Επαναληπτικό τεστ στα κεφάλαια για την Οικονομία Α. Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση Β. Η ελλ. οικονομία το 19ο

71 Questions

Settings
Please wait...
    .    . .  19

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση ήταν φτωχή με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η πυκνότητα του πληθυσμού στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (την εποχή αυτή) κυμαίνονταν στα ίδια νούμερα με της Ελλάδας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξάνονταν με αργούς ρυθμούς.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Οι πόλεις της Ελλάδας έμοιαζαν με μεγάλα χωριά.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Προς τα τέλη του 19ου αι., αρχές του 20ου. ξεκίνησε η μετανάστευση στην Αμερική.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Για τους Έλληνες του εξωτερικού το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν μια ευκαιρία για σίγουρες επενδύσεις μόνο προς το τέλος του 19ου αι.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Η Μεγάλη Ιδέα δημιουργούσε προσδοκίες για την επέκταση των συνόρων της Ελλάδας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Οι ελληνικές κυβερνήσεις του 19ου αι. είχαν αποκλειστικά στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην οικονομική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Το 19ο αι. η εσωτερική εμπορική κίνηση ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Το ισοζύγιο πληρωμών του ελληνικού εμπορίου ήταν θετικό κατά το 19ο αι.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Η εξαγωγή σταφίδας πλησίαζε σε αξία το 1/5 των συνολικών εξαγωγών.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου των εξαγωγών ήταν γεωργικά προϊόντα. (ΕΣΠ 2002) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Μεγάλο μερίδιο στις εξαγωγές κατείχαν τα βιομηχανικά προϊόντα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Οι εμπορικές σχέσεις με την Οθωμανική αυτοκρατορία, αν και υπαρκτές, δεν ήταν στην πρώτη θέση σε όγκο και αξία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Η έξοδος της Ρωσίας στη Μεσόγειο και η συνακόλουθη εμπορική ανάπτυξη στα λιμάνια της περιοχής ευνόησε την ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 18ο αιώνα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Σύμφωνα με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) τα χριστιανικά πλοία προστατεύονταν από την Οθωμανική ισχύ. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων πολέμων οι Έλληνες ναυτικοί πλούτιζαν διασπώντας τον ηπειρωτικό αποκλεισμό των γαλλικών λιμανιών και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των Γάλλων ναυτικών από την Ανατολική Μεσόγειο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία ακολούθησε ανοδική πορεία. (ΕΣΠ 2001)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους αναδείχθηκε ως πιο σημαντικό εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο η  Χίος. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Η μετατροπή των ελληνικών ιστιοφόρων σε ατμόπλοια άρχισε στα μέσα του 19ου αι., έγινε όμως αισθητή μόλις την τελευταία δεκαετία του. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης η Σύρος δέχτηκε κύματα προσφύγων, κυρίως από τη Χίο.(ΗΜ ΕΠΑΝ 2005) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. (ΕΣΠ ΕΠΑΝ 2003)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Στον οθωμανικό χώρο δεν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά επάλληλα δικαιώματα επί της γης.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Πολλοί αγρότες καλλιεργούσαν εθνικά κτήματα, πλήρωναν το φόρο της δεκάτης και ποσοστό 15% στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη, είχαν δηλαδή δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Στη Στερεά Ελλάδα κυρίως, πολλά κτήματα πουλήθηκαν απευθείας από Τούρκους σε Έλληνες σε υψηλές τιμές.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 26. 
  Οι καταπατήσεις εθνικών γαιών ήταν σπάνιες, εξαιτίας των ξεκάθαρων πιστοποιητικών ιδιοκτησίας που υπήρχαν. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 27. 
  Πολυτεμαχισμός των εθνικών γαιών σημαίνει ύπαρξη μεγάλων ιδιοκτησιών. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  Στόχος της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1870-71 ήταν η εξασφάλιση κρατικών εσόδων. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 29. 
  Το ανώτατο όριο αγοράς για τα ξηρικά εδάφη ήταν μεγαλύτερο από τα αρδευόμενα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 30. 
  Αποτέλεσμα της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1870 ήταν ότι αυξήθηκε η διανομή καλλιεργήσιμων εδαφών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  Τα προϊόντα μεταλλουργίας που εξάγονταν ήταν σε ακατέργαστη μορφή. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  Το Λαύριο υπήρξε η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα.(ΕΣΠ ΕΠΑΝ 2004)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  Η Ελλάδα του 19ου αιώνα είχε μικρή ποικιλία μεταλλευτικών κοιτασμάτων, σε μεγάλες όμως ποσότητες.(ΗΜΕΡ ΕΠΑΝ 2004)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  Η γαλλο-ιταλική εταιρεία Σερπιέρι –Ρου άρχισε τις  εργασίες της στο Λαύριο το 1877. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 35. 
  Η θηραϊκή γη χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό σε μεγάλα έργα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 36. 
  Η εξόρυξη αλατιού υπήρξε σημαντική πηγή εσόδων κατά τις τελευταίες δεκαετίες του19ου αι. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 37. 
  Κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας το πιστωτικό σύστημα της Ελλάδας βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση.(ΕΣΠ 2003) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 38. 
  Η ίδρυση τραπεζικού ιδρύματος στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος απέβλεπε μόνο στην εξάλειψη της τοκογλυφίας.(ΗΜΕΡ ΕΠΑΝ 2004)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 39. 
  Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1927. (ΗΜΕΡ 2006) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 40. 
  Πρώτος διοικητής και θεμελιωτής της Εθνικής Τράπεζας ήταν ο Εϋνάρδος. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 41. 
  Η Εθνική Τράπεζα είχε δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 42. 
  Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1839 στη Σμύρνη. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 43. 
  Η ελληνική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπέφερε από την έλλειψη κεφαλαίων. (ΗΜΕΡ 2001) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 44. 
  Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα παρουσίασε τα ίδια γνωρίσματα με τα αντίστοιχα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.  (ΕΣΠ 2001)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 45. 
  Οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα την περίοδο μετά την ανεξαρτησία περιλάμβαναν  τσιμεντοβιομηχανίες. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 46. 
  Η προσάρτηση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας  επιτάχυνε τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 47. 
  Το πιο σημαντικό αποστραγγιστικό έργο ήταν η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας στην Πελοπόννησο. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 48. 
  Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1893. (ΗΜΕΡ 2002) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 49. 
  Η διάνοιξη πορθμού του Ευρίπου ευνόησε τη ναυσιπλοΐα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 50. 
  Το 1830 οι υποδομές του ελληνικού κράτους ήταν ακόμα πρωτόγονες. (ΕΣΠ 2003) 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 51. 
  Το γεγονός ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυριαρχούσαν στις μεταφορές οδήγησε στην πύκνωση του οδικού δικτύου. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 52. 
  Ο σιδηρόδρομος για τις μικρότερες και καθυστερημένες οικονομικά χώρες αποτελούσε προϋπόθεση για την είσοδό τους  στο χώρο των αναπτυγμένων χωρών. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 53. 
  Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή στην Ελλάδα κατασκευάστηκε το 1880. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 54. 
  Η μεγάλη ώθηση στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δόθηκε επί πρωθυπουργίας Χαρ. Τρικούπη. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 55. 
  Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους των ελληνικών σιδηροδρόμων  κάλυψε το κράτος με τη μορφή εξωτερικού δανεισμού. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 56. 
  Το σιδηροδρομικό δίκτυο εκπλήρωσε την ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση από τις περιοχές που πέρασε. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 57. 
  Ο Όθωνας αποπλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των επαναστατικών δανείων. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 58. 
  Ο εξωτερικός δανεισμός διογκώθηκε τη δεκαετία του 1860. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 59. 
  Μικρό μέρος των δανείων κάλυψαν παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 60. 
  Το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού δανεισμού κάλυψε δαπάνες  στρατιωτικών κινητοποιήσεων του 19ου αι. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 61. 
  Μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, η εγγύηση των Δυνάμεων αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. (ΗΜΕΡ 2001)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 62. 
  Τα θετικά αποτελέσματα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) επέτρεψαν την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Χαριλάου Τρικούπη. (ΗΜΕΡ ΕΠΑΝ 2006)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 63. 
  Το 1897 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 64. 
  Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος  αποτελούνταν από εκπροσώπους έξι κρατών που ανέλαβαν τη διαχείριση των βασικών εσόδων της Ελλάδας. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 65. 
  Η πτώχευση είχε μεγάλο πολιτικό κόστος στην Ελλάδα της εποχής εκείνης. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 66. 
  Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1856) έδιναν διευρυμένα δικαιώματα στους χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. (ΕΣΠ 2001)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 67. 
  Βασικό χαρακτηριστικό των επενδύσεων των κεφαλαιούχων ομογενών κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ήταν ο ευκαιριακός χαρακτήρας και η ρευστότητά τους. (ΗΜΕΡ ΕΠΑΝ 2004)  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 68. 
  Το κεφάλαιο που συσσώρευσαν οι Έλληνες του εξωτερικού δεν αποτέλεσε  σταθερή βάση για την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 69. 
  Οι πρώτες συνεργασίες των Ελλήνων του εξωτερικού με το ελληνικό κράτος εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1830. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 70. 
  Η αγορά των τσιφλικιών της Θεσσαλίας σε χαμηλές τιμές από τους Οθωμανούς υπήρξε μια επενδυτική ευκαιρία για τους Έλληνες ομογενείς κεφαλαιούχους.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 71. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4