เครื่องดนตรีสากล

10

Settings
Please wait...

แบบทดสอบความรู้เรื่องเค ื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนหรือผู้ที สนใจความรู้ทางด้านดนตรี ากล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)


Questions and Answers
 • 1. 
  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องสาย
  • A. 

   Woodwind Instruments

  • B. 

   String Instruments

  • C. 

   Brass Instruments

  • D. 

   Keyboard Instruments

 • 2. 
  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมไม้
  • A. 

   Brass Instruments

  • B. 

   Keyboard Instruments

  • C. 

   Percussion Instruments

  • D. 

   Woodwind Instruments

 • 3. 
  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องลมทองเหลือง
  • A. 

   String Instruments

  • B. 

   Percussion Instruments

  • C. 

   Keyboard Instruments

  • D. 

   Brass Instruments

 • 4. 
  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง  เครื่องลิ่มนิ้ว
  • A. 

   Brass Instruments

  • B. 

   Keyboard Instruments

  • C. 

   String Instruments

  • D. 

   Percussion Instruments

 • 5. 
  เครื่องดนตรีสากลข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง เครื่องตี
  • A. 

   String Instruments

  • B. 

   Woodwind Instrument

  • C. 

   Percussion Instruments

  • D. 

   Keyboard Instruments

 • 6. 
  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   กีตาร์ (Guitar)

  • B. 

   ฮาร์ป (Harp)

  • C. 

   ไวโอลิน (Violin)

  • D. 

   คอนทร้าเบส (Contra Bass)

 • 7. 
  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   กิ๋ง (Triangle)

  • B. 

   แทมบูริน (Tambourine)

  • C. 

   คองก้า (Konga)

  • D. 

   ทิมปานี (Timpani)

 • 8. 
  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   คลาริเนต (Clarinet)

  • B. 

   แซ็กโซโฟน (Saxophone)

  • C. 

   โอโบ (Oboe)

  • D. 

   บาสซูน (Bassoon)

 • 9. 
  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   ทรอมโบน (Trombone)

  • B. 

   คอร์เน็ท (Cornet)

  • C. 

   ทรัมเป็ท (Trumpet)

  • D. 

   ทูบา (Tuba)

 • 10. 
  เครื่องดนตรีชนิดนี้ มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   ไวบราโฟน (Vibraphone)

  • B. 

   ไซโลโฟน (Xylophone)

  • C. 

   มาริมบา (Marinba)

  • D. 

   เปียโน (Piano)