इ. २ री - मराठी - ८

16 Questions | Total Attempts: 90

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  - -

इ. २ री- मराठी - ८


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न - १ला.) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा.  बाजारातूून आजीने.......... आणल्य्या.
  • A. 

   केळी

  • B. 

   भाज्या

  • C. 

   गोळ्या

  • D. 

   पिशव्या

 • 2. 
  स्वयंपाक घरात........... मध्ये भरून ठेवल्या.
  • A. 

   डब्यात

  • B. 

   वाटीत

  • C. 

   ताटात

  • D. 

   टोपलीत

 • 3. 
  टोपलीतून बाहेर पडले एक..........
  • A. 

   गाजर

  • B. 

   वांगे

  • C. 

   कांदा

  • D. 

   बटाटा

  • E. 

   Option 5

 • 4. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  .............. वाटून चटणी केली
  • A. 

   मिरची

  • B. 

   भेंडी

  • C. 

   वांगी

  • D. 

   भोपळा

 • 6. 
  प्रश्न २रा) योग्य उत्तराला गोल करा.  फुलांकडे जावे..........
  • A. 

   सकाळी

  • B. 

   हळूच

  • C. 

   रागाने

  • D. 

   प्रेमाने

 • 7. 
  फुलांचे हृदय...........
  • A. 

   कोमल

  • B. 

   मऊ

  • C. 

   इवलेशे

  • D. 

   सुंदर

 • 8. 
  फुले लपून बसतात ते ठिकाण............
  • A. 

   झाडाच्या मागे

  • B. 

   पानांच्या आड

  • C. 

   वेलीवर

  • D. 

   झाडावर

 • 9. 
  फुले आनंदाने उधळतत..…......
  • A. 

   रंग

  • B. 

   सुगंध

  • C. 

   पाकळ्या

  • D. 

   फुगे

 • 10. 
  ' हळूच या हो हळूच या' या कवितेचे कवि कोण ?
  • A. 

   ग.ह. पाटील

  • B. 

   मंदा खांडगे

  • C. 

   कुसूमाग्रज

  • D. 

   दादासाहेब कोते

  • E. 

   Option 5

 • 11. 
  ब) शेवटचे अक्षर सारख्या असलेल्या शब्दाला गोल करा. वरती
  • A. 

   पडे

  • B. 

   सडे

  • C. 

   जगती

  • D. 

   झोताने

 • 12. 
  इवलीशी
  • A. 

   गमतीने

  • B. 

   जगती

  • C. 

   अंगावरती

  • D. 

   मधीराशी

 • 13. 
  डोलून
  • A. 

   उधळून

  • B. 

   जगती

  • C. 

   भेटाया

  • D. 

   अंतर

 • 14. 
  सुंदर
  • A. 

   हळूच

  • B. 

   जगती

  • C. 

   अंतर

  • D. 

   किती

 • 15. 
  दडू
  • A. 

   पडू

  • B. 

   आमचे

  • C. 

   वरती

  • D. 

   वेगाने

Back to Top Back to top