Κλίμα και βλάστηση της Ευρώπης

10 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η Ευρώπη έχει γενικά:
  • A. 

   μεσογειακό κλίμα.

  • B. 

   ηπειρωτικό κλίμα.

  • C. 

   τροπικό κλίμα.

  • D. 

   εύκρατο κλίμα.

 • 2. 
  Το κλίμα της Ευρώπης δεν επηρεάζεται από:
  • A. 

   τους μουσώνες.

  • B. 

   την έρημο Σαχάρα.

  • C. 

   τη Σιβηρία.

  • D. 

   το ρεύμα του κόλπου.

 • 3. 
  Ένα μικρό μέρος της Ευρώπης έχει:
  • A. 

   τροπικό κλίμα.

  • B. 

   ερημικό κλίμα.

  • C. 

   πολικό κλίμα.

  • D. 

   εύκρατο κλίμα.

 • 4. 
  Βρύα και λειχήνες χαρακτηρίζουν:
  • A. 

   τη στέπα.

  • B. 

   την τάϊγκα.

  • C. 

   την τούντρα.

  • D. 

   τη μεσογειακή βλάστηση.

 • 5. 
  Δάση κωνοφόρων δέντρων χαρακτηρίζουν:
  • A. 

   τη στέπα.

  • B. 

   την τούντρα.

  • C. 

   την τάϊγκα.

  • D. 

   τη μεσογειακή βλάστηση.

 • 6. 
  Λιβάδια με ψηλό χορτάρι χαρακτηρίζουν:
  • A. 

   τη στέπα.

  • B. 

   την τούντρα.

  • C. 

   την τάϊγκα.

  • D. 

   την ορεινή βλάστηση.

 • 7. 
  Οι στέπες συναντώνται σε περιοχές με:
  • A. 

   υγρό κλίμα.

  • B. 

   ψυχρό κλίμα.

  • C. 

   ορεινό κλίμα.

  • D. 

   ξηρό κλίμα.

 • 8. 
  Η τούντρα συναντάται στην:
  • A. 

   Ανατολική Ευρώπη.

  • B. 

   Δυτική Ευρώπη.

  • C. 

   Βόρεια Ευρώπη.

  • D. 

   Νότια Ευρώπη.

 • 9. 
  Μεσογειακό κλίμα έχουν οι περιοχές της:
  • A. 

   Βόρειας Ευρώπης.

  • B. 

   Νότιας Ευρώπης.

  • C. 

   Ανατολικής Ευρώπης.

  • D. 

   Δυτικής Ευρώπης.

 • 10. 
  Η Αγγλία έχει:
  • A. 

   ηπειρωτικό κλίμα.

  • B. 

   ορεινό κλίμα.

  • C. 

   πολικό κλίμα.

  • D. 

   ωκεάνιο κλίμα.

Back to Top Back to top