יום העצמאות

10

Settings
Please wait...
יום העצמאות

Questions and Answers
 • 1. 
  יום העצמאות חל ב י באייר?
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 2. 
  יום העצמאות חל ב  ה באייר?
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 3. 
  האם המדינה בת 67 שנה?
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 4. 
  ?האם הרצל היה חוזה המדינה
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 5. 
  ?האם חיים ויצמן היה הנשיא הראשון של המדינה
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 6. 
  ? איראן השתתפה במלחמת העצמאות
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 7. 
   1956  המדינה הוקמה בשנת
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 8. 
  דוד בן גוריון היה הראש ממשלה הראשון
  • A. 

   לא נכון

  • B. 

   נכון

 • 9. 
  את המנון התקווה כתב נפתלי הרץ - אימבר
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 10. 
  במלחמת העצמאות כבשנו את העיר העתיקה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון