლიან უცხო სხეულებს, ძვლის ნამსხვრევებს, ჭრილობას გამორეცხავენ თბილი ფიზიოლოგიური ხსნარით

  • B. 

   ამოკვეთენ მხოლოდ ტვინის მაგარი გარსის კიდეებს და ჭრილობას გამორეცხავენ ცივი წყლით

  • C. 

   მაგარი გარსის ჭრილობას გააგანივრებენ , უცხო სხეულებს ამოაცლიან, ტვინის ჭრილობის არხს მჭიდროდ დაატამპონებენ

  • D. 

   ჭრილობას გამორეცხავენ ჰიპერტონული ხსნარით, ამოკვეთენ ტვინის ჭრილობის კიდეებს

 • 24. 
  რა ფორმა უნდა მიეცეს ჭრილობას შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს რბილი ქსოვილების ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავების დროს:  
  • A. 

   სფერული ან სამკუთხედის

  • B. 

   ხაზოვანი ან ელიფსისებრი

  • C. 

   რკალოვანი

  • D. 

   ნახევრადრკალოვანი

 • 25. 
  ქალას ტრეპანაციის რეზექციული წესის დროს:  
  • A. 

   ძვლოვან ფირფიტას ამოაცლიან და ქალასარქველში რჩება დეფექტი

  • B. 

   ძვლოვან ფირფიტას ამოაცლიან და შემდეგ ისევ ათავსებენ ადგილზე

  • C. 

   ძვლოვან ფირფიტას გადააბრუნებენ და დეფექტს დახურავენ მისი გარეთა ზედაპირით

  • D. 

   ძვლოვან ფირფიტას ააცლიან პერიკრანიუმს და ისე დახურავენ დეფექტს

Back to Top Back to top