Απλοποίηση, Ισοδυναμία και Σύγκριση Κλασμάτων

15 | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
Please wait...
,

Απάντησε προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ποια είναι η απλή μορφή του 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 2. 
  Να επιλέξεις το κλάσμα που αναπαριστά το κουτάκι:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  Για να απλοποιήσω ένα κλάσμα...
  • A. 

   πολλαπλασιάζω τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό

  • B. 

   διαιρώ τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό

  • C. 

   διαιρώ τον παρονομαστή και τον αριθμητή με τον ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ κοινό τους διαιρέτη.

 • 4. 
  Για να δημιουργήσω ισοδύναμα κλάσματα [Blank] ή [Blank] τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον [Blank] αριθμό.
 • 5. 
  Να επιλέξεις τα κλάσματα που είναι ισοδύναμα με τα .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 6. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
   > 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Να επιλέξεις το σωστό αποτέλεσμα:
  • A. 

   Επιλογή 1

  • B. 

   Επιλογή 2

  • C. 

   Επιλογή 3

 • 9. 
  Να επιλέξεις το σωστό αποτέλεσμα:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Σκέφτομαι ένα κλάσμα που είναι ισοδύναμο με το 18/24 . Ο αριθμητής του είναι το 6. Ποιος είναι ο παρονομαστής του; 
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   20

 • 11. 
  Ποιους αριθμούς μπορεί να αναπαριστά το w;
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   3

 • 12. 
  Ποιον αριθμό αναπαριστά το α και ποιον το β, για να ισχύει η ανισότητα;
  • A. 

   α=5, β=6

  • B. 

   α=6, β=4

  • C. 

   α=10, β=6

 • 13. 
   Τα     του 28 είναι [Blank]
 • 14. 
  Να απαντήσεις στο πιο κάτω πρόβλημα:
  • A. 

   Ο Αλέξανδρος

  • B. 

   Ο Σταμάτης 

  • C. 

   Ο Μιχάλης 

  • D. 

   Ο Ιάκωβος 

Back to Top Back to top