Πόσο καλά γνωρίζεις τον υπολογιστή;

15

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  ;

Το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή.


Questions and Answers
 • 1. 
  Πως λέγεται το μυαλό του υπολογιστή;
  • A. 

   Πύργος

  • B. 

   Επεξεργαστής

  • C. 

   Οθόνη

 • 2. 
  Από αυτή τη συσκευή ακούμε του ήχους του υπολογιστή όσοι είμαστε στο χώρο.
  • A. 

   Ηχεία

  • B. 

   Μικρόφωνο

  • C. 

   Ακουστικά

 • 3. 
  Με ποια συσκευή εισάγουμε βίντεο στον υπολογιστή;
  • A. 

   Μικρόφωνο

  • B. 

   Κάμερα

  • C. 

   Οθόνη

 • 4. 
  Το πληκτρολόγιο είναι...
  • A. 

   Συσκευή εισόδου

  • B. 

   Λογισμικό συστήματος

  • C. 

   Συσκευή εξόδου

 • 5. 
  Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι...
  • A. 

   Ο Πύργος

  • B. 

   Ο Επεξεργαστής

  • C. 

   Το λογισμικό εφαρμογών

 • 6. 
  Ο υπολογιστής χωρίζεται σε υλικό και λογισμικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο σαρωτής είναι συσκευή εξόδου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Με τις συσκευές εισόδου δίνουμε στον επεξεργαστή εκείνες τις πληροφορίες που θέλουμε να χρησιμοποιήσει.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το λογισμικό χωρίζεται σε λογισμικό [Blank] και σε λογισμικό [Blank].
 • 10. 
  Τα Windows είναι λογισμικό εφαρμογών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ένα πρόγραμμα κειμενογράφου είναι λογισμικό εφαρμογών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Με ποια συσκευή μετατρέπουμε εικόνες ή κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή;
  • A. 

   Εκτυπωτής

  • B. 

   Σαρωτής

  • C. 

   Κάμερα

 • 13. 
  Η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-me είναι:
  • A. 

   Λογισμικό συστήματος

  • B. 

   Λογισμικό εφαρμογών

  • C. 

   Υλικό

 • 14. 
  Οι φυλλομετρητές είναι προγράμματα που μπορούμε να τους αγγίξουμε.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Με ποια συσκευή δίνω εντολές στον υπολογιστή για να ανοίξει μια εφαρμογή;
  • A. 

   Πληκτρολόγιο

  • B. 

   Ποντίκι

  • C. 

   Πύργος

Back to Top Back to top