Европа и Средоземље у раном средњем веку

45 Questions | Total Attempts: 183

SettingsSettingsSettings
    - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Византија је име државе која се назива и:
  • A. 

   Западно римско царство

  • B. 

   Источно римско царство

  • C. 

   Јужно римско царство

  • D. 

   Источно грчко царство

 • 2. 
  Означите све називе који су се употребљавали за престоницу Византије.
  • A. 

   Константинопољ

  • B. 

   Византион

  • C. 

   Рим

  • D. 

   Цариград

  • E. 

   Истанбул

  • F. 

   Анкара

  • G. 

   Јерусалим

 • 3. 
  Означи годину када је Цариград био изграђен.
  • A. 

   313. године

  • B. 

   330. године

  • C. 

   395. године

  • D. 

   476. године

 • 4. 
  Византијски цар Јустинијан живео је у:
  • A. 

   4. веку

  • B. 

   5. веку

  • C. 

   6. веку 

  • D. 

   7. веку

 • 5. 
  Јустинијан се сматра за једног од најзначајнијих царева јер је желео да:
  • A. 

   обнови Римско царство у Средоземљу и протера варваре из Италије

  • B. 

   одбаци хришћанство и врати стару римску религију

  • C. 

   поврати територију Германије и Галије

  • D. 

   призна хришћанство и начини га званичном религијом

 • 6. 
  За време цара Јустинијана подигнута је најзначајнија црква у престоници - Света Софија. Означи на којој слици се налази ова црква.
  • A. 

   Слика 1

  • B. 

   Слика 2

  • C. 

   Слика 3

  • D. 

   Слика 4

 • 7. 
  Који језик је од 7. века постао званични у Византијском царству?
  • A. 

   грчки

  • B. 

   латински

 • 8. 
  Византију су са истока нападали од средине 7. века:
  • A. 

   Монголи

  • B. 

   Персијанци

  • C. 

   Турци

  • D. 

   Арабљани

  • E. 

   Словени

 • 9. 
  У Византијском царству држава је била подељена на:
  • A. 

   покрајине

  • B. 

   проније

  • C. 

   наслове

  • D. 

   теме

 • 10. 
  Који византијски цар је увео тематски систем?
  • A. 

   Јустинијан

  • B. 

   Ираклије

  • C. 

   Алексије Комнин

  • D. 

   Василије II

 • 11. 
  Означи само оне тврдње које су тачне.
  • A. 

   Из Византије се ширио привредни утицај на околне народе.

  • B. 

   Из Византије се није ширио верски утицај на околне народе.

  • C. 

   Из Византије се ширио културни утицај на околне народе.

 • 12. 
  На челу цркве у Византији налазио се:
  • A. 

   цариградски патријарх

  • B. 

   јерусалимски патријарх

  • C. 

   римски папа

  • D. 

   антиохијски патријарх

 • 13. 
  Означи само оне народе који су примили хришћанство из Византије.
  • A. 

   Руси

  • B. 

   Мађари

  • C. 

   Бугари

  • D. 

   Румуни

  • E. 

   Срби

  • F. 

   Македонски Словени

 • 14. 
  Средишта најпознатијих руских кнежевина налазила су се у:
  • A. 

   Москви и Петрограду

  • B. 

   Москви и Кијеву

  • C. 

   Кијеву и Новгороду

  • D. 

   Новгороду и Кремљу

 • 15. 
  Руси су из Византије масовно примали хришћанство у 10. веку за време кнеза:
  • A. 

   Мирослава

  • B. 

   Стефана

  • C. 

   Ивана

  • D. 

   Владимира

 • 16. 
  Велику сеобу народа покренули су:
  • A. 

   Хуни 375. године

  • B. 

   Хуни 395. године

  • C. 

   Хуни 476. године

  • D. 

   Визиготи 375. године

 • 17. 
  У првој половини 5. века племе Хуна населило се у Панонској равници под вођством Атиле.
  • A. 

   Тачно 

  • B. 

   Нетачно

 • 18. 
  На слици је приказан пример:
  • A. 

   кршења људских права

  • B. 

   вандализма

  • C. 

   одговорног односа према споменицима културе  и националном наслеђу

 • 19. 
  Којој групи народа су припадали Франци?
  • A. 

   германској

  • B. 

   угро-финској

  • C. 

   азијској

  • D. 

   монголској

 • 20. 
  У ком веку је настала Франачка држава?
  • A. 

   8. веку

  • B. 

   7. веку

  • C. 

   6. веку

  • D. 

   5. веку

 • 21. 
  Франци су примили хришћанство из:
  • A. 

   Рима

  • B. 

   Цариграда

  • C. 

   Јерусалима

  • D. 

   Москве

 • 22. 
  Врхунац моћи Франачка је доживела за време владавине
 • 23. 
  Карло Велики се крунисао за цара:
  • A. 

   799. године

  • B. 

   800. године

  • C. 

   804. године

  • D. 

   900. године

 • 24. 
  Означи у правцу које две територије се ширила Франачка држава.
  • A. 

   Пиринејског полуострва

  • B. 

   Северне Африке

  • C. 

   Апенинског полуострва

  • D. 

   Азије

  • E. 

   Балканског полуострва

 • 25. 
  Франачком цару круну је доделио:
  • A. 

   цариградски патријарх

  • B. 

   јерусалимски патријарх

  • C. 

   римски папа

  • D. 

   ниједан од понуђених одговора није тачан

Back to Top Back to top