آزمون آن لاین نرم افزار اتوپلی

5 | Total Attempts: 716

SettingsSettingsSettings
Please wait...
آزمون آن لاین نرم افزار اتوپلی

اگر دوره ی مقدماتی آموزش نرم افزار autoplay media studio را گذرانده اید می توانید در این آزمون شرکت نمایید .


Questions and Answers
 • 1. 
  در این نرم افزار از کدام گزینه برای گرفتن خروجی استفاده می شود ؟
  • A. 

   Preview

  • B. 

   Save

  • C. 

   Save as

  • D. 

   Publish

 • 2. 
  در این نرم افزار برای مشاهده پیش نمایش از کدام گزینه استفاده می شود /
  • A. 

   Preview

  • B. 

   View

  • C. 

   Publish

  • D. 

   Save as

 • 3. 
  برای ذخیره کردن پروژه به صورت فشرده که در سیستم های دیگر بتوان استفاده نمود از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  • A. 

   Save

  • B. 

   Save as

  • C. 

   Export

  • D. 

   Publish

 • 4. 
  برای وارد کردن اشیاء مختلف به داخل نرم افزار از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  • A. 

   Object

  • B. 

   Project

  • C. 

   Setting

  • D. 

   View

 • 5. 
  برای ایجاد یک صفحه ی جدید از کدام گزینه استفاده می شود ؟
Back to Top Back to top