Реализам у српској књижевности
20 Questions
Проверите своје знање о реализму у српској књижевности. Предвиђено је да одговоре уписујете ћирилицом, али ће бити прихваћени и одговори писани латиницом. При уписивању одговора водите рачуна о правопису. Сви одговори садржани су у лекцији о српском реализму
на сајту Књигољупци.