Բաժին 1, թեմա 1

10 Questions | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1, 1

18-րդ դարի 2-րդ կես-19-րդ դարի 1-ին կես


Questions and Answers
 • 1. 
  Իմ կարծիքը <<Որոգայթ փառաց>> գրքի մասին:
 • 2. 
  Ե՞րբ է տեղի ունեցել Էջմիածնի գաղտնի ժողովը:
  • A. 

   1777 թ.

  • B. 

   1677 թ.

  • C. 

   1547 թ.

  • D. 

   1548 թ.

 • 3. 
  Ե՞րբ է տեղի ունեցել Անգեղակոթի գաղտնի ժողովը:
  • A. 

   1699 թ.

  • B. 

   1677 թ.

  • C. 

   1645 թ.

  • D. 

   1547 թ.

 • 4. 
  Ե՞րբ է Իսրայել Օրին գալիս Ռուսաստան և Պետրոս 1-ին ներկայացնում Ռուսաստանի օգնությամբ Հայաստանն ազատագրելու իր ծրագիրը:
  • A. 

   1699 թ.

  • B. 

   1766 թ.

  • C. 

   1677 թ.

  • D. 

   1701 թ.

 • 5. 
  Ո՞րն է ժամանակագրությամբ 3-րդը:
  • A. 

   Մադրասի հայրենասիրական խմբակի ստեղծումը

  • B. 

   <<Նոր տետրակի>> հրատարակությունը

  • C. 

   Խամսայի մելիքությունների ստեղծումը

  • D. 

   Հալիձորի ճակատամարտը

 • 6. 
  Էջմիածնի գաղտնի ժողովին քանի՞ աշխարհիկ և հոգևոր գործիչներ են մասնակցել:
  • A. 

   21

  • B. 

   12

  • C. 

   9

  • D. 

   6

 • 7. 
  Նշել ճիշտ պնդումնրը:
  • A. 

   Արցախում կազմակերպվեցին պաշտպանական ամրոցներ՝ սղնախներ

  • B. 

   Վախթանգ 6-րդը 1722 թվականին Դավիթ բեկի գլխավորությամբ հայազգի զորավարներ է ուղարկում Սյունիք

  • C. 

   1777թ թվականին <<Նոր տետրակը>> թարգմանվում է ռուսերեն

  • D. 

   1736 թվականին Էրզրմումում կնքվում է պայմանագիր

 • 8. 
  1764 թվականին Հ. Էմինը և խրախուսական նամակներ է ուղարկում Հովնանին:
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Ո՞վ է Ղարաբաղի բեկլարբեկությունը բաժանել երկու մասի՝ Գանձակի խանությունից անջատելով Արցախը և դարձնելով առանձին միավոր:
Back to Top Back to top