ข้อสอบ ภาค ก ความสามารถทั่วไป ตัวเลข ราก เหตุผล
10 Questions
ข้อสอบภาค ก ควาสามารถทั่วไป ตัวเลข รากที่ เหตุผล โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชการเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอบ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสมมติเข้าห้องสอบได้ที่นี่หรือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสืออทคอมหรือ  www.tuewsob.com