इ. २ री - मराठी - १०

16 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  - -

इ. २ री- मराठी


Questions and Answers
 • 1. 
  कवितेच्या ओळी पूर्ण करा. आई... आई, करना गं............
  • A. 

   भाजी

  • B. 

   पोळी

  • C. 

   भेळ

  • D. 

   खाऊ

 • 2. 
  ............ घ्या कुरकुरीत
  • A. 

   चुरमुरे

  • B. 

   भाजी

  • C. 

   शेव

  • D. 

   पापडी

 • 3. 
  टोमॅटो,............, कोथिंबीर
  • A. 

   मिरची

  • B. 

   कांदा

  • C. 

   मुळा

  • D. 

   गाजर

 • 4. 
  थोडं तिखट, थोडं..............
  • A. 

   तेल

  • B. 

   पाणी

  • C. 

   कांदा

  • D. 

   मिठ

 • 5. 
  कागद नक्की ............. टाका.
  • A. 

   रस्त्यावर

  • B. 

   डब्यात

  • C. 

   बाहेर

  • D. 

   घरात

 • 6. 
  कसे ते लिहा. चुरमुरे..........
  • A. 

   कुरकुरीत

  • B. 

   चुरचुरीत

  • C. 

   तिखट

  • D. 

   गोड

 • 7. 
  शेव व पापडी............
  • A. 

   तिखट

  • B. 

   गोड

  • C. 

   चुरचुरीत

  • D. 

   कुरकुरीत

 • 8. 
  मिरची............
  • A. 

   आंबट

  • B. 

   तिखट

  • C. 

   गोड

  • D. 

   खारट

 • 9. 
  चिंच................
  • A. 

   आंबट

  • B. 

   तिखट

  • C. 

   कुरकुरीत

  • D. 

   खारट

  • E. 

   Option 5

 • 10. 
  मिठ......‌..........
  • A. 

   गोड

  • B. 

   खारट

  • C. 

   तिखट

  • D. 

   आंबट

 • 11. 
  वाचा आणि यासाठी कोणता शब्द वापरतात, त्या योग्य शब्दाला खूण करा. दररोज प्रसिद्ध होणारे............
  • A. 

   दैनिक

  • B. 

   सकाळ

  • C. 

   पुस्तक

  • D. 

   वही

 • 12. 
  पालन करणारा...............
  • A. 

   शत्रू

  • B. 

   मित्र

  • C. 

   पालक

  • D. 

   शिक्षक

 • 13. 
  मोठ्या आकाराची फळभाजी............
  • A. 

   कोबी

  • B. 

   भोपळा

  • C. 

   वांगी

  • D. 

   मिरची

 • 14. 
  आंब्याची बी............
  • A. 

   कोय

  • B. 

   साल

  • C. 

   टरफले

  • D. 

   बीया

 • 15. 
  घराच्या मागील मोकळी जागा.
  • A. 

   घर

  • B. 

   परिसर

  • C. 

   छप्पर

  • D. 

   झोपडी

Back to Top Back to top