ספר יהושוע

20

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ספר יהושוע

מאת : נאמני המחשב של כיתה ד'1 מקווים שתיהנו ! רביד ונועה!


Questions and Answers
 • 1. 
  יהושוע בן-נון מת כאשר היה בן 110
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 2. 
  יהושוע היה מנהיגם של בני ישראל
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 3. 
  יהושוע כבש ערים רבות עם בני ישראל
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 4. 
  מלכי הדרום נצחו את יהושוע והעם
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 5. 
  רחב כרתה ברית עם המרגלים
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 6. 
  רחב ניצלה מכיבוש יריחו
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 7. 
  בני ישראל כבשו את העי בפעם הראשונה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 8. 
  בני ישראל כבשו את העי בפעם השנייה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 9. 
  יהושוע קיבל כינוי  לפני מותו
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 10. 
  עכן מת
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 11. 
  עכן נגע בחרם יריחו
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 12. 
  עכן נתפס
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 13. 
  יהושוע דיבר בנעימות כלפי עכן ולא העניש אותו
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 14. 
  יהושוע צעק על עכן בהתחלה ודיבר אליו בנעימות בסוף
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 15. 
  יהושוע דיבר בנעימות כלפי עכן בהתחלה ולבסוף צעק עליו
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 16. 
  יהושוע בן-נון מת כאשר היה בן 120
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 17. 
  יהושוע היה המחליף במקום משה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 18. 
  יהושוע הוא משבט אשר
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 19. 
  רק עכן נענש
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 20. 
  כל משפחתו של עכן נענשה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון