Хуманизам и ренесанса
21 Questions
У овом тесту садржана су питања о књижевности, али и другим важним обележјима епохе коју називамо хуманизам и ренесанса. Пред тобом су бројни појмови са којима се срећеш током првог разреда средње школе, на часовима српског језика и књижевности, али и других предмета. Радећи оваj тест утврђујеш своје знање и богатиш општу културу.
Када питања подразумевају писани одговор, труди се да пишеш правилно, поштујући правопис српског језика. Одговоре уписуј ћирилицом.