Kabulistan Winter

9

Settings
Please wait...
Kabulistan Winter

دوستان 3 دقیقه وقت دارن که اطلاعات خود در زمینه ها ی تاریخی جغرافیایی اجتماعی و فرهنگی افغانستان محک بزنن .امید است این امتحان گامی در راستای آگاهی هرچه بیشتر هم وطنان عزیز در مورد افغانستان باشد دوستانی که تمایل به همکاری دارند میتوانند سوالات خود را همراه جواب در همین صفحه ارسال کنند تا در امتحان قرار گیرد زمستان کابلستان Gofteman.pops.tv


Questions and Answers
 • 1. 
  این عکس از کیست؟
  • A. 

   فیض محمد کاتب

  • B. 

   ابولفضل بیهقی

  • C. 

   ابو منصور محمد بن احمد دقيقی بلخی

  • D. 

   احمدعلی کهزاد

 • 2. 
  در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 میلادی ) از پدر ی بنام عبدالله ( از سبب وزیر مالیه بودن در زمان سلطنت نوح بن منصور به بخارا مرکز ماورالنهر و خراسان انزمان انتقال نموده بود) و مادر بخارایی بنام ستاره در قریه خورميثن طفلی چشم به جهان گشود .که نامش را حسین گذاشتند. شاگردي از دبستان معرفت دو مشايخ بزرگ بوده و گل هاي از اين بوستان معرفت چيده است، طوري كه امام فخر رازي او را اولين و آخرين كسي ميداند كه دست آورد هاي شگرفي در تصوف و عرفان دارد.  حافظ قرآن بوده به تمام احكام شريعت واقف بود و هيچ نوعه اختلافاتي ميان او و اهل شريعت وجود نداشته است.  خود او چه زيبا فرموده است: "تعداد واصلان به حق اندك است و جناب حق به روي هر كس باز نيست. او اشاره ميكند كه علت انكار مردم نسبت به مسايل عرفاني، جهل و ناداني آنان است، و اين نوع كمال براي هر كسي ميسر نيست، زيرا با اكتساب محض فراهم نميگردد، بلكه علاوه بر اكتساب ، گوهري مناسب و شايستهء آن كمال لازم است".  
  • A. 

   عبدالرحمن جامی

  • B. 

   مولانا جلال الدين محمد بلخي

  • C. 

   حکیم ابوعلی سینا

  • D. 

   سيد جمال الدين حسيني افغاني

 • 3. 
  موقع محاصره هر شهری در روز اول پرچم سفیدی جلو سراپرده خود برمی افراشت و این علامت آن بود كه اگر مردم شهر تسلیم شوند، آزاری نمی بینند. در روز دوم پرچم سرخ می شد و این علامت آن بود كه اگر شهر تسلیم شود فقط سرداران آن شهر مجازات می شوند. در روز سوم پرچم سیاه می شد به این معنی كه تمام اهل شهر باید بمیرند
  • A. 

   تیمور

  • B. 

   بابرشاه

  • C. 

   سلطان محمود

  • D. 

   سلطان مسعود

 • 4. 
  کدامیک متولد بلخ نیست؟
  • A. 

   ناصر خسرو

  • B. 

   ابو منصور محمد بن احمد دقيقی

  • C. 

   سيد جمال الدين حسيني افغاني

  • D. 

   ابن سینا

 • 5. 
  این شعر از کیست؟ از چمن تا انجمن ، جوش بهار رحمت است دیده هر جا باز می گردد دچار رحمت است خواه ظلمت کن تصور ،خواه نور، آگاه باش! آنچه اندیشی ، نهان و آشکار رحمت است قدر دان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ آنچه عصیان خوانده ای آیینه دار رحمت است کو دماغ آن که ما، از ناخدا منت کشیم ! کشتی بی دست وپایی ها کنار رحمت است سبحه ای دیگر به ذکرمغفرت در کار نیست تانفس باقی ست ،هستی درشمار رحمت است وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید تا کجا خواهد رمید؟! آخر شکار رحمت است شام اگر گل کرد ، بیدل ! پرده دار عیب ماست صبح اگر خندید ، در تجدید کار رحمت است
  • A. 

   سنایی غزنوی

  • B. 

   ناصر خسرو قبادیانی

  • C. 

   مولانا

  • D. 

   بیدل دهلوی

 • 6. 
  تخت رستم در کدام ولایت میباشد؟
  • A. 

   غور

  • B. 

   نیمروز

  • C. 

   سمنگان

  • D. 

   بامیان

 • 7. 
  افغانستان شامل چند ولایت میشود
  • A. 

   30

  • B. 

   32

  • C. 

   33

  • D. 

   34

 • 8. 
  جدی|دلو|حوت حمل|ثور|جوزا سرطان|اسد|سنبله میزان|عقرب|قوش به ترتیب برجهای چه فصولی هستند؟
  • A. 

   بهار|تابستان|پاییز|زمستان

  • B. 

   تابستان|پاییز|زمستان|بهار

  • C. 

   پاییز|زمستان|تابستان|بهار

  • D. 

   زمستان|بهار|تابستان|پاییز

 • 9. 
   افغانستان در چه تاریخی استقلال گرفت؟ جواب را به  صورت روز/ماه/سال شمسی تایپ کنید مثال:24/4/1951