ადამიანის ქსოვილის კითხვის კითხვები

30 | Total Attempts: 1588

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ადამიანის ქსოვილის კითხვის კითხვები

  ტესტები მომზადებულია 2015 წლის საატესტატო პროგრამით!

 


Questions and Answers
 • 1. 
  ადამიანის ორგანიზმში შემაერთებელქსოვილოვანი გარსით დაფარულია: I. კუნთები    II. ორგანოთა ღრუები     III. ფილტვები
  • A. 

   მხოლოდ II

  • B. 

   მხოლოდ III

  • C. 

   I და III

  • D. 

   სამივე

 • 2. 
  შემაერთებელი ქსოვილის სახეს წარმოადგენს: I. ძვლოვანი ქსოვილი  II. ლიმფა      III. სისხლი
  • A. 

   სამივე

  • B. 

   II და III

  • C. 

   I და III

  • D. 

   მხოლოდ III

 • 3. 
  ნერვული ქსოვილი:
  • A. 

   ქსოვილი, რომლითაც ამოფენილია შინაგანი ორგანოების ღრუები

  • B. 

   ასრულებს საყრდენ ფუნქციას

  • C. 

   უზრუნველყოფს მოძრაობას

  • D. 

   აღიქვამს სხვადასხვა ფაქტორის ზემოქმედაბას და გადასცემს ინფორმაციას

 • 4. 
  გულმკერდის ძვლები იცავს:
  • A. 

   თავის ტვინს

  • B. 

   გულსა და ფილტვებს

  • C. 

   მუცლის ღრუს ორგანოებს

  • D. 

   ყველას ერთად

 • 5. 
  სად არის მოთავსებული ზურგის ტვინი?
  • A. 

   ქალას ღრუში

  • B. 

   ხერხემლის სვეტში

  • C. 

   მუცლის ღრუში

  • D. 

   გულმკერდის ღრუში

 • 6. 
  რითი უკავშირდება ნეკნები მკერდის ძვალს?
  • A. 

   მყესით

  • B. 

   სახსრით

  • C. 

   იოგით

  • D. 

   ხრტილით

 • 7. 
  რამდენი ნეკნი აქვს ადამიანს?
  • A. 

   12 წყვილი

  • B. 

   12 კენტი

  • C. 

   24 წყვილი

  • D. 

   10 წყვილი

 • 8. 
  სად არის მოთავსებული თავის ტვინი?
  • A. 

   ქალას ღრუში

  • B. 

   ხერხემლის სვეტში

  • C. 

   მუცლის ღრუში

  • D. 

   გულმკერდის ღრუში

 • 9. 
  ლულისებრ ძვლებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   მენჯის ძვალი

  • B. 

   ხერხემალი

  • C. 

   კვირისტავი

  • D. 

   ყველა ჩამოთვლილი

 • 10. 
  ლულისებრი ძვალია:
  • A. 

   ქალას ძვლები

  • B. 

   კვირისტავის

  • C. 

   ლავიწის

  • D. 

   ბარძაყის

 • 11. 
  უძრავადაა შეერთებული:
  • A. 

   წვივისა და ქუსლის ძვლები

  • B. 

   ზედა ყბის ძვლები

  • C. 

   კისრის პირველი და მეორე მალა

  • D. 

   ბარძაყისა და მენჯის ძვლები

 • 12. 
  უძრავადაა შეერთებული:
  • A. 

   საფეთქლისა და თხემის ძვლები

  • B. 

   საფეთქლისა და ქვედაყბის ძვლები

  • C. 

   ბარძაყისა და მენჯის ძვლები

  • D. 

   ყველა ჩამოთვლილი

 • 13. 
  ხერხემლის რომელი განყოფილების მალებს აქვს ძვლოვანი წანაზარდები?          
  • A. 

   კისრის

  • B. 

   გულმკერდის

  • C. 

   წელის

  • D. 

   გავის

 • 14. 
  გულმკერდის ყაფაზს ქმნის:
  • A. 

   მკერდის სხეული, ნეკნები და ბეჭის ძვლები

  • B. 

   ლავიწის ძვლები, ნეკნები და მალები

  • C. 

   მკერდის ძვალი, ნეკნები და გულმკერდის მალები

  • D. 

   ყველა ჩამოთვლილი

 • 15. 
  ქვედა კიდურის სარტყელთან მოძრავადაა შეერთებული:
  • A. 

   დიდი წვივის ძვალი

  • B. 

   ბარძაყის ძვალი

  • C. 

   მცირე წვივის ძვალი

  • D. 

   ტერფის ძვალი

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ყველაზე მაღალი ტაქსონომიური კატეგორია, რომელშიც  მიკრობები ერთიანდებიან? 
  • A. 

   სახეობა

  • B. 

   ოჯახი

  • C. 

   რიგი

  • D. 

   ვარიანტი

 • 17. 
  ჩამოთვლილთაგან რომლები ეკუთვნიან პროკარიოტებს?
  • A. 

   ბაქტერიები

  • B. 

   ვირუსები

  • C. 

   უმარტივესები

  • D. 

   უმდაბლესი სოკოები

 • 18. 
  ჩამოთვლილთაგან რომლები ეკუთვნიან ევკარიოტებს?
  • A. 

   ვირუსები

  • B. 

   აქტინომიცეტები

  • C. 

   ბაქტერიები

  • D. 

   უმარტივესები

 • 19. 
   საჭმლის მომნელებელი სისტემის რომელ ნაწილში იწყება ნახშირწყლებისმონელება?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 20. 
  ილუსტრაციაზე რომელი ასოთია აღნიშნული მიტოქონდრია?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  როგორ უკავშირდებიან ამინომჟავების ნაშთები ერთმანეთს ცილის პირველადსტრუქტურაში? 
  • A. 

   პეპტიდური ბმებით

  • B. 

   წყალბადური ბმებით

  • C. 

   ჰიდროფობული კავშირებით

  • D. 

   იონური ბმებით

 • 22. 
  რას გამოიწვევს საარსებო რესურსების უკმარისობისას პოპულაციაშიინდივიდების რიცხვის გაზრდა? 
  • A. 

   არსებობისთვის ბრძოლის გამწვავებას

  • B. 

   გენეტიკურ ნაირგვარობას

  • C. 

   კომბინაციურ ცვალებადობას

  • D. 

   მოდიფიკაციურ ცვალებადობას

 • 23. 
  რომელი ციფრით არის აღნიშნული ლეიკოციტი?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 24. 
  რაზე მიგვანიშნებს პურის ყანაში სხვადასხვა სიმაღლის ხორბლის არსებობა? 
  • A. 

   შიდასახეობრივ ბრძოლაზე

  • B. 

   სახეობათაშორის ბრძლაზე

  • C. 

   ადაპტაციაზე

  • D. 

   გარემოს არახელსაყრელ პირობებთან ბრძოლაზე

 • 25. 
  ილუსტრაციაზე მოცემულია ხის ქერქზე განვითარებული მღიერი. მღიერი სოკოსადა წყალმცენარეებისგან შედგება. როგორი ბიოტური კავშირია სოკოსა დაწყალმცენარეს შორის?
  • A. 

   კონკურენცია

  • B. 

   სიმბიოზმი

  • C. 

   პარაზიტიზმი

  • D. 

   ნეიტრალიზმი

Back to Top Back to top