מבחן מסכם בנושא אג"ח

8 | Total Attempts: 156

SettingsSettingsSettings
Please wait...
מבחן מסכם בנושא אג"ח

לפניך מבחן מסכם באג"ח , בממוצע 7.5 דקות לשאלה. סה"כ 8 שאלות בשעה בהצלחה!


Questions and Answers
 • 1. 
  שתי איגרות חוב של אותה חברה נסחרות באותו היום במחירים שונים. שתי איגרות החוב נפדות בתשלום אחד באותו היום בעוד שנתיים וארבעה חודשים. לאחת האיגרות קופון 1% והאיגרת השנייה נטולת קופון. לאור הנתונים, איזו טעענה מהבאות נכונה?
  • A. 

   לאיגרת היקרה מבין השתיים מחמ נמוך יותר

  • B. 

   אם התשואה לפדיון של האיגרת המחלקת קופון תמשיך ותרד, יתכן והמחמ ישתווה

  • C. 

   אם התשואה לפדיון זהה, מחיר האיגרת בעלת הקופון הגבוה, יקרה יותר.

  • D. 

   ככל שהתשואה תעלה יירד המחמ של שתי האיגרות

  • E. 

   עליית פרמיית הסיכון הנדרשת על ההשקעה תגדיל את הפער בין המחמים של שתי איגרות החוב

 • 2. 
  משקיע רכש איגרת חוב הניתנת להמרה במניות ביחס של 500%. מחיר המניה עומד על 4 שקלים. לאיגרת נותרו 2.5 שנים לפדיון והיא נסחרת בתשואה ריאלית של 2% לשנה. בנסיבות המתוארות איזו מהטענות הבאות נכונה?
  • A. 

   שער האגרת בבורסה גבוה מ-70

  • B. 

   שער האגרת בבורסה נמוך מ-90

  • C. 

   חסרים נתונים על שיעור האינפלציה מיום הנפקת האיגרת על מנת לענות על השאלה

  • D. 

   לא ניתן לענות על השאלה ללא נתונים נוספים אודות הקופון

  • E. 

   האיגרת נסחרת בניכיון

 • 3. 
  שתי איגרות חוב נפדות בתשלום אחד באותו היום ומחלקות קופון ששיעורו הנקוב 5%. אחת מהאיגרות שקלית ואילו השנייה צמודה למדד המחירים לצרכן. בנסיבות המתוארות איזו מהטענות הבאות נכונה?  
  • A. 

   אם שתי איגרות החוב נסחרות בתשואה זהה, מחיר האיגרות בבורסה זהה

  • B. 

   אם שתי האיגרות מגיעות לפדיון בעוד שנתיים מחמ האיגרות שונה

  • C. 

   בהנחה שהאינפלציה חיובית במהלך חיי האיגרת, האיגרת היקרה הינה בעלת המחמ הנמוך יותר

  • D. 

   אם הטווח לפדיון קצר משנה מחמ האיגרות זהה

  • E. 

   ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, הפער בין התשואות הריאליות של שתי האיגרות עולה

 • 4. 
  ביום 2.10.2012  נבחרה אג"ח של חברת IDB  אחזקות, אג"ח ג, בשער 36.97 האג"ח נושאת קופון בשיעור 4.4% והינה בעלת התזרים הצפוי הבא: תאריך תזרים 10.6.2013 פדיון חלקי בשיעור 50%+ריבית 10.6.2014 פדיון חלקי בשיעור 50%+ריבית   האגח צמודה למדד המחירים לצרכן לפי מדד הבסיס 100.7 מתאריך 15.5.2005, מדד ידוע 122.8734, מה מהבאים ניתן להסיק מנתונים אלו?
  • A. 

   מח"מ האגרת נמוך מחצי שנה

  • B. 

   תשואת האגרת 146.79

  • C. 

   מחמ האגרת הוא 1.28

  • D. 

   מחמ האגרת 0.9

  • E. 

   הערך המתואם הוא 101.37

 • 5. 
  ביום 2.10.2012 נבחרה אגח להמרה של חברת טאוור אגח ה לתשואה של 6.79, האגרת צמודה למדד, בעלת יחס המרה של 6225%. האגרת נפדת בפדיון חד פעמי ביום 31.12.2012. ונותת ריבית נקובה של 8%. בנסיבות המתוארות איזה מבין הטענות הבאות נכונה?
  • A. 

   הערך המתואם הוא 106.04

  • B. 

   האגרת נבחרת בדיסקאונט

  • C. 

   התשואה לפדיון היא 4%

  • D. 

   אם יעלה שער האגח התשואה לפדיון תרד בוודאות

  • E. 

   מחמ האגרת הוא 0.25

 • 6. 
  ביום 2.10.2012, נבחרה אגח שקלית של חברה "סקי לייקס" בעלת קופון של 7% המשולם מידי חצי שנה. האגח מגיעה לפדיון סופי ב31.3.2014  האגח נפדת לשיעורין. מה מהבאים ניתן להסיק מנתונים אלו?
  • A. 

   פדיון לשיעורין יוריד את מחיר האגח

  • B. 

   המחמ נמוך משנה

  • C. 

   הערך המתואם הוא 100.04

  • D. 

   הערך המתואם הוא 103.8

  • E. 

   יתכן ומחמ האגרת גבוה משנתים

 • 7. 
  בבורסה בת"א נסחרת אגח של חברת IDB   בשער 36.97 האג"ח נושאת קופון בשיעור 4.4% אג"ח ממשלתית בתנאים זהים נסחרת בשער של 103. הניחו כי במקרה של דיפולט חדלות פרעון התקבל ריקברי מידי בשיעור של 25 אגרות מהערך המתואם. מה ההסתברות שבה מעריך השוק את חדלות הפרעון?
  • A. 

   מתחת ל-30%

  • B. 

   בין 30%-40%

  • C. 

   בין 40%-50%

  • D. 

   בין 60%-70%

  • E. 

   מעל 75%

 • 8. 
  איזו טענה אינה נכונה בנוגע לאגרות חוב?
  • A. 

   משקיע שאינו מעוניין בזכויות ההצבעה הנלוות למניה עשוי להמיר איגרת חוב להמרה בפרמיית המרה חיובית, גם אם יחס ההמרה מתואם לחלוקת דיבידנד

  • B. 

   אם מחר חל יום הקום עבור זכאות הפדיון החלקי של הקרן בשיעור של 20% כמות הערך הנקוב שבידי כל אחד מבעלי מאגרות החוב תפחת ב-20%

  • C. 

   אם מחר חל יום הקום עבור הזכאות לתשלום הריבית השנתי בשיעור של 9% בלבד. כל בעלי איגרות החוב להמרה יקבלו תשלום בשיעור של 9% מהשקעתם

  • D. 

   איגרת חוב ללא אופציית המרה הנפדית לשיעורין ומחלקת ריבית אחת לשנה, נסחרת במחיר שווה לזה שבו נסחרת איגרת זהה במאפייניה הנפדית בתשלום אחד בסוף התקופה, בהנחה ששיעור התשואה הנדרש על השקעה בשתי האיגרות זהה לריבית הנקובה

  • E. 

   כל הטענות נכונות

Back to Top Back to top