თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი პათოლოგია. ნაწილი 1

34 Questions | Total Attempts: 85

SettingsSettingsSettings
  . 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  -იშემიური ინსულტის განვითარების რისკ-ფაქტორს არ წარმოადგენს
  • A. 

   -წინაგულების ფიბრილაცია

  • B. 

   - ჰიპერქოლესტერინემია

  • C. 

   -პროლაქტინის დეფიციტი

  • D. 

   -არტერიული ჰიპერტენზია

  • E. 

   -ორალური კონტრაცეპტივების მიღება

 • 2. 
  -მცირე ინსულტის კლინიკურ გამოვლინებას წარმოადგენს ყველა, გარდა ერთისა
  • A. 

   -მხოლოდ სენსორული დეფიციტი

  • B. 

   -მხოლოდ მოტორული დეფიციტი

  • C. 

   -ჰემიპარეზი ატაქსიით

  • D. 

   -კომატოზური მდგომარეობა

  • E. 

   -დიზართრია/უხერხული ხელის სინდრომი

  • F. 

   -სენსო-მოტორული დეფიციტი

 • 3. 
  -თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის გარდამავალი მოშლის დროს კეროვანინევროლოგიური სიმპტომატიკის უკუგანვითარება ხდება ჩამოთვლილთაგან დროისშემდეგ მონაკვეთში
  • A. 

   -15 წუთი

  • B. 

   -28 საათი

  • C. 

   -ერთი თვე

  • D. 

   -სამი დღე

  • E. 

   -ერთი კვირა

 • 4. 
  -ვერტებრო-ბაზილარულ უკმარისობას არ ახასიათებს
  • A. 

   -კოორდინაციის დარღვევა

  • B. 

   - თავბრუხვევა

  • C. 

   -სტატიკისა და სიარულის მოშლა

  • D. 

   -აფაზია

 • 5. 
  -ჩამოთვლილთაგან, ცერებრული სისხლის მიმოქცევის ქრონიკული უკმარისობისდროს, რა არ ახასიათებს ფსევდობულბურ სინდრომს?ა. ორალური ავტომატიზმის ნიშნები
  • A. 

   -დიზართრია

  • B. 

   -დისფონია

  • C. 

   -ყლაპვის მოშლა

  • D. 

   -ინტაქტური ემოციური სფერო

 • 6. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამტარების ერთდროული დაზიანება იწვევსფსევდობულბური სინდრომის განვითარებას?
  • A. 

   -კორტიკობულბური გზის ორმხრივი დაზიანება

  • B. 

   -დომინანტური ჰემისფეროს კორტიკობულბური და ნათხემის გზები

  • C. 

   -არადომინანტური ჰემისფეროს კორტიკობულბური და ნათხემის გზები

  • D. 

   -დომინანტური ჰემისფეროს კორტიკობულბური და ექსტრაპირამიდული გზები

  • E. 

   - არადომინანტური ჰემისფეროს კორტიკობულბური და ექსტრაპირამიდული გზები

  • F. 

   -დომინანტური და არადომინანტური ჰემისფეროს კორტიკოსპინალური და სპინოთალამური გზის დაზიანება

 • 7. 
  -ინსულტის მეორადი პრევენციის მიზნით ანტიაგრეგანტი ინიშნებაჩამოთვლილთაგან შემდეგში
  • A. 

   -ჰიპერქოლესტერინემია

  • B. 

   -არტერიული წნევის მაღალი ციფრები

  • C. 

   -ჰიპერგლიკემია

  • D. 

   -ყველა ჩამოთვლილი

 • 8. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პროცესი არ იწვევს ცერებრული არტერიებისთრომბოზის განვითარებას?
  • A. 

   -არტერიული წნევის დაქვეითება და სისხლის ნაკადის შენელება

  • B. 

   -სისხლის სიბლანტისა და აგრეგაციის შემცირება

  • C. 

   -სისხლის კოაგულაციური აქტივობის მომატება

  • D. 

   -სისხლის ფიბრინოლიზური აქტივობის შემცირება

 • 9. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რას ენიჭება გამაწყვეტი მნიშვნელობა პარენქიმულსუბარაქნოიდულისისხლჩაქცევის დიაგნოსტიკაში?
  • A. 

   -ცნობიერების დაკარგვა

  • B. 

   -კომატოზური მდგომარეობა

  • C. 

   -თავის ძლიერი ტკივილი

  • D. 

   -კომპიუტერული ტომოგრაფია

  • E. 

   -ჰემიპარეზი

 • 10. 
  -ჩამოთვლილთაგან, უპირატესად, რომელ ასაკში ვლინდება ანევრიზმები?
  • A. 

   -21-40 წელი

  • B. 

   -თანაბრად, ნებისმიერ ასაკში

  • C. 

   -5-15 წელი

  • D. 

   -16-20 წელი

 • 11. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი მეთოდითაა შესაძლებელი იშემიური ინსულტისადრეული დიაგნოსტიკა?
  • A. 

   -ელექტროენცეფალოგრაფია

  • B. 

   -მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

  • C. 

   -კომპიუტერული ტომოგრაფია

  • D. 

   -პოზიტრონულ-ემისიური ტომორაფია

 • 12. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა აღინიშნება ხერხემლის არტერიის თრომბოზის დროს?
  • A. 

   -ტოტალური აფაზია

  • B. 

   -მოტორული აფაზია

  • C. 

   -სენსორული აფაზია

  • D. 

   -ატაქსია

 • 13. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება ბაზილარული არტერიის თრომბოზისდროს?
  • A. 

   -ტოტალური აფაზია

  • B. 

   -ტეტრაპარეზი

  • C. 

   -გარდამავალი სიბრმავე ორივე თვალზე

  • D. 

   - თვალის კაკლების შეუღლებული მოძრაობის მოშლა

 • 14. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელ სისხლძარღვოვან აუზში სისხლის მიმოქცევისმწვავე მოშლის შედეგად ვითარდება მოტორული აფაზია?
  • A. 

   -ტვინის წინა არტერიის ქერქული ტოტები

  • B. 

   - ვერტებრული არტერია

  • C. 

   -ტვინის შუა არტერიის ქერქული ტოტები

  • D. 

   -ბაზილარული არტერია.

 • 15. 
  -რომელი არტერიის განშტოებაა ტვინის უკანა არტერია?
  • A. 

   -საერთო საძილე არტერია

  • B. 

   -შიგნითა საძილე არტერია

  • C. 

   -ტვინის შუა არტერია

  • D. 

   -ვერტებრული არტერია

  • E. 

   -ბაზილარული არტერია

 • 16. 
  -ტვინის წინა არტერიები სისხლით ამარაგებენ ყველა ჩამოთვლილს, გარდა:
  • A. 

   -ჩენჩოს

  • B. 

   -შუბლის წილებს

  • C. 

   -კორძიან სხეულის მუხლს

  • D. 

   -კუდიანი ბირთვის ზედა ნაწილს

  • E. 

   -გვერდითი პარკუჭის წინა რქას

 • 17. 
  -ტვინის უკანა არტერია სისხლით ამარაგებს ყველა ჩამოთვლილს, გარდა:
  • A. 

   -კეფის წილებს

  • B. 

   -მხედველობის ბორცვის ქვედა 2/3-ს

  • C. 

   -ყნოსვის ბოლქვებს

  • D. 

   -გარეთა დამუხვლილ სხეულს

  • E. 

   -მკრთალ ბირთვს

 • 18. 
  - ტვინის შუა არტერია სისხლით ამარაგებს ყველა ჩამოთვლილს, გარდა:
  • A. 

   -საფეთქლის წილებს

  • B. 

   -ჩენჩოს

  • C. 

   -კუდიანი ბირთვის ქვედა ნაწილს

  • D. 

   -შიგნითა დამუხვლილ სხეულს

  • E. 

   -თალამუსის ზედა 1/3-ს.

 • 19. 
  -იშემიური ინსულტის არამოდიფიცირებადი რისკის ფაქტორია:
  • A. 

   -მოციმციმე არითმია

  • B. 

   -ჰიპერქოლესტერინემია

  • C. 

   -არტერიული ჰიპერტენზია

  • D. 

   -შაქრიანი დიაბეტი

  • E. 

   -ასაკი

 • 20. 
  -რომელი არ მიეკუთვნება ინსულტის შედეგად განვითარებულ ფოკალურნევროლოგიურ სიმპტომს?
  • A. 

   -ჰემიპარეზი

  • B. 

   -მენინგეალური სინდრომი

  • C. 

   -დისფაგია

  • D. 

   -სტრაბიზმი

  • E. 

   -აფაზია

 • 21. 
  ტრანზიტორული იშემიური შეტევის დროს კლინიკური სიმპტომების სრულიალაგება ხდება:
  • A. 

   23 საათში

  • B. 

   3 საათში

  • C. 

   24 საათში

  • D. 

   72 საათში

 • 22. 
  -სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევის დროს ვიზუალიზაციის რომელი მეთოდია  გადაუდებელი დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტი?
  • A. 

   -ელექტროენცეფალოგრაფია

  • B. 

   -მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

  • C. 

   -სპინალური პუნქცია

  • D. 

   -კომპიუტერული ტომოგრაფია

  • E. 

   -ინტრაკრანიული სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია

 • 23. 
  ინტრაცერებრული ჰემორაგიის დროს ვიზუალიზაციის რომელ მეთოდსიყენებენ გადაუდებელი დიაგნოსტიკისათვის?
  • A. 

   კომპიუტერული ტომოგრაფია

  • B. 

   მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

  • C. 

   პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფია

  • D. 

   დუპლექს-სონოგრაფია

  • E. 

   ცერებრული ანგიოგრაფია

 • 24. 
  -ინსულტის განვითარებიდან რა დროის შემდეგ მჟღავნდება ინტრაცერებრულიჰემორაგია ჩთ-სკანირებით?
  • A. 

   -დაუყოვნებლივ

  • B. 

   -24 საათში

  • C. 

   -3 საათში

  • D. 

   -12 საათში

  • E. 

   -12 საათში

 • 25. 
  -ინსულტის განვითარებიდან რა დროის შემდეგ მჟღავნდება იშემიური კერა ჩთსკანირებით?
  • A. 

   -1 საათში

  • B. 

   -3 საათში

  • C. 

   -დაუყოვნებლივ

  • D. 

   -> 6 საათზე

  • E. 

   -არ მჟღავნდება

Back to Top Back to top