สุษาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง

5 | Total Attempts: 249

SettingsSettingsSettings
Please wait...
สุษาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1.วรรณคดีเรื่องใดไม่ได้อยู่ในสมัยสุโขทัย
  • A. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • B. 

   ศิลาจารึกหลักที่1

  • C. 

   นางนพมาศ

  • D. 

   รามเกียรติ

 • 2. 
  2.ไตรภูมิพระร่วงมีชื่อเดิมว่าอะไร
  • A. 

   สุภาษิตพระร่วง

  • B. 

   เตภูมิกถา

  • C. 

   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

  • D. 

   จินดามณี

 • 3. 
  3.สุษาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง
  • A. 

   แต่งตามความเชื่่อ

  • B. 

   แสดงถึงประเพณี

  • C. 

   สั่งสอนประชาชน

  • D. 

   เทศนาโปรดมารด่

 • 4. 
  4."พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์   แม่กูชื่อนางเสือง   พี่กูชื่อบานเมือง   ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคน  ผู้ชายสาม  ผู้ญิ่งโสง  พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก"  ประโยคนี้มาจากวรรณคดีเรื่องใด
  • A. 

   ศิลาจารึกหลักที่1

  • B. 

   นางนพมาศ

  • C. 

   ไกรทอง

  • D. 

   มังรายศาสตร์

 • 5. 
  5.ข้อใดคือลักษณะการแต่งของเรื่องนางนพมาศ
  • A. 

   ร้อยกลอง

  • B. 

   กาพย์ยานี11

  • C. 

   ร้อยแก้ว

  • D. 

   ฉันท์

Back to Top Back to top