माझी समृद्ध आश्रम शाळा,चला वाढवूया ज्ञान..!!

10 Questions | Total Attempts: 24

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  , ..!!

चाचणी क्र. 2 विषय:- गणित श्री अविनाश रामराव माने श्री फुलाजी बाबा आश्रम शााळा इस्लापुर ता. किनवट


Questions and Answers
 • 1. 
  सम संख्येच्या एकक स्थानी खालीलपैकी कोणता अंक असू शकत नाही?
  • A. 

   9

  • B. 

   8

  • C. 

   0

  • D. 

   6

 • 2. 
  24 ते 36या दरम्यानच्या विषम संख्याची सरासरी किती?
  • A. 

   26

  • B. 

   30

  • C. 

   28

  • D. 

   32

 • 3. 
  36 च्या पुढील 15 वी विषम संख्या सांगा?
  • A. 

   56

  • B. 

   76

  • C. 

   65

  • D. 

   36

 • 4. 
  2.7 मधून किती वजा करावे म्हणजे बाकी 1.8 उरेल.
  • A. 

   0.8

  • B. 

   0.9

  • C. 

   0.7

  • D. 

   1.9

 • 5. 
  खालीलपैकी मूळ संख्या कोणती?
  • A. 

   49

  • B. 

   69

  • C. 

   79

  • D. 

   99

 • 6. 
  2 तास 15 मिनिटे दशांश अपूर्णांकात कसे लिहाल?
  • A. 

   2.24तास

  • B. 

   2.15तास

  • C. 

   2.25तास

  • D. 

   2.62तास

 • 7. 
  खालीलपैकी कोणती संख्या 6.25%च्या किमतीबरोबर आहे?
  • A. 

   0.00625

  • B. 

   0.0625

  • C. 

   0.625

  • D. 

   6.25

 • 8. 
  100 ते 110 मधील मूळसंख्या किती?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

 • 9. 
  15 सुतार 15 कपाटे 15 दिवसात तयार करतात; तर एक सुतार 15 कपाटे किती दिवसात तयार करेल?
  • A. 

   15

  • B. 

   225

  • C. 

   150

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 10. 
  2 वाजून 30 मिनिटांनी घड्याळाच्या 2 काट्यात किती अंशाचा कोण होईल?
  • A. 

   100°

  • B. 

   90°

  • C. 

   105°

  • D. 

   110°

Back to Top Back to top