ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา
56 Questions
ข้อสอบภาค กข  รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชการเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอบ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสมมติเข้าห้องสอบได้ที่นี่หรือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสืออทคอมหรือ  www.tuewsob.com