คำลักษณะนาม

10
คำลักษณะนาม
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
       ขลุ่ยคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เลา

  • B. 

   หลัง

  • C. 

   เล่ม

  • D. 

   วง

 • 2. 
          ขิมคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   ฝัก

  • C. 

   ชิ้น

  • D. 

   ตัว

 • 3. 
   ขนคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฝัก

  • B. 

   เส้น

  • C. 

   หลัง

  • D. 

   คู่

 • 4. 
    ขวานคำลักษณะนามคืออะไร  
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   ฟอง

  • C. 

   ดอก

  • D. 

   แผ่น

 • 5. 
      ข้าวหลามคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เล่ม

  • B. 

   แผ่น

  • C. 

   กระบอก

  • D. 

   กลีบ

 • 6. 
      ไข่คำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฟอง

  • B. 

   ฝัก

  • C. 

   เม็ด

  • D. 

   ดอก

 • 7. 
           ไข่มุกคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   หัว

  • B. 

   เม็ด

  • C. 

   ภูเขา

  • D. 

   ฝัก

 • 8. 
  เขื่อนคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   เข่ง

  • B. 

   เม็ด

  • C. 

   เขื่อน

  • D. 

   แผ่น

 • 9. 
   ข้าวโพดคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   ฝัก

  • B. 

   แผ่น

  • C. 

   ดอก

  • D. 

   แพ

 • 10. 
       ข้าวต้มมัดคำลักษณะนามคืออะไร    
  • A. 

   มัด

  • B. 

   ตัว

  • C. 

   ,สาย

  • D. 

   แผ่น