Скупови

6 Questions

Settings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  Ако је А = {1, 3, 5, 7}, која су од следећих тврђења тачна:
  • A. 

   5 је подскуп скупа А

  • B. 

   5 је елемент скупа А

  • C. 

   празан скуп је подскуп скупа А

  • D. 

   {5, 7} је елемент скупа А

 • 2. 
  Дати су скупови А и В. Наведи све елементе који припадају скупу А. (наброј их без заграда и у растућем поретку) 
 • 3. 
  Дати су скупови А и В. Наведи све елементе који припадају скупу В.(наброј их без заграда и у растућем поретку)
 • 4. 
  Дати су скупови А и В. Наведи све елементе који припадају само скупу А.(наброј их без заграда и у растућем поретку) 
 • 5. 
  Дати су скупови А и В. Наведи све елементе који припадају скупу А и скупу В.(наброј их без заграда и у растућем поретку) 
 • 6. 
  Дати су скупови Р = {2, 3, 4, 5} и Q = {4, 5, 6}. Одреди елементе разлике скупова P и Q.(наброј их без заграда и у растућем поретку)