इ .१० वी विषय - इतिहास गुण -२०

16 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .  -  -

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र .१ला )दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा .( गुण -५ )  भारतातील पहिले इंग्रजी वर्तमानपत्र ....... येथे सुरू झाले .
  • A. 

   जेम्स ऑगस्टस हिकी

  • B. 

   सर जॉन मार्शल

  • C. 

   अॅलम ह्यूम

 • 2. 
  दूरदर्शन हे .....माध्यम आहे .
  • A. 

   दृक 

  • B. 

   श्राव्य

  • C. 

   दृक-श्राव्य

 • 3. 
  इंदुप्रकाश पत्राने .......जोरदार पुरस्कार केला .
  • A. 

   विधवा विवाहाच्या

  • B. 

   सतीबंदीचा

  • C. 

   बालविवाहाच्या

 • 4. 
  पंडित नरेंद्र शर्मा यांच्या सूचनेनुसार ..... हे नाव दिले गेले .
  • A. 

   नियत काल के

  • B. 

   दूरदर्शन

  • C. 

   आकाशवाणी

 • 5. 
  वर्तमानपत्र मधील सदरामध्ये पन्नास वर्षापूर्वी ....... वर्षापूर्वी अशाच प्रकारे सदरे असतात .
  • A. 

   शंभर

  • B. 

   दहा

  • C. 

   चाळिस

 • 6. 
  प्र . २रा ) गटात न बसणारा शब्द लिहा .( ५ ) १ ) भक्ती चळवळ २ )समाजसुधारणा चळवळ ३ )मुघल कालखंड
  • A. 

   भक्ती चळवळ

  • B. 

   समाजसुधारणा चळवळ

  • C. 

   मुघल कालखंड

 • 7. 
  १ ) हडप्पा संस्कृती २ )वैद्यकीय संस्कृती  ३ )मौर्य कालखंड
  • A. 

   हडप्पा संस्कृती २

  • B. 

   वैद्यकीय संस्कृती

  • C. 

   मौर्य कालखंड

 • 8. 
  १ )केसरी २ ) मराठा ३ )इतिहास
  • A. 

   केसरी

  • B. 

   मराठा

  • C. 

   इतिहास

 • 9. 
  १ )रामायण २ ) महाभारत ३ )नाटक
  • A. 

   रामायण

  • B. 

   महाभारत

  • C. 

   नाटक

 • 10. 
  १ ) सामाजिक २ ) आर्थिक ३ ) भौतिक
  • A. 

   सामाजिक

  • B. 

   आर्थिक

  • C. 

   भौतिक

 • 11. 
  ब) वाक्यात योग्य शब्द निवडून लिहा .( ५ )  बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ...... भाषेतील पहिले मासिक दिग्दर्शन सुरू केले .
  • A. 

   हिंदी

  • B. 

   )इंग्रजी

  • C. 

   मराठी

 • 12. 
  दर्पण हे पत्र 1832 साली ....येथे सुरू झाले .
  • A. 

   दिल्ली

  • B. 

   मुंबई

  • C. 

   पुणे

 • 13. 
  आजमितीला भारतीय प्रेक्षकांसाठी ..... होऊन अधिक वाहने उपलब्ध आहेत .
  • A. 

   10

  • B. 

   90

  • C. 

   100

 • 14. 
  विविध भारती या लोकप्रिय रेडिओ सेवेद्वारे ..... भाषा 146 बोलीभाषेमध्ये कार्यक्रम सुरू झाले .
  • A. 

   24

  • B. 

   32

  • C. 

   50

 • 15. 
  दूरदर्शन आणि ..... जवळचे नाते आहे .
  • A. 

   इतिहासाचे

  • B. 

   भारतीयाचे

  • C. 

    साहीत्यिकांचे

Back to Top Back to top