ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี

10 | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี

เป็นข้อสอบเชื่อมโยงความ ู้เพื่อความจำ และนำไปใช้ เหมาะกับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความ ้องการศึกษาประวัติิิิิิ ิิิเพลงสรรเสริญพระบารมี จัดทำโดย ครูสมเกียรติ เวชภูติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


Questions and Answers
 • 1. 
  เดิมทีเพลงสรรเสริญพระบารมีใช้เป็นเพลงประจำชาติของไทย ระหว่างปีใด
  • A. 

   ระหว่างปี พ.ศ. 2400 - 2430

  • B. 

   ระหว่างปี พ.ศ. 2431 - 2475

  • C. 

   ระหว่างปี พ.ศ. 2476 - 2485

  • D. 

   ระหว่างปี พ.ศ. 2486 - 2500

 • 2. 
  เพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีและใช้บรรเลงในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จลง-ขึ้นท้องพระโรง ปรากฏขึ้นในสมัยใด
  • A. 

   ในสมัยลพบุรี

  • B. 

   ในสมัยสุโขทัย

  • C. 

   ในสมัยกรุงธนบุรี

  • D. 

   ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 • 3. 
  เพลงสรรเสริญพระบารมี ที่นำมาใช้ในฐานะเพลงชาตินั้น เริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่
  • A. 

   ในสมัยรัชกาลที่ 2

  • B. 

   ในสมัยรัชกาลที่ 3

  • C. 

   ในสมัยรัชกาลที่ 4

  • D. 

   ในสมัยรัชกาลที่ 5

 • 4. 
  พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)ได้แต่งคำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายรัชกาลที่้4โดยให้ชื่อเพลงว่าอะไร
  • A. 

   จอมราชเคารพ

  • B. 

   จอมราชจงเจริญ

  • C. 

   จอมราชจอมขวัญ

  • D. 

   จอมราชจอมราชันย์

 • 5. 
  ประเทศไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงเกียรติยศรับเสด็จ โดยใช้เพลงเดียวกันกับประเทศอังกฤษ เกิดขึ้นในรัชการใด
  • A. 

   รัชการที่ 4

  • B. 

   รัชการที่ 5

  • C. 

   รัชการที่ 6

  • D. 

   รัชการที่ 7

 • 6. 
  คณะครูดนตรีไทยได้เสนอเพลง"บุหลันลอยเลื่อน"เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี เกิดขึ้นในสมัยใด
  • A. 

   รัชการที่ 1

  • B. 

   รัชการที่ 2

  • C. 

   รัชการที่ 3

  • D. 

   รัชการที่ 4

 • 7. 
  นาย"เฮวุดเซน"(Heutsen) ครูดนตรีชาวฮอลันดา ซึ่งทำงานในกรมทหารมหาดเล็กได้เรียบเรียงทำนองเพลง"บุหลันหลออยเลื่อน"ขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดนตรีตะวันตก และได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่ปีใด
  • A. 

   พ.ศ. 2400 - พ.ศ. 2413

  • B. 

   พ.ศ. 2414 - พ.ศ. 2431

  • C. 

   พ.ศ. 2432 - พ.ศ. 2455

  • D. 

   พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2470

 • 8. 
  มีการเปลี่ยนเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับของ"เฮวุดเซน" เป็นผลงานของ ปโยตร์ ชูรอฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย เมื่อ พ.ศ.ใด
  • A. 

   เมื่อ พ.ศ. 2431

  • B. 

   เมื่อ พ.ศ. 2432

  • C. 

   เมื่อ พ.ศ. 2433

  • D. 

   เมื่อ พ.ศ. 2434

 • 9. 
  มีการเปลี่ยนคำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลายๆครั้ง จนถึงสมัยรัชการที่เท่าไหร่ คำร้องในท่อนสุดท้ายคำว่า ฉะนี้  ให้เป็น ชโย
  • A. 

   รัชการที่ 6

  • B. 

   รัชการที่ 7

  • C. 

   รัชการที่ 8

  • D. 

   รัชการที่ 9

 • 10. 
  เพลงสรรเสริญพระบารมี"ไม่ได้"ใช้ในฐานะเพลงชาติอีกต่อไป แต่ยังคงใช้ในฐานะของเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ เริ่มขึ้นในรัชการที่7 ตรงกับ พ.ศ.ใด
  • A. 

   พ.ศ. 2473

  • B. 

   พ.ศ. 2474

  • C. 

   พ.ศ. 2475

  • D. 

   พ.ศ. 2476