НЛП: Структура на комуникацията

11 Questions | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
:  - Quiz

НЛП


Questions and Answers
 • 1. 
  Невербалната информация при комуникация представлява:
  • A. 

   85%

  • B. 

   30%

  • C. 

   10%

  • D. 

   100%

 • 2. 
  Кои ситуации говорят за неконгруентно състояние
  • A. 

   Главата е повдигната, позата е изправена, гласът е висок: - Аз съм много неуверен в себе си!

  • B. 

   Устните са свити, туловището наклонено назад: - Разочарован съм!

  • C. 

   Главата малко наклонена напред, устните са свити: - Недоволна съм!

  • D. 

   Симетрична усмивка, широко отворени очи, кожата около очите е гладка: - Толкова съм радостна!

  • E. 

   Активна жестикулация с дясната ръка, лявата ръка в джоба: - Искам да обсъдим много важен проблем!

 • 3. 
  Настройка по стил на мислене (мета програми) на първо време дава:
  • A. 

   Голяма поведенческа гъвкавост по време на комуникация

  • B. 

   Възможност да се прогнозира поведението на човека

  • C. 

   Лесно калибриране на невербалните признаци

  • D. 

   Възможност за типизиране на събеседника

 • 4. 
  За коя преимуществена метапрограма съобщава фразата: "Моя лаптоп има по-мощен процесор, отколкото твоя"?
  • A. 

   Рефлективна мотивация

  • B. 

   Вътрешна референция

  • C. 

   Сходство

  • D. 

   Различия

  • E. 

   Активна мотивация

 • 5. 
  Указващите жестове съобщават за:
  • A. 

   Активна мотивация

  • B. 

   Кинестетична модалност

  • C. 

   Приближаваща мотивация

  • D. 

   Визуална модалност

  • E. 

   Аудиална модалност

 • 6. 
  Кои от фразите можем да отнесем към активна мотивация?
  • A. 

   - Има ли възможност да избегнем този разговор?

  • B. 

   - Ще напиша това писмо!

  • C. 

   - След дълго обмисляне, струва ми се, че мога вече да направя избор.

  • D. 

   - Главното е да се хвърлиш в битката, а там ще се реши.

  • E. 

   - Този телефон има по-голям екран.

 • 7. 
  Кои признаци са повече характерни за реакция на съгласие?
  • A. 

   Симетрична усмивка

  • B. 

   Тежко дишане

  • C. 

   Телефонна поза (главата на криво)

  • D. 

   Коремно дишане

  • E. 

   Наклон на туловището напред

  • F. 

   Ъгълчетата на устните извити на долу

 • 8. 
  Кое на се явява цел на комуникацията?
  • A. 

   Вземане на решение

  • B. 

   Действие

  • C. 

   Получаване на информация

  • D. 

   Синхронизиране

  • E. 

   Извикване на състояние

 • 9. 
  Кое се явява необходимо условие за използване на котва?
  • A. 

   Възпроизвеждането на стимула трябва да бъде точно

  • B. 

   Стимула трябва да бъде необичаен за дадената ситуация

  • C. 

   Котвата трябва да съответства на репрезентативната (ВАК) система на човека

  • D. 

   Необходимо е многократно да се свързва състояние и стимул

  • E. 

   Котвата се поставя в пика на състоянието

 • 10. 
  Милтън модела описва как:
  • A. 

   Да повишим убедителността на мнението

  • B. 

   Да възстановим пропусната информация

  • C. 

   Да създадем ограничения в бъдещето

  • D. 

   Да типизираме човек въз основа на речта му

 • 11. 
  Каква е главната презумпция във фразата: "Забелязахте ли, колко съм отслабнала"?
  • A. 

   Вие не ми обръщате внимание

  • B. 

   Моята диета е по-ефективна от вашата

  • C. 

   Смъкнах доста килограми

  • D. 

   Преди бях дебела

Back to Top Back to top