Правила рада у хемијској лабораторији

5 | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Како се називају посуде у којима се чувају хемикалије?
  • A. 

   Реагенс боце

  • B. 

   Дигестори

  • C. 

   Ваге

  • D. 

   Мензуре

 • 2. 
  На реагенс боцама налазе се етикете на којима пише:
  • A. 

   Назив супстанце

  • B. 

   Година производње

  • C. 

   Проценат њене чистоће

  • D. 

   Пиктограм

 • 3. 
  Отвор посуде која се загрева мора бити окренут тамо где нема нокога?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 4. 
  Када пресипамо чврсте супстанце из једне посуде у другу, онда се више пута у мањим количинама врши пресипање.
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 5. 
  Како се правилно проверава мирис супстанце?
  • A. 

   Посуду са садржајем приближимо ка себи и директно удахнемо испарења

  • B. 

   Посуду удаљимо од себе и покретом руке ка себи терамо паре ка носу

Back to Top Back to top