საბოლოო ისტორია ვიქტორინა კითხვები Quiz

20 | Total Attempts: 14763

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  Quiz

მოცემული ტესტები შედგენილია  გამოცდების პროგრამის შესაბამისად  


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი არგუმენტი გამოდგება გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების საწინააღმდეგო პოზიციის გასამტკიცებლად? 
  • A. 

   ქართლ-კახეთის სამეფოს კანონები შეუსაბამეს რუსეთის კონსტიტუციას;

  • B. 

   ტრაქტატის თანახმად, ქართლ-კახეთში დაწესდა საეგზარქოსო;

  • C. 

   დაწესდა საგანგებო გადასახადი საიმპერატორო კარის სასარგებლოდ;

  • D. 

   ხელშეკრულების პირობები ზღუდავდა ქართლ-კახეთის სამეფოს სუვერენიტეტს

 • 2. 
  როდის და ვის მიერ იქნა მიღებული მანიფესტი, რომლითაც ცხადდებოდა ქართლ-კახეთის სამედოს ანექსირება რუსეთის მიერ?
  • A. 

   პავლე I-ის მიერ, 1801 წლის 18 იანვარს

  • B. 

   პეტრე I-ის მიერ, 1802 წლის 18 თებერვალს

  • C. 

   პავლე I-ის მიერ, 1801 წლის 18 თებერვალს

  • D. 

   პავლე I-ის მიერ, 1802 წლის 18 იანვარს

 • 3. 
  რომელი მოსაზრება არაა მართებული 1924 წლის აჯანყების დამარცხების მიზეზებთან დაკავშირებით? 
  • A. 

   საბჭოთა ხელისუფლებას ჯერ კიდევ აჯანყებამდე ჰქონდა ინფორმაცია მოსალოდნელი შეიარაღებული გამოსვლის შესახებ;

  • B. 

   დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრების ემიგრაციაში წასვლამ ხელი შეუშალა აჯანყების მომზადებას;

  • C. 

   საბჭოთა ხელისუფლებამ დააპატიმრა აჯანყების მზადებასთან დაკავშირებული არაერთი პირი;

  • D. 

   აჯანყებულები შეუთანხმებელად მოქმედებდნენ

 • 4. 
  რომელია ნაპოლეონის ის ბრძოლა, რომლის სახელიც მარცხის სინონიმად იქცა? 
  • A. 

   აუსტერლიცის;

  • B. 

   ვერდენის;

  • C. 

   სადოვას;

  • D. 

   ვატერლოოს.

 • 5. 
  რა სახით შეუწყო ხელი განვითარებული მრეწველობის არსებობამ ჩრდილოეთის შტატების გამარჯვებას აშშ-ის სამოქალაქო ომში? 
  • A. 

   მოხდა მრეწველობაში დასაქმებული მრავალრიცხოვანი მონების ჯარში გაწვევა;

  • B. 

   ადვილად მოხერხდა ქვემეხებისა და თვითმფრინავების გამოშვების ორგანიზება;

  • C. 

   მრეწველობაში დასაქმებული განათლებული ფერმერები კარგი ოფიცრები გახდნენ;

  • D. 

   ჩრდილოელთა ჯარი კარგად მარაგდებოდა იარაღითა და ტყვია-წამალით.

 • 6. 
  სხვა მიზეზებთან ერთად რამ განაპირობა ტამპლიერთა ორდენის განადგურება?
  • A. 

   იერუსალიმის სამეფოს დაცემამ;

  • B. 

   ორდენის პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის ზრდამ;

  • C. 

   ჯვაროსნული ლაშქრობების შეწყვეტამ;

  • D. 

   რეფორმაციის დროს პროტესტანტებთან დაპირისპირებამ

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ მიეკუთვნებოდა თერგდალეულებს? 
  • A. 

   ნოე ჟორდანია;

  • B. 

   ფილიპე მახარაძე;

  • C. 

   ნიკო ნიკოლაძე;

  • D. 

   გრიგოლ ორბელიანი

 • 8. 
   რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციაში არ მიიღეს საქართველო 1920 წელს?
  • A. 

   ანტანტაში;

  • B. 

   ერთა ლიგაში;

  • C. 

   თავისუფალ ერთა კავშირში;

  • D. 

   გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში.

 • 9. 
  რა ფაქტი მიუთითებს გიორგი V-ის დროს საქართველოს გავლენისა და ავტორიტეტის ზრდაზე? 
  • A. 

   საქართველოს ეკლესიამ მსოფლიო საპატრიარქოთა დიპტიხტში მესამე ადგილი დაიკავა;

  • B. 

   ქართველებს დაუბრუნდათ მუსლიმთა მიერ მიტაცებული იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი;

  • C. 

   რომის პაპმა საქართველოს მეფეს მეოთხე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობა შესთავაზა;

  • D. 

   საქართველომ შეძლო ოსმალთაგან მიტაცებული ტაო-კლარჯეთის დაბრუნება.

 • 10. 
  სხვა მიზეზებთან ერთად რამ განაპირობა ბერძნული კოლონიზაცია? 
  • A. 

   კონფლიქტებმა პოლისებში;

  • B. 

   საერთაშორისო ვაჭრობის დაკნინებამ;

  • C. 

   სპარსელთა შემოსევებმა;

  • D. 

   მონოთეისტური კულტის გავრცელებამ.

 • 11. 
  რამ განაპირობა, სხვა მიზეზებთან ერთად, ჯვაროსნული ლაშქრობის  დაწყება? 
  • A. 

   ასწლიანი ომის დამთავრებამ

  • B. 

   ბიზანტიის იმპერიის განადგურებამ

  • C. 

   დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა

  • D. 

   მუსლიმთა მიერ იერუსალიმის ფლობამ

 • 12. 
  საფრანგეთის ისტორიის რა პერიოდს ასახავს პარიზის ერთ-ერთი ქუჩის ფოტო?
  • A. 

   დე გოლის მმართველობის;

  • B. 

   მეორე იმპერიის

  • C. 

   პირველი რესპუბლიკის;

  • D. 

   ნაცისტური ოკუპაციის.

 • 13. 
  რომელი სახელმწიფოს ძლიერების ხანაა ასახული რუკაზე?
  • A. 

   სეფიანთა ირანის;

  • B. 

   ოქროს ურდოს;

  • C. 

   ოსმალთა იმპერიის;

  • D. 

   სელჩუკთა სასულთნოს.

 • 14. 
  რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა წარმოდგენილი პლაკატი?
  • A. 

   ომში გაიმარჯვა „ანტანტამ“;

  • B. 

   „ცივი ომი“ დამთავრდა;

  • C. 

   ფრანკოს რეჟიმი განადგურდა;

  • D. 

   სსრკ, აშშ და დიდი ბრიტანეთი მოკავშირეები არიან.

 • 15. 
  რა მოვლენას ეძღვნება პოლიტიკური შარჟი?
  • A. 

   სოციალისტური ბანაკის დაშლას;

  • B. 

   საერთაშორისო განიარაღებას;

  • C. 

   გლობალიზაციას;

  • D. 

   ცივ ომს.

 • 16. 
  რაში მდგომარეობს პოლიტიკური შარჟის იდეა?
  • A. 

   მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მიუხედავად, სახელმწიფოები მაინც მეტოქეებად რჩებიან;

  • B. 

   ყველა არსებული ტოტალიტარული რეჟიმი მუდმივად ერთმანეთის მოკავშირეა;

  • C. 

   კომუნიზმი და ნაციზმი ერთი და იმავე იდეოლოგიის ორი კონკრეტული გამოვლინებაა;

  • D. 

   მიუნხენის შეთანხმების პირობებმა ძველი მტრები აიძულა მცირე ხნით შერიგებულიყვნენ.

 • 17. 
  ვისი მეფობის დროინდელი საქართველოს სამეფოა ასახული რუკაზე?
  • A. 

   ბაგრატ III-ის;

  • B. 

   ალექსანდრე V-ის;

  • C. 

   თამარის;

  • D. 

   დავით III-ის.

 • 18. 
  რომელ წელს ჩატარდა ქ. ნიკეში პირველ მსოფლიო საეკლესიო კრება?
  • A. 

   326

  • B. 

   327

  • C. 

   325

  • D. 

   328

 • 19. 
  რომელ წელს გაანადგურეს ურარტუს სამეფო მიდიელებმა?
  • A. 

   580

  • B. 

   595

  • C. 

   590

  • D. 

   599

 • 20. 
  რომელ წელს მოკვეთეს მეფე ლუი XVI-ს თავი ახლად გამოგონებული მექანიზმით, გილიოტინით?
  • A. 

   1793

  • B. 

   1724

  • C. 

   1812

  • D. 

   1678

Back to Top Back to top