Ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος

10 Questions | Total Attempts: 374

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η βιόσφαιρα περιλαμβάνει:
  • A. 

   μέρος της λιθόσφαιρας.

  • B. 

   όλη τη λιθόσφαιρα.

  • C. 

   όλη την ατμόσφαιρα.

  • D. 

   μέρος της υδρόσφαιρας.

 • 2. 
  Η βιόσφαιρα περιλαμβάνει:
  • A. 

   όλη τη λιθόσφαιρα.

  • B. 

   όλη την ατμόσφαιρα.

  • C. 

   όλη την υδρόσφαιρα.

  • D. 

   μέρος της υδρόσφαιρας.

 • 3. 
  Από το σύνολο του νερού της Γης οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ελάχιστη ποσότητα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η λιθόσφαιρα είναι το υπέδαφος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το αέριο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη σύσταση του αέρα είναι το: 
  • A. 

   οξυγόνο.

  • B. 

   υδρογόνο.

  • C. 

   άζωτο.

  • D. 

   διοξείδιο του άνθρακα.

 • 7. 
  Νερό υπάρχει και στη λιθόσφαιρα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Τα βουνά και οι πεδιάδες είναι τμήμα της:
  • A. 

   βιόσφαιρας.

  • B. 

   υδρόσφαιρας.

  • C. 

   λιθόσφαιρας.

  • D. 

   ατμόσφαιρας.

 • 9. 
  Κάποιοι οργανισμοί ζούν σε όλα τα μέρη της ατμόσφαιρας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top