इ. २ री - मराठी

20 Questions | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.  -

इ. २ री- मराठी


Questions and Answers
 • 1. 
  प्रश्न १ला - एका शब्दात उत्तर लिहा. चपकच्या गावाचे नाव
  • A. 

   पहाडगावी

  • B. 

   झरीपाडा

  • C. 

   डोंगरगावी

  • D. 

   शहरात

 • 2. 
  केळ्याचे विशेष
  • A. 

   आंबट

  • B. 

   कच्च्या

  • C. 

   हिरव्या

  • D. 

   पिवळी धमक, गोड

 • 3. 
  केळीच्या सालीवरून घसरलेले
  • A. 

   काका

  • B. 

   मामा

  • C. 

   चंपक

  • D. 

   आजोबा

 • 4. 
  चंपक ने कोणाची परवानगी मिळवली?
  • A. 

   नगरपालिका

  • B. 

   पंचायत

  • C. 

   महानगरपालिका

  • D. 

   गावाची

 • 5. 
  आजोबांनी चंपकला दिलेली.
  • A. 

   केळी

  • B. 

   फुले

  • C. 

   खाऊ

  • D. 

   शाबासकी

  • E. 

   Option 5

 • 6. 
  चुक की बरोबर  ताटतले आवडते व नावाडते सर्व   पदार्थ नेहमी संपवणे.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  सर्व भाज्या खात नाही.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  नियमित व्यायाम करावा.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  घरी सतत टीव्ही बघणे.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  दिवसभरात भरपूर पाणी प्यावे.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  प्र २रा-अ) पुढील शब्दांतआलेल्या अक्षरांना गोल करा.  केळी
  • A. 

   केळे

  • B. 

   ळीके

  • C. 

   केळी

  • D. 

   केळं

 • 12. 
  ढग
  • A. 

   गढ

  • B. 

   ठग

  • C. 

   ढगे

  • D. 

   ढग

 • 13. 
  झोपाळा
  • A. 

   पाळाझो

  • B. 

   झोपाळा

  • C. 

   ळापाझो

  • D. 

   झोळापा

 • 14. 
  शिपाई
  • A. 

   ईपाशि

  • B. 

   शिपाइ

  • C. 

   शिपाई

  • D. 

   पाईशि

 • 15. 
  ब)  समानार्थी शब्द लिहा.  झाड
  • A. 

   झाडे

  • B. 

   वृक्ष

  • C. 

   फुले

  • D. 

   झाडं

 • 16. 
  वडील
  • A. 

   काका

  • B. 

   दादा

  • C. 

   पिता

  • D. 

   मामा

 • 17. 
  आकाश
  • A. 

   तारे

  • B. 

   गगन

  • C. 

   चंद्र

  • D. 

   सूर्य

 • 18. 
  जमीन 
  • A. 

   पाणी

  • B. 

   धरती

  • C. 

   नदी

  • D. 

   आकाश

 • 19. 
  शोध
  • A. 

   शोध

  • B. 

   धशो

  • C. 

   शोधा

  • D. 

   शोधं

 • 20. 
  पाणी
  • A. 

   जल

  • B. 

   नदी

  • C. 

   जमीन

  • D. 

   चंद्र

Back to Top Back to top