Здравствена политика 1

10 Questions | Total Attempts: 12

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Здравствена политика 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Здравствена политика је у искључивој надлежности Европске уније.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 2. 
  Са европском здравственом картицом држављанин једне земље чланице ЕУ може на територији друге да (обележите све тачне одговоре):
  • A. 

   добије рефундацију трошкова лечења на које би имао право у матичној држави

  • B. 

   постане држављанин те друге државе

  • C. 

   добије лекове преко рецепата који су издати у матичној држави

  • D. 

   се лечи под једнаким условима на територији свих држава чланица ЕУ

  • E. 

   има специјалан попуст у приватним здравственим установама

 • 3. 
  На који период се односи Трећи програм здравља?
  • A. 

   2007‒2013

  • B. 

   2010‒2016

  • C. 

   2014‒2020

 • 4. 
  Колико средстава има на располагању Трећи програм здравља?
  • A. 

   150 милиона евра

  • B. 

   450 милиона евра

  • C. 

   1 милијарда евра

 • 5. 
  Које преговарачко поглавље се бави заштитом здравља?
  • A. 

   8

  • B. 

   18

  • C. 

   28

 • 6. 
  У којој области здравствене политике ЕУ има искључиву надлежност?
  • A. 

   Донирање крви, ткива и органа

  • B. 

   Организовање система здравственог осигурања

  • C. 

   Оба одговора су тачна

 • 7. 
  Где се налази седиште Европске агенције за лекове?
  • A. 

   У Бриселу

  • B. 

   У Лондону

  • C. 

   У Паризу

 • 8. 
  Којим симболом  Европска унија означава лекове под појачаним надзором?
  • A. 

   Црвеним кругом

  • B. 

   Обрнутим црним троуглом

  • C. 

   Плавим квадратом

  • D. 

   Црним троуглом

  • E. 

   Обрнутим плавим квадратом

 • 9. 
  Европска унија ће 2020. године забранити продају дувана.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  У којој области је био значајан програм ,,Ефретос“?
  • A. 

   Донирање органа

  • B. 

   Кампања против пушења

  • C. 

   Спречавање епидемије заразних болести