Цели бројеви

6 Questions

Settings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Израчунај вредност израза:     -(5 - 8)
 • 2. 
  Израчунај вредност израза:     (- 5) - (- 8)
 • 3. 
  Израчунај вредност израза:    - (13 - 25 + 15) - (- 26 - 28)
 • 4. 
  Целих бројева x за које важи -4 < x < 5 има:
  • A. 

   10

  • B. 

   9

  • C. 

   8

  • D. 

   7

 • 5. 
  Који од израза има најмању вредност:
  • A. 

   -25 + 10 - 40

  • B. 

   |-25 + 10| - 40

  • C. 

   -25 + |10-40|

  • D. 

   |-25| + 10 - 40

  • E. 

   |-25 + 10 - 40|

 • 6. 
  Одреди непознати број x ако је |x - 10| - |- 100| = |- 10| - |- 100|