อุปกรณ์เปตอง

5

ตอบคำถามเกี่ยวกับเปตองใ ประเทศไทย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ลกเปตองนี้ยี่ห้ออะไร
  • A. 

   OBUT

  • B. 

   La Franc

  • C. 

   Plus Tong

  • D. 

   ไม่รู้

 • 2. 
  อุปกรณืนี้เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ลูกปิงปอง

  • B. 

   ลูกแก่น

  • C. 

   ลูกเล็ก

  • D. 

   ไม่รู้

 • 3. 
  ใครเป็นริเริ่มกีฬาเปตองในประเทศไทย
  • A. 

   สมเด็จย่า

  • B. 

   สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

  • C. 

   นักกีฬาเปตองสาธิตเกษตร

  • D. 

   ไม่รู้

 • 4. 
  เปตองใช้คะแนนการเล่นเป็นอย่างไร
  • A. 

   21 คะแนน

  • B. 

   15 คะแนแ

  • C. 

   11-13 คะแนน

  • D. 

   ไม่รู้

 • 5. 
  เปตองมีการแข่งขันประเภทใดบ้าง
  • A. 

   เดี่ยว ทีม

  • B. 

   เดี่ยว คู่

  • C. 

   เดี่ยว คู่ ทีม

  • D. 

   เดี่ยว คู่ คู่ผสม ทีม