Τα πετρώματα

10 Questions | Total Attempts: 20

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα πετρώματα της εικόνας είναι:
  • A. 

   ιζηματογενή.

  • B. 

   μεταμορφωμένα.

  • C. 

   πυριγενή.

 • 2. 
  Όταν τα ιζηματογενή πετρώματα δεχθούν ισχυρές πιέσεις μετατρέπονται σε:
  • A. 

   πλουτώνεια.

  • B. 

   εκρηξιγενή.

  • C. 

   μεταμορφωμένα.

 • 3. 
  Απολιθώματα βρίσκονται κυρίως σε:
  • A. 

   μεταμορφωμένα πετρώματα.

  • B. 

   ιζηματογενή πετρώματα.

  • C. 

   πυριγενή πετρώματα.

 • 4. 
  Ιζηματογενές πέτρωμα είναι:
  • A. 

   το μάρμαρο.

  • B. 

   η ελαφρόπετρα.

  • C. 

   ο ασβεστόλιθος.

 • 5. 
  Μεταμορφωμένο πέτρωμα είναι:
  • A. 

   το μάρμαρο.

  • B. 

   ο γρανίτης.

  • C. 

   ο βωξίτης.

 • 6. 
  Ηφαιστειακό πέτρωμα είναι:
  • A. 

   ο ασβεστόλιθος.

  • B. 

   ο σχιστόλιθος.

  • C. 

   η ελαφρόπετρα.

 • 7. 
  Από το βωξίτη παίρνουμε:
  • A. 

   το χαλκό.

  • B. 

   το αλουμίνιο.

  • C. 

   το σίδηρο.

 • 8. 
  Όταν το μάγμα ψύχεται σε βάθος σχηματίζονται:
  • A. 

   ιζηματογενή πετρώματα.

  • B. 

   εκρηξιγενή πετρώματα.

  • C. 

   πλουτώνεια πετρώματα.

 • 9. 
  Όταν το μάγμα ψύχεται στην επιφάνεια της Γης σχηματίζονται:
  • A. 

   μεταμορφωμένα πετρώματα.

  • B. 

   εκρηξιγενή πετρώματα.

  • C. 

   πλουτώνεια πετρώματα.

 • 10. 
  Τα φλεβικά πετρώματα είναι ένα είδος:
  • A. 

   ιζηματογενών πετρωμάτων.

  • B. 

   πυριγενών πετρωμάτων.

  • C. 

   μεταμορφωμένων πετρωμάτων.