Проверете познанията си по кибер хигиена

9 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

Национална информационно-образователна кампания за кибер хигиена под патронажа на Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество


Questions and Answers
 • 1. 
  Какво означава "https: //" в началото на URL, за разлика от "http: //" (без "s")?
  • A. 

   Обменът на данни между сайта и потребителя е  криптиран;

  • B. 

   Това е най-новата версия на сайта;

  • C. 

   Сайтът не е достъпен за определени компютри;

  • D. 

   Нито едно от горните.

 • 2. 
  Кое от следните неща е пример за "фишинг" атака?
  • A. 

   Изпращат Ви имейл, който съдържа злонамерен софтуер, но мейлът изглежда като от човек/организация, когото/която познавате и го отваряте;

  • B. 

   Създаване на фалшив уеб сайт, който изглежда почти идентичен с реален уебсайт, за да подведе потребителите да въвеждат данните си – парола и потребителско име;

  • C. 

   Изпращане на текстово съобщение, което съдържа злонамерен софтуер, прикрито като известие, че лицето е спечелило конкурс;

  • D. 

   Всички по-горе.

 • 3. 
  Група от компютри, които са свързани в мрежа и се използват от хакери, за да откраднат информация, се нарича ...
  • A. 

   Ботнет/Botnet

  • B. 

   Руткит /Rooтkit

  • C. 

   Атака за отказ на услуга /DDoS

  • D. 

   Операционна система

 • 4. 
  Някои уеб сайтове и онлайн услуги използват процес за сигурност, наречен двуфакторна автентикация. Кое от следните изображения е пример за двуфакторна автентикация?
  • A. 

   А

  • B. 

   Б

  • C. 

   В

  • D. 

   Г

 • 5. 
  Коя от следните четири пароли е най-сигурна?
  • A. 

   Boat123

  • B. 

   WTh!5Z

  • C. 

   Into*48

  • D. 

   123456

 • 6. 
  Хакери влизат в компютъра на дадено лице и криптират личните файлове и данни на потребителя. Потребителят няма достъп до тези данни, освен ако не плати  за декриптиране на файловете. Тази практика се нарича ...
  • A. 

   Ботнет/Botnet

  • B. 

   Рансъмуер/Ransomware

  • C. 

   Шофиране / Driving

  • D. 

   Спам

  • E. 

   Нито едно от горните

 • 7. 
  Ако обществена Wi-Fi мрежа (например в летище или кафене) изисква парола за достъп, обикновено е безопасно да използвате тази мрежа за чувствителни дейности като онлайн банкиране?
  • A. 

   Да, това е безопасно

  • B. 

   Не, не е безопасно

  • C. 

   Не съм сигурен

 • 8. 
  Какви рискове за кибер сигурността могат да бъдат сведени до минимум чрез използването на виртуална частна мрежа (VPN)?
  • A. 

   Използване на несигурни Wi-Fi мрежи

  • B. 

   Анонимност пред интернет доставчици

  • C. 

   Фишинг атаки

 • 9. 
  "Частното сърфиране" е функция в много интернет браузъри, която позволява на потребителите да имат достъп до уеб страници без да се съхранява информация от браузъра (като история на сърфиране). Могат ли доставчиците на интернет услуги да видят онлайн активността на своите абонати, когато тези абонати използват лично сърфиране?  
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.