ბიოლოგია მოცემული ტესტები შედგენილია

20 | Total Attempts: 15439

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელ სურათზე არ არის წარმოდგენილი უსქესო გამრავლება
  • A. 

   B

  • B. 

   D

  • C. 

   A

  • D. 

   C

 • 2. 
  .
  • A. 

   გენური

  • B. 

   ქრომოსომული

  • C. 

   გენომური

  • D. 

   კომბინაციური

 • 3. 
  სურათზე გამოსახული ორგანოს ფუნქცია არ არის?                 
  • A. 

   გლიკოგენის დაგროვება

  • B. 

   დეტოქსიკაცია

  • C. 

   ბარიერული ფუნქცია

  • D. 

   ერითროციტების წარმოქმნა

 • 4. 
  1. მიქსოტროფული კვება ახასიათებთ
  • A. 

   ამებას

  • B. 

   ამფიბიას

  • C. 

   ქალამანას და ევგლენას

  • D. 

   ვოლვოქსს და ევგლენას

 • 5. 
  ბაქტერიები დასოკოები მიეკუთვნებიან
  • A. 

   რედუცენტებს

  • B. 

   პროდუცენტებს

  • C. 

   კონსუმენტებს

  • D. 

   არცერთს

 • 6. 
  სისხლის ფორმიანი ელემენები(ერითროციტები, ლეიკიციტები, თრომბოციტები)  წარმოიქმნებიან
  • A. 

   თავის ტვინში

  • B. 

   ძვლის წითელ ტვინში

  • C. 

   სისხლში

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  უჯრედის რომელ ოგანოიდში მიმდინარეობს ატფ-ის სინთეზი
  • A. 

   მიტოქონდრიაში

  • B. 

   ლიზოსომებში

  • C. 

   ბირთვში

  • D. 

   რიბოსიმაში

 • 8. 
  გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელი მოლეკულაა
  • A. 

   ცილა

  • B. 

   ცხიმი

  • C. 

   დნმ

  • D. 

   საქაროზა

 • 9. 
  რისი დაშლა ხდება გლიკოლიზის დროს
  • A. 

   გლიკოკალიქსის

  • B. 

   ცილის

  • C. 

   ცხიმის

  • D. 

   გლუკოზის

 • 10. 
  დედისეულ სომტურ უჯრედში 56 ქრომოსომაა შვილეულ უჯრედში იქნება?
  • A. 

   28

  • B. 

   56

  • C. 

   112

  • D. 

   224

 • 11. 
  რამდენ შრიანია ნეირულა?
  • A. 

   ერთშრიანი

  • B. 

   ორშრიანი

  • C. 

   სამშრიანი

  • D. 

   ოთხშრიანი

 • 12. 
  ბარდის როგორი ფორმების შეჯვარებსას მიიღება ფენიტიპური დათიშვა   9:3:3:1
  • A. 

   AABB X aabb

  • B. 

   AaBB X aaBb

  • C. 

   AaBb X AaBb

  • D. 

   AaBb X aabb

 • 13. 
  პლაზმური მემბრანით შემოფარგლული არ არის
  • A. 

   რიბოსომა და უჯრედის ცენტრი

  • B. 

   რიბოსომა და მიტოქონდრია

  • C. 

   უჯრედის ცენტრი და გოლჯის აპარატი

  • D. 

   უჯრედის ცენტრი და ვაკოოლი

 • 14. 
  დნმ-ის რეპლიკაციაში მონაწილე ფერმენტი არ არის
  • A. 

   ჰელიკაზა

  • B. 

   დნმ - პოლიმერაზა

  • C. 

   ლიგაზა

  • D. 

   ამილაზა

 • 15. 
  ქვემოთ ჩამოტვლილი გენოტიპებიდან რომლის გამეტებია Ab და ab
  • A. 

   AaBb

  • B. 

   AABB

  • C. 

   AaBb

  • D. 

   Aabb

 • 16. 
  ჰომოლოგიური ქრომოსომები ერთმანეთს სცილდება  
  • A. 

   მიტოზის ანაფაზაში

  • B. 

   პირველი მეიოზის ანაფაზაში

  • C. 

   მეორე მეიოზის ანაფაზაში

  • D. 

   არცერთი პასუხი არაა სწორი

 • 17. 
  გულის მარჯვენა ნახევარში გაივლის
  • A. 

   არტერიული სისხლი

  • B. 

   ვენური სისხლი

  • C. 

   ქსოვილური სითხე

  • D. 

   ლიმფა

 • 18. 
  საპროფიტები მიეკუთვნებიან
  • A. 

   ავტოტროფებს

  • B. 

   რედუცენტებს

  • C. 

   მიქსოტროფებს

  • D. 

   მტაცებლებს

 • 19. 
  უჯრედის რომელ ორგანოიდში ჩამოყალიბდება ლიზოსომა
  • A. 

   ენდოპლაზმურ ბადეში

  • B. 

   გოლჯის კომპლექსში

  • C. 

   ბირთვში

  • D. 

   ბირთვაკში

 • 20. 
  ჰეტეროტროფულ ორგანიზმებს არ მიეკუთვნება ?
  • A. 

   პირველი რიგის კონსუმენტები

  • B. 

   პროდუცენტები

  • C. 

   მეორე რიგის კონსუმენტები

  • D. 

   ბალახის მჭამელები

Back to Top Back to top