ფიზიოლოგია - საჭმლის მომნელებელი სისტემიф

72 | Total Attempts: 582

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიოლოგია - საჭმლის მომნელებელი სისტემიф

958 - 1029


Questions and Answers
 • 1. 
  აღნიშნეთ საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ძირითადი ფუნქციები:
  • A. 

   სეკრეციული, იმუნური, ექსკრეციული, თერმოსარეგულაციო.

  • B. 

   სეკრეციული, მოტორული, შეწოვის, ექსკრეციული.

  • C. 

   ავტომატია, ექსკრეციული, ფერმენტული, დამცველობითი.

  • D. 

   მოტორული, ადაპტაციური, სინთეზური, შეწოვის.

 • 2. 
  ჰიპოთალამუსის რომელი ბირთვების გაღიზიანება იწვევს ჰიპერფაგიას?
  • A. 

   სუპრაოპტიკური

  • B. 

   ვენტრომედიალური

  • C. 

   მამილარული

  • D. 

   ლატერალური

 • 3. 
  //// ჰიპოთალამუსის რომელი ბირთვების გაღიზიანება იწვევს აფაგიას?
  • A. 

   ვენტრომედიალური

  • B. 

   ლატერალური

  • C. 

   დორსომედიალური

  • D. 

   პარავენტრიკულური

 • 4. 
  ჰიპოთალამუსის რომელი ბირთვების ორმხრივი დაზიანება იწვევს ჰიპერფაგიას?
  • A. 

   ვენტრომედიალური

  • B. 

   ლატერალური

  • C. 

   დორსომედიალური

  • D. 

   მამილარული

 • 5. 
  ჰიპოთალამუსის რომელი ბირთვების ორმხრივი დაზიანება იწვევს აფაგიას?
  • A. 

   ვენტრომედიალური

  • B. 

   ლატერალური

  • C. 

   დორსომედიალური

  • D. 

   მამილარული

 • 6. 
  კვების ცენტრის რომელი ნაწილი აღინიშნება, როგორც მაძღრობის ცენტრი?
  • A. 

   თავის ტვინის ღეროს რეტიკულური ფორმაცია,

  • B. 

   ნუშისებრი კომპლექსის კორტიკომედიალურ ბირთვები,

  • C. 

   ჰიპოთალამუსის ვენტრომედიალური ბირთვები,

  • D. 

   ჰიპოთალამუსის ლატერალური ბირთვები.

 • 7. 
  კვების ცენტრის რომელი ნაწილი აღინიშნება, როგორც შიმშილის ცენტრი?
  • A. 

   ნუშისებრი კომპლექსის ბაზალური ბირთვები,

  • B. 

   ნუშისებრი კომპლექსის ლატერალური ბირთვები,

  • C. 

   ჰიპოთალამუსის ვენტრომედიალური ბირთვები.

  • D. 

   ჰიპოთალამუსის ლატერალური ბირთვები.

 • 8. 
  აღნიშნული ფაქტორებიდან რომელი არ განაპირობებს "მაძღარი" და "მშიერი" სისხლის თვისებებს?
  • A. 

   გლუკოზა, ამინომჟავები, ცხიმები.

  • B. 

   საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ფერმენტები.

  • C. 

   სისხლის ტემპერატურა და წყლის რაოდენობა.

  • D. 

   კრებსის ციკლის პროდუქტები, ინტესტინული ჰორმონები.

 • 9. 
  რა ფაქტორებით აიგზნება ან შეკავდება კვების ცენტრის ჰიპოთალამუსური ბირთვები?
  • A. 

   მხოლოდ სისხლის შედგენილობის მიხედვით.

  • B. 

   სხვადასხვა პერიფერიული რეცეპტორებიდან მისული იმპულსების მიხედვით.

  • C. 

   სისხლის ტემპერატურის მიხედვით.

  • D. 

   სისხლის შედგენილობისა და სხვადასხვა პერიფერიული რეცეპტორებიდან მისული იმპულსების მიხედვით.

 • 10. 
  მაძღრობის სახეებია:
  • A. 

   სენსორული (პირველადი, პრერეზორბციული) და მეტაბოლური (მეორადი, პოსტრეზორბციული).

  • B. 

   მეტაბოლური (პირველადი, პრერეზორბციული) და სენსორული (მეორადი, პოსტრეზორბციული)

  • C. 

   სენსორული (პირველადი, პრერეზორბციული) და ანაბოლური (მეორადი, პოსტრეზორბციული).

  • D. 

   სენსორული (პირველადი, პრერეზორბციული) და კატაბოლური (მეორადი, პოსტრეზორბციული).

 • 11. 
  დღე-ღამეში გამოყოფილი ნერწყვის რაოდენობაა:
  • A. 

   0,5-1 ლ-მდე

  • B. 

   0,5-2 ლ

  • C. 

   2,5-3,5 ლ

  • D. 

   3,5 ლ და მეტი.

 • 12. 
  რომელი ძირითადი მექანიზმით ყალიბდება მეტაბოლური (მეორადი) მაძღრობა?
  • A. 

   საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში საკვების მოხვედრით.

  • B. 

   კუჭში საკვების მოხვედრით.

  • C. 

   კუჭის შიგთავსის გადასვლით 12-გოჯა ნაწლავში.

  • D. 

   საკვების მონელების შედეგად წარმოქმნილი ნივთიერებების სისხლში გადასვლით.

 • 13. 
  რა არის სპეციფიკური მადა?
  • A. 

   ადამიანის და ცხოველის შერჩევითი ლტოლვა განსაზღვრული საკვებისადმი, მათ შორის - რომლის ნაკლებობასაც განიცდის ორგანიზმი.

  • B. 

   ადამიანს და ცხოველის შერჩევითი ლტოლვა საყუათო ღირებულების მქონე საკვებისადმი.

  • C. 

   ადამიანის და ცხოველის შერჩევითი მიუღებლობა იმ საკვებისადმი, რომლის კონცენტრაცია ორგანიზმში მაღალია.

  • D. 

   ადამიანის და ცხოველის ლტოლვა ცილების და ცხიმების მაღალი კონცენტრაციის შეცველი საკვებისადმი.

 • 14. 
  როგორ კლასიფიცირდება საჭმლის მონელების პროცესები მათი ლოკალიზაციის მიხედვით?
  • A. 

   უჯრედშიდა და უჯრედგარეთა (დისტანციური და კონტაქტური).

  • B. 

   უჯრედშიდა (დისტანციური) და უჯრედგარეთა (კონტაქტური).

  • C. 

   უჯრედშიდა (ჰიდროლიზური) და აუტოფაგური.

  • D. 

   უჯრედშიდა და უჯრედგარეთა (კარბოჰიდრაზული და პეპტიდაზური).

 • 15. 
  როგორ დიფერენცირდება საჭმლის მონელება ჰიდროლაზების წარმოშობის მიხედვით?
  • A. 

   აუტოლიზური, სიმბიონტური, საკუთრივი.

  • B. 

   პირველადი, მეორადი, საბოლოო.

  • C. 

   პრე- და პოსტრეზორბციული.

  • D. 

   აუტოლიზური, ჰიდროლიზური, ლიპოლიზური.

 • 16. 
  საჭმლის მონელება არის აუტოლიზური:
  • A. 

   როდესაც ჰიდროლაზების წარმოშობის წყარო მოცემული მაკროორგანიზმის სიმბიონტებია (ბაქტერიები, უმარტივესნი).

  • B. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტებში არსებული ფერმენტების საშუალებით.

  • C. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება მაკროორგანიზმში წარმოქმნილი ფერმენტებით.

  • D. 

   როდესაც საჭმლის მონელება დიფუზური ენდოკრინული სისტემის ჰორმონებით ხორციელდება.

 • 17. 
  საჭმლის მონელება არის სიმბიონტური:
  • A. 

   როდესაც ჰიდროლაზების წარმოშობის წყარო მოცემული მაკროორგანიზმის სიმბიონტებია (ბაქტერიები, უმარტივესნი).

  • B. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტებში არსებული ფერმენტების საშუალებით.

  • C. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება მაკროორგანიზმში წარმოქმნილი ფერმენტებით.

  • D. 

   როდესაც საჭმლის მონელება დიფუზური ენდოკრინული სისტემის ჰორმონებით ხორციელდება.

 • 18. 
  საჭმლის მონელება არის საკუთრივი:
  • A. 

   როდესაც ჰიდროლაზების წარმოშობის წყარო მოცემული საკუთრივ მაკროორგანიზმის სიმბიონტებია (ბაქტერიები, უმარტივესნი).

  • B. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის საკვებ პროდუქტებში არსებული ფერმენტების საშუალებით

  • C. 

   როდესაც საჭმლის მონელება ხორციელდება საკუთრივ მაკროორგანიზმში წარმოქმნილი ფერმენტებით.

  • D. 

   როდესაც საჭმლის მონელება საკუთრივ დიფუზური ენდოკრინული სისტემის ჰორმონებით ხორციელდება.

 • 19. 
  ადამიანის ორგანიზმში უჯრედშიდა საჭმლის მონელება ხორციელდება:
  • A. 

   ერითროციტებსა და თრომბოციტებში.

  • B. 

   პოხიერ უჯრედებში

  • C. 

   ეპითელიოციტებში

  • D. 

   ლეიკოციტებსა და ლიმფორეტიკულოჰისტოციტური სისტემის უჯრედებში.

 • 20. 
  ი. პავლოვის მიხედვით საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლების სეკრეციის ფაზებია:
  • A. 

   ქიმიური და მექანიკური.

  • B. 

   ქიმიური და ნერვულ-ჰუმორული.

  • C. 

   რთულ-რეფლექსური და ნერვულ-ქიმიური.

  • D. 

   მექანიკური და ნერვულ-ჰუმორული.

 • 21. 
   საჭმლის მონელების რომელი ტიპი არის წამყვანი ჩვილ ბავშვთა დედის რძით გამოკვების პერიოდში?
  • A. 

   სიმბიონტური

  • B. 

   საკუთრივი

  • C. 

   აუტოლიზური

  • D. 

   შერეული

 • 22. 
  საჭმლის მონელების რომელი ტიპი არის წამყვანი მოზრდილ ადამიანში?
  • A. 

   სიმბიონტური

  • B. 

   საკუთრივი

  • C. 

   აუტოლიზური

  • D. 

   შერეული

 • 23. 
  გასტროინტესტინური ჰორმონები გამოიყოფა:
  • A. 

   კუჭის ძირითადი უჯრედებიდან და აპუდოციტებიდან.

  • B. 

   კუჭის, თორმეტგოჯა ნაწლავის და წვრილი ნაწლავის ლორწოვანი გარსის სპეციალური ენდოკრინული უჯრედებიდან.

  • C. 

   სანაღვლე გზების აპუდოციტებიდან.

  • D. 

   კუჭისა და წვრილი ნაწლავის სპეციალური ეგზოკრინული უჯრედებიდან

 • 24. 
  რას გამოიმუშავებენ საჭმლის მომნელებელი სისტემის აპუდოციტები?
  • A. 

   გასტროინტესტინურ ჰორმონებს, სარეგულაციო პეპტიდებს, ენტერინებს.

  • B. 

   კარბოჰიდრაზებს და პეპტიდაზებს.

  • C. 

   APUD-ნივთიერებებს და ნახშირწყლებს.

  • D. 

   გასტრინს და სეკრეტინს.

 • 25. 
  რა სახის ეფერენტულ ნერვულ და ჰორმონულ ზემოქმედებას განარჩევენ საჭმლის მომნელებელ ორგანოებზე?
  • A. 

   ფუნქციურს, ვაზომოტორულს და ტროფიკულს.

  • B. 

   გამაძლიერებელს, შემაკავებელს.

  • C. 

   ფუნქციურს, მორფოლოგიურს და ჰუმორულს.

  • D. 

   სეკრეციულს, ექსკრეციულს და მოტორულს.

Back to Top Back to top