ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВИЈЕСТИ
10
Тачно -нетачно. попуни празна поља, споји сродне појмове, изабери један тачан одговор...