इयत्ता ६ वी इतिहास पाठ ३

16 Questions | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Please wait...

. सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  इस १९२१ मध्ये ------मधील रावी नदीच्या काठी हडप्पा येथे उत्खनन प्रथम सुरू झाले
  • A. 

   पंजाब

  • B. 

   हरियाणा

  • C. 

   मध्य प्रदेश

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  हडप्पा संस्कृतीतील व्यापारी मलमलीचे कापड --------पुरवत असत
  • A. 

   आफ्रिका

  • B. 

   इंग्लंड

  • C. 

   इजिप्त

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांची घरे आणि इतर बांधकामे प्रामुख्याने-------- होती
  • A. 

   सिमेंटची

  • B. 

   कौलारू

  • C. 

   भाजक्या विटांची

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  मोहेंजोदडो या महा स्नानगृहातील स्नान कुंड जवळजवळ------- मीटर खोल होते
  • A. 

   २.५

  • B. 

   ३.५

  • C. 

   ४.३

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  हडप्पा संस्कृतीचे लोक ----- हा व्यवसाय करत होते
  • A. 

   मासेमारी

  • B. 

   शेती

  • C. 

   दुग्ध

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांना कापूस माहीत होता
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  सिंधूच्या खोर्‍यात चांगल्या दर्जाचा कापूस होत असे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांची घरे आणि इतर बांधकामे प्रामुख्याने सिमेंट होती
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  हडप्पाकालीन कलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे तेथे सापडलेला एक वैशिष्ट्यपूर्ण पुतळा होय
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  मोहेंजोदडो येथे एक प्रशस्त स्नानगृह सापडले आहे
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  हडप्पा संस्कृतीच्या मुद्रा वर विविध-------आकृती आहेत
  • A. 

   प्राण्यांच्या

  • B. 

   देवांच्या

  • C. 

   झाडांच्या

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  सिंधूचा खोऱ्यात चांगल्या दर्जाचा ------होत असते
  • A. 

   भाजीपाला

  • B. 

   सोयाबीन

  • C. 

   कापूस

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  हडप्पा संस्कृतीचा व्यापार ------समुद्राचा किनाऱ्याने चालत असेल
  • A. 

   अरबी

  • B. 

   भूमध्य

  • C. 

   मृत

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  हडप्पा संस्कृतीचे लोक मृत व्यक्तींच्या  शवाबरोबर------ ची भांडी पुरत असत
  • A. 

   पितळ

  • B. 

   लोखंड

  • C. 

   माती

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  महा स्नानगृहातील स्नान कुंडा ची लांबी सुमारे ------मीटर होती
  • A. 

   १४

  • B. 

   १२

  • C. 

   २०

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top