ข้อสอบ ภาค ก ความสามารถทั่วไป ตัวเลข ราก เหตุผล

10 Questions | Total Attempts: 777

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ข้อสอบภาค ก ควาสามารถทั่วไป ตัวเลข รากที่ เหตุผล โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกรใช้ประกอบการรับราชก รเป็น 1 ในหลาย 1,000 ชุดท่านสามารถเข้าห้องสอ ใส่ชื่อโดยจริงหรือคุณสม ติเข้าห้องสอบได้ที่นี่ห ือเว็บไซต์ติวสอบดหนังสื ออทคอมหรือ  www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  10 , 101 ,  1332  ,  ......   
  • A. 

   1728

  • B. 

   1827

  • C. 

   20737

  • D. 

   20773

 • 2. 
  9  ,  100  ,  1331  ,  ......
  • A. 

   1727

  • B. 

   1872

  • C. 

   20736

  • D. 

   20763

 • 3. 
  1+2+3+.....A......+90+91+92+.....B.....+200+201+202+....C......+300+301+302  จงหาค่า C - (A+B) 
  • A. 

   9217

  • B. 

   9172

  • C. 

   7217

  • D. 

   7217

 • 4. 
  (A/B+B/A)(AB)  ,  A คือ จำนวนคู่  ,  B คือ จำนวนคี่  ข้อใดคือคำตอบที่สอดคล้องมากที่สุด
  • A. 

   A/B

  • B. 

   B/A

  • C. 

   AA

  • D. 

   BB

 • 5. 
  จงค่าของ 
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  นักเรียนประถมศึกษา :  O-Net  ดังนั้น  นักศึกษาอาชีว  :  ..............
  • A. 

   I-Net

  • B. 

   N - Net

  • C. 

   V - Net

  • D. 

   PAT

 • 7. 
  ครูผู้ช่วย  :  2  ปี  ดังนั้น  วินัยไม่ร้ายแรง  :  ..............
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 8. 
  "บิ๊กตู่" ลงดูสถานการณ์อุทกภัยใต้ สั่ง ก.เกษตรฯ ขุดคลองระบายน้ำ พร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายลงทะเลมากที่สุด ลั่นต้องหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ท่วมซ้ำซาก "ปภ." เผย 9 จว.ยังวิกฤติ ถนน โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบินจมบาดาล มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย "มท." ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ 3 "คลัง" ไฟเขียวขยายวงเงินทดรองจ่ายให้ผู้ว่าฯ เพิ่มเป็นจังหวัดละ 100 ล้านบาท  ที่มา ;  http://www.thaipost.net   จากบทความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   อุดร

  • B. 

   ทักษิณ

  • C. 

   ปัจจิม

  • D. 

   พายัพ

 • 9. 
  "บิ๊กตู่" ลงดูสถานการณ์อุทกภัยใต้ สั่ง ก.เกษตรฯ ขุดคลองระบายน้ำ พร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายลงทะเลมากที่สุด ลั่นต้องหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ท่วมซ้ำซาก "ปภ." เผย 9 จว.ยังวิกฤติ ถนน โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบินจมบาดาล มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย "มท." ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ 3 "คลัง" ไฟเขียวขยายวงเงินทดรองจ่ายให้ผู้ว่าฯ เพิ่มเป็นจังหวัดละ 100 ล้านบาท  ที่มา ;  http://www.thaipost.net  จากบทความ กล่าวถึงกี่กระทรวงของรัฐบาล
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  "บิ๊กตู่" ลงดูสถานการณ์อุทกภัยใต้ สั่ง ก.เกษตรฯ ขุดคลองระบายน้ำ พร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายลงทะเลมากที่สุด ลั่นต้องหาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ท่วมซ้ำซาก "ปภ." เผย 9 จว.ยังวิกฤติ ถนน โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบินจมบาดาล มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย "มท." ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ 3 "คลัง" ไฟเขียวขยายวงเงินทดรองจ่ายให้ผู้ว่าฯ เพิ่มเป็นจังหวัดละ 100 ล้านบาท  ที่มา ;  http://www.thaipost.net   จากบทความน่าจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร
  • A. 

   ทำดีได้ดี ทำชัวได้ชั่ว

  • B. 

   กรรม สนอง โกง

  • C. 

   น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

  • D. 

   รู้ รัก สามัคคี

Back to Top Back to top