მიკრობიოლოგია 2 - ბაქტერიოლოგია (კამპილობაქტერიებიდან)

68 Questions | Total Attempts: 119

SettingsSettingsSettings
 2 - () - Quiz

641-711


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილი მიკრობული სახეობებიდან რომელი ეკუთვნის კამპილობაქტერიების გვარს?
  • A. 

   C. diphteriae

  • B. 

   C. jejuni

  • C. 

   K. pneumoniae

  • D. 

   C. granulomatis

 • 2. 
  ჩამოთვლილი მიკრობული სახეობებიდან რომელი ეკუთვნის კამპილობაქტერიების გვარს?
  • A. 

   C. botulinum

  • B. 

   C. sordelli

  • C. 

   C. novyi

  • D. 

   C. coli

 • 3. 
  სუნთქვის ტიპის მიხედვით ბაქტერიების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან კამპილობაქტერიები?
  • A. 

   ობლიგატური აერობებია

  • B. 

   ობლიგატური ანაერობებია

  • C. 

   ფაკულტატური ანაერობებია

  • D. 

   მიკროაეროფილებია

 • 4. 
  მორფოლოგიურად როგორი ფორმა გააჩნიათ კამპილობაქტერიებს?
  • A. 

   ლაცეტისმაგვარი კოკებია

  • B. 

   ყავისმარცვლიებრი კოკებია

  • C. 

   მოღუნული ფორმის ჩხირებია

  • D. 

   ჰანტელის ფორმის ჩხირებია

 • 5. 
  კამპილობაქტერიების ვირულენტობის რომელი ფაქტორი უწყობს ხელს მათ შეჭრას ნაწლავის ლორწოვან გარსში?
  • A. 

   შოლტები

  • B. 

   უჯრედის კედლის ლიპიდები

  • C. 

   უჯრედის კედლის ცვილისებრი ლიპიდები

  • D. 

   მათ მიერ სინთზირებული ნიაცინი

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომლის მოქმედებას წააგავს კამპილობაქტერიების უჯრედის კედლის ენდოტოქსინი?
  • A. 

   სალმონელების ტოქსინს

  • B. 

   სტაფილოკოკების ექსფოლიატინს

  • C. 

   სტრეპტოკოკების ერითროგენინს

  • D. 

   ჯილეხის ჩხირის "შეშუპების" ფაქტორს

 • 7. 
  ჩამოთვლილი სახეობებიდან რომელი ეკუთვნის ჰელიკობაქტერიების გვარს?
  • A. 

   H. pylori

  • B. 

   H. influenza

  • C. 

   H. ducrey

  • D. 

   H. haemoglobinophilus

 • 8. 
  სუნთქვის ტიპის მიხედივით რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ჰელიკობაქტერიები?
  • A. 

   ობლიგატურ აერობებს

  • B. 

   ობლიგატურ ანაერობებს

  • C. 

   ფალუტატურ ანაერობებს

  • D. 

   მიკროაეროფილებს

 • 9. 
  ჩამოთვლილი მორფოლოგიური ნიშენებიდან რომელია ვირულენტობის ფაქტორი ჰელიკობაქტერიებისთვის?
  • A. 

   სქელი ლორწოვანი კაფსულა

  • B. 

   უჯრედის კედელში დიდი რაოდენობით ფტიონის მჟავის არსებობა

  • C. 

   უჯრედის კედელში დიდი რაოდენობის ცვილოვანი ლიპიდების არსებობა

  • D. 

   აქტიური მოძრაობის უნარი

 • 10. 
  რასთან არის დაკავშირებული კამპილობაქტერიების ტოქსიურობა, რაც არღვევეს წვრილი ნაწლავების წყალ-მარილოვან ბალანს?
  • A. 

   ენტეროტოქსინთან

  • B. 

   ექსფოლიტინთან

  • C. 

   დერმონეკროტოქსინთან

  • D. 

   ნეიროტოქსინთან

 • 11. 
  რომელი ფერმენტის სინთეზის უნარით განსხვავებიან ჰელიკობაქტერიები კამპილობაქტერიებისგან?
  • A. 

   კატალაზა

  • B. 

   ოქსიდაზა

  • C. 

   ურეაზა

  • D. 

   ციტოქრომოქსიდაზა

 • 12. 
  რომელი გვარი მეიკუთვენება ადამიანისთვის პათოგენურ სპიროქეტებს?
  • A. 

   Legionella

  • B. 

   Leptospira

  • C. 

   Listeria

  • D. 

   Bordetella

 • 13. 
  პათოგენური სპიროქეტებიდან რომელია ათაშანგის გამომწვევი?
  • A. 

   T. caratum

  • B. 

   T. pallidum

  • C. 

   T. pertenue

  • D. 

   T. pfllidum

 • 14. 
  სუნთქვის ტიპის მიხედვით რომელი ჯგუფის ბაქტერიებს მიეკუთვნებიან ტრეპონემები?
  • A. 

   ობლიგატურ ანაერობებს

  • B. 

   ობლიგატურ აერობებს

  • C. 

   ფაკულტატურ ანაერობებს

  • D. 

   მიკროაეროფილებს

 • 15. 
  სად ხდება T. pallidum-ის კულტივირება?
  • A. 

   ბოცვრის ტვინში

  • B. 

   ბოცვრის სათესლე ჯირკვლებში

  • C. 

   ზაზუნების კანქვეშ

  • D. 

   ზღვის გოჭების სათესლე ჯირკვლებში

 • 16. 
  შეღებვის რომელ მეთოდს გამოიყენებენ ათაშანგის გამომწვევს შესაღებად?
  • A. 

   ჰინსის

  • B. 

   გიმზას

  • C. 

   ნეისერის

  • D. 

   ოჟეშკოს

 • 17. 
  რომელი გზით ხდება ათაშანგის გადაცემა?
  • A. 

   სქესობრივით

  • B. 

   ჰერ-წვეთოვანით

  • C. 

   ფეკალურ-ორალურით

  • D. 

   ჰერ-მტვროვანით

 • 18. 
  რის განვითარება ხდება პირველადი სიფილისის დროს?
  • A. 

   მკვრივი შანკრი

  • B. 

   რბილი შანკრი

  • C. 

   გუმა

  • D. 

   ბუბონი

 • 19. 
  რა მასალა გამოიყენება ათაშანგის I პერიოდში მიკროსკოპული კვლევისათვის?
  • A. 

   ძვლის ტვინის პუნქტატი

  • B. 

   სისხლი

  • C. 

   შარდი

  • D. 

   ნაცხი მაგარი შანკრიდან

 • 20. 
  სეროლოგიური რეაქციების რომელ ტიპს მიეკუთვენება ვასერმანის რეაქცია?
  • A. 

   აგლუტინაციის

  • B. 

   თერმოპრეციპირაციის

  • C. 

   კომპლემენტის შებიოჭვის

  • D. 

   ნეიტრალიზაციის

 • 21. 
  რომელი სეროლოგიური რეაქცია გამოიყენება სიფილისის II-III სტადიის დროს?
  • A. 

   კუნისის

  • B. 

   ჰედელსონის

  • C. 

   ვასერმანის

  • D. 

   კუმბსის

 • 22. 
  როგორი ტიპის იმუნიტეტი ყალიბდება სიფილისის გადატანის შემდეგ?
  • A. 

   პასიური

  • B. 

   ანტიტოქსიური

  • C. 

   არ ყალიბდება

  • D. 

   ადგილობრივი

 • 23. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი მიკრობი იწვევს ეპიდემიურ შებრუნებით ტიფს?
  • A. 

   Borrelia recurrentis

  • B. 

   Borrelia duttoni

  • C. 

   Borrelia percika

  • D. 

   Borelia hispanika

 • 24. 
  რომელ ნიადაგზე ხდება ეპიდემიური შებრუნებითი ტიფის გამომწვევის კულტივირება?
  • A. 

   პლოსკირევის

  • B. 

   ხორც-პეპტონიან აგარზე

  • C. 

   შრატიანზე

  • D. 

   რძიან-მარილიანზე

 • 25. 
  რომელი ფეხსახსრიანით ხდება ეპიდემიური შებრუნებითი ტიფის გადაეცემა?
  • A. 

   რწყილის

  • B. 

   ტილის

  • C. 

   კოღოს

  • D. 

   ტკიპის

Back to Top Back to top