ნივთიერებათა ცვლა და თბორეგულაცია

71 | Total Attempts: 307

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ნივთიერებათა ცვლა და თბორეგულაცია

Questions and Answers
 • 1. 
  //// რა არის ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლის პირველი ეტაპი?  
  • A. 

   საკვების ფიზიკური და ქიმიური დამუშავება, ჰიდროლიზის პროდუქტების შეწოვა, ორგანიზმის გამდიდრება ჟანგბადით, ნივთიერებათა ტრანსპორტი სისხლით.

  • B. 

   ნაბოლიზმისა და კატაბოლიზმის ერთობლიობა.

  • C. 

   მეტაბოლიტების გარემოში გამოყოფა.

  • D. 

   ქსოვილთა სტრუქტურული კომპონენტების განახლება და ენერგიის დაგროვება.

 • 2. 
  რა არის ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლის მეორე ეტაპი?  
  • A. 

   ანაბოლიზმის და კატაბოლიზმის ერთობლიობა.

  • B. 

   მეტაბოლიტების გამოყოფა გარემოში.

  • C. 

   ქსოვილთა სტრუქტურული კომპონენტების განახლება და ენერგიის დაგროვება

  • D. 

   ციკლური ატფ-ის რეფოსფორილება და NADPH-ის აღდგენა.

 • 3. 
   რა არის ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლის მესამე ეტაპი?  
  • A. 

   მეტაბოლიტების - CO2-ის, წყლის, ცვლის აზოტური პროდუქტების გამოყოფა გარემოში.

  • B. 

   ანაბოლიზმის და კატაბოლიზმის ერთობლიობა.

  • C. 

   ქსოვილთა ფუნქციური და სტრუქტურული კომპონენტების განახლება და ენერგიის დაგროვება.

  • D. 

   საკვების ფიზიკური და ქიმიური დამუშავება.

 • 4. 
  რას ეწოდება საყუათო ნივთიერებები?    
  • A. 

   ნივთიერებათა ცვლის პროცესში საკვების ასიმილირებულ კომპონენტებს.

  • B. 

   ნივთიერებათა ცვლის პროცესში საკვების დისიმილირებულ კომპონენტებს.

  • C. 

   ორგანიზმის ქემოტროფულ პროდუქტებს.

  • D. 

   კატაბოლური რეაქციების შედეგად გამოყოფილ რთული მოლეკულების საბოლოო პროდუქტებს.

 • 5. 
   როგორია ადამიანის სხეულში ცილების ნახევარდაშლის პერიოდი (საშუალოდ)?  
  • A. 

   80 დღე.232

  • B. 

   10 დღე

  • C. 

   90 დღე

  • D. 

   რამდენიმე წუთი.

 • 6. 
  1 გრამი ცილის დაჟანგვისას იხარჯება:  
  • A. 

   0,97 მლ ჟანგბადი.

  • B. 

   0,37 მლ ჟანგბადი

  • C. 

   0,17 მლ ჟანგბადი

  • D. 

   1,37 მლ ჟანგბადი.

 • 7. 
  რა რაოდენობის ნახშირორჟანგი გამოიყოფა 1 გ. ცილის დაჟანგვისას?  
  • A. 

   0,97 მლ

  • B. 

   0,37 მლ

  • C. 

   0,77 მლ

  • D. 

   1,37 მლ

 • 8. 
  როდის ვითარდება აზოტის უარყოფითი ბალანსი?  
  • A. 

   ნახშირწყლებით მდიდარი საკვების მიღებისას.

  • B. 

   სრულფასოვანი კვებისას.

  • C. 

   შიმშილობისას.

  • D. 

   ანაბოლური რეაქციების კატაბოლურზე სისწრაფის პირობებში.

 • 9. 
   ნატრიუმის ქლორიდზე ადამიანის რეალური მოთხოვნილებაა (დღე-ღამეში):  
  • A. 

   5-8

  • B. 

   2-3 გ

  • C. 

   10-12 გ

  • D. 

   1-4 გ

 • 10. 
  სუფრის მარილის ჭარბმა მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს:  
  • A. 

   სხეულის სითხეთა მოცულობის მატება.

  • B. 

   სხეულის სითხეთა მოცულობის შემცირება

  • C. 

   ფილტვებზე დატვირთვის ზრდა.

  • D. 

   კუჭ-ნაწლავის ტრაქტზე დატვირთვის ზრდა.

 • 11. 
  კალიუმით განსაკუთრებით მდიდარია:  
  • A. 

   კომბოსტო, სტაფილო.

  • B. 

   კივი, ბანანი.

  • C. 

   საზამთრო, ტყემალი.

  • D. 

   გარგარი, შავი ქლიავი.

 • 12. 
  კალციუმის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:233    
  • A. 

   3,5 გ

  • B. 

   2,5 გ

  • C. 

   0,5 გ

  • D. 

   1,5 გ

 • 13. 
   მაგნიუმის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:  
  • A. 

   0,4 გ

  • B. 

   0,3 გ

  • C. 

   0,1 გ

  • D. 

   0,2 გ

 • 14. 
  მაგნიუმი მონაწილეობს შემდეგ პროცესებში:    
  • A. 

   არითმულს ხდის გულის შეკუმშვათა სიხშირეს.

  • B. 

   ამცირებს ჩონჩხის კუნთების კუმშვად აქტივობას.

  • C. 

   ზრდის ჩონჩხის კუნთების კუმშვად აქტივობას.

  • D. 

   იწვევს სისხლძარღვთა შევიწროებას.

 • 15. 
  მაგნიუმით მდიდარია:  
  • A. 

   რძის პროდუქტები.

  • B. 

   ხორცი.

  • C. 

   მცენარეული პროდუქტები.

  • D. 

   კვერცხი.

 • 16. 
  ფოსფორის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:  
  • A. 

   0,9 გ

  • B. 

   1,2 გ

  • C. 

   1,0 გ

  • D. 

   1,1 გ

 • 17. 
  რკინის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:  
  • A. 

   20 მგ

  • B. 

   15 მგ

  • C. 

   10 მგ

  • D. 

   5 მგ

 • 18. 
  იოდის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:  
  • A. 

   150-200 მკგ

  • B. 

   100-150 მკგ

  • C. 

   50-100 მკგ

  • D. 

   200-250 მკგ

 • 19. 
  ფთორის დღე-ღამური მოთხოვნილებაა:  
  • A. 

   1,5-2 მგ

  • B. 

   0,5-1 მგ

  • C. 

   2-2,5 მგ

  • D. 

   1-1,5 მგ

 • 20. 
  ფთორი ორგანიზმში:  
  • A. 

   მონაწილეობს ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვაში.

  • B. 

   მონაწილეობს სისხლის შედედებაში.

  • C. 

   იცავს კბილებს კარიესისგან.

  • D. 

   განაპირობებს ჯირკვლოვანი უჯრედის მოსვენების პოტენციალს.

 • 21. 
  ორგანიზმში წყლის შემცველობის რა რაოდენობით შემცირების შემთხვევაში დგება სიკვდილი?  
  • A. 

   20%-ით.

  • B. 

   80%-ით.

  • C. 

   60%-ით.

  • D. 

   40%-ით.

 • 22. 
  სხეულის 65 კგ მასის პირობებში ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში წყალი საშუალოდ არის:  
  • A. 

   მასის 1/2.

  • B. 

   40 ლ

  • C. 

   5 ლ

  • D. 

   10 ლ

 • 23. 
  წყურვილის აღმოცენების ხელშემწყობი ფაქტორებია ყველა, გარდა:  
  • A. 

   უჯრედთა მოცულობის გაზრდა.

  • B. 

   ანგიოტენზინის მოქმედება.

  • C. 

   პირის ლორწოვანი გარსის გაშრობა.

  • D. 

   უჯრედული სითხის ოსმოსური წნევის მომატება.

 • 24. 
  ცხიმის დიდი რაოდენობით შემცველობასთან დაკავშირებით ქალის ორგანიზმში წყალი:  
  • A. 

   ცვალებადი შედგენილობისაა.

  • B. 

   ცვალებადი მოცულობისაა.

  • C. 

   მეტია, ვიდრე მამაკაცის ორგანიზმში.

  • D. 

   ნაკლებია, ვიდრე მამაკაცის ორგანიზმში.

 • 25. 
  წყალში ხსნადი ვიტამინებია:  
  • A. 

   E, D

  • B. 

   B, PP.

  • C. 

   E, K.

  • D. 

   A, D.235

Back to Top Back to top