इयत्ता -४थी विषय - मराठी गुण - २०

16 Questions | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -  -  -

प्र. १ (अ )रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. 5


Questions and Answers
 • 1. 
  धरतीची आम्ही ..........
  • A. 

   लेकरं  

  • B. 

   वासरं

  • C. 

   कोकरं

 • 2. 
  मेहनत जिमनीवरी केली ............
  • A. 

    तासभरी  

  • B. 

   वरीसभरी

  • C. 

   महिनाभरी

 • 3. 
  मोत्यांची सालभरी ........भाकर
  • A. 

   खाऊ  

  • B. 

   पिऊ

  • C. 

   घेऊ

 • 4. 
  ........ ने मागितला, की लगेच मिळतो फोन .
  • A. 

   ताईने 

  • B. 

   आईने 

  • C. 

   माईने

 • 5. 
  तू सांग ना ..........
  • A. 

   काकांना  

  • B. 

   बाबांना

  • C. 

   आजोबांना

 • 6. 
  प्र.२रा एका वाक्यात उत्तरे लिहा.     5 दादा कॉलेजला काय नेतो ?
  • A. 

   मोबाईल 

  • B. 

   लॅपटॉप 

  • C. 

   बॅग

 • 7. 
  ताईने मागितला कि लगेच काय मिळतो ?
  • A. 

   फोन 

  • B. 

   बॅग  

  • C. 

   वॉटरबॅग

 • 8. 
  शाळेत अचानक सुट्टी घ्यावी लागली तर कोणाची बोलणी ऐकावी लागतात ?
  • A. 

   बाईंची

  • B. 

   सरांची

  • C. 

   ताईंची

 • 9. 
  पुढल्या महिन्यात माझा काय येतोय ?
  • A. 

   वाढदिवस 

  • B. 

   बक्षिससमारंभ

  • C. 

   स्पर्धा

 • 10. 
  ताई साठी  बाबांना मोबाईल घ्यायला कोणी सांगितले होते ?
  • A. 

   आईने 

  • B. 

   आजीने

  • C. 

   माईने 

 • 11. 
  प्र.३ कवितेच्या ओळी पूर्ण करा .   5 आज आलं फळ त्याचं ...........
  • A. 

   डुले शिवार

  • B. 

   डुले मळा

  • C. 

   डुले शेत 

 • 12. 
  स्थापू समानता , पोलादी .........
  • A. 

   वाक्यता 

  • B. 

   ऐक्यता

  • C. 

   अनेकता

 • 13. 
   धरतीची आम्ही लेकरं .....
  • A. 

   धनवान 

  • B. 

   भाग्यवान

  • C. 

   चैतन्यवान

 • 14. 
  नाही धनी येथ कुणी , नाही .........
  • A. 

   चाकर

  • B. 

   नाकर

  • C. 

   वाकर

 • 15. 
  रानीवनी गाती जशी .....
  • A. 

   रानपाखरं

  • B. 

   कोकरं

  • C. 

   वासरं

Back to Top Back to top