इ.४थी मराठी टेस्ट नं -५

20 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  -

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ..... बरफ ही ती धाडसी मुलगी .
  • A. 

   हाली

  • B. 

   पाली

  • C. 

   वारी

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  हालीला ....... येथे पुरस्कार मिळाला .
  • A. 

   मुंबई

  • B. 

   नवी दिल्ली

  • C. 

   पुणे

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  हालीला .......... यांच्या हस्ते सन २०१३ मध्ये पुरस्कार मिळाला.
  • A. 

   मा. प्रधानमंत्री

  • B. 

   मुख्यमंत्री

  • C. 

   राष्ट्रपती

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  हालीला ........ पुरस्कार मिळाला .
  • A. 

   राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार

  • B. 

   पद्मश्री

  • C. 

   वीर

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात .... : . धरण आहे .
  • A. 

   तानसा

  • B. 

   तापी

  • C. 

   वारणा

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  या भागात वेगवेगळ्या पाडयांवर ......... राहतात.
  • A. 

   लोक

  • B. 

   आदिवासी

  • C. 

   समाज

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  जंगलाची , तिथल्या ....... त्यांना खडानखडा माहिती असते.
  • A. 

   प्राण्यांची

  • B. 

   लोकांची

  • C. 

   फळांची

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  जंगल ही आपली .......... आहे हे आदिवासी जाणतात.
  • A. 

   संपत्ती

  • B. 

   जग

  • C. 

   जंगल

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  हाली बरफ ही मुलगी आपल्या ......... सोबत राहत होती .
  • A. 

   समाजा

  • B. 

   कुटुंबा

  • C. 

   लोकां

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  हालीचे वडील रघुनाथ हे ...... त कामाला होते.
  • A. 

   रेल्वे

  • B. 

   बस

  • C. 

   गाडी

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  हाली जंगलात ........... आणायला गेली होती.
  • A. 

   फळ

  • B. 

   लाकड

  • C. 

   भाजी

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  हाली सोबत जंगलात तिची ........ गेली होती .
  • A. 

   मोठी बहिण

  • B. 

   आई

  • C. 

   आजी

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  हालीच्या बहिणीवर ........ ने हल्ला केला .
  • A. 

   हरिणणे

  • B. 

   सिंहाने

  • C. 

   वाघाने

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  हाली सोबत दिल्लीला तिचा मामा व तिची ......... गेली होती.
  • A. 

   आई

  • B. 

   आजी

  • C. 

   बहिण

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  हाली .......... दिवस दिल्लीत होती.
  • A. 

   वीस

  • B. 

   पंधरा

  • C. 

   दहा

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  हालीच्या मामाचे नाव : ......... होते.
  • A. 

   नंदु

  • B. 

   पांडु किरकिरे

  • C. 

   रामु

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  काही पोरांची ......... वरती मिरवणूक काढली .
  • A. 

   हत्ती

  • B. 

   घोडा

  • C. 

   उंट

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  हाली लग्न करून ........... पाडयाला राहते.
  • A. 

   नांदगावच्या

  • B. 

   जमनाचा

  • C. 

   रातांधळे

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  हालीच्या बहिणीचे नाव ............ होते
  • A. 

   शकुंतला

  • B. 

   राणी

  • C. 

   अनिता

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  हालीच्या घरची परिस्थिती ............. ची होती.
  • A. 

   श्रीमंत

  • B. 

   गरिबी

  • C. 

   साधारण

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top