ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ - Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Κέντρο
Test Γενικών Γνώσεων
34 Ερωτήσεις
Το test αυτό είναι ένα μικρό ενδεικτικό δείγμα 34 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών μέσω υπολογιστή.
Αποτελείται από πραγματικές ερωτήσεις που έχουν κατά καιρούς τεθεί σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κτλ. και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των γενικών γνώσεων των υποψηφίων.
Η βάση δεδομένων του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου θα είναι δε διαθέσιμη για online απεριόριστη χρήση από τους σπουδαστές μας, είτε φοιτούν σε τμήμα στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε παρακολουθούν το πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως.