|ლეიკოციტების, |ლიმფური |კვანძების, |ელენთისა |და |თიმუსის |პათოლოგიები

30 Questions | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
|, | |, | | | | - Quiz

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  1. რა არის ლეიკოპენია? 
  • A. 

   1. მოცირკულაციე ლეიკოციტების რაოდენობის შემცირება;

  • B. 

   2. ლეიკოციტების რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • C. 

   3. ერითროციტებისა და ჰემოგლობინის შემცირება პერიფერიულ სისხლში;

  • D. 

   4. ერითროციტების და ჰემოგლობინის შემცველობის გაზრდა.

 • 2. 
  2. რა არის ნეიტროპენია?
  • A. 

   2. ნეიტროფილური ლეიკოციტების რაოდენობის შემცირება;

  • B. 

   1. მოცირკულაციე ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის შემცირება;

  • C. 

   3. ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • D. 

   4. ნეიტროფილური ლეიკოციტების რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • E. 

   5. ერითროციტებისა და ჰემოგლობინის შემცირება პერიფერიულ სისხლში

 • 3. 
  3. რა არის ლიმფოპენია? 
  • A. 

   3. ლიმფოციტების რაოდენობის შემცირება;

  • B. 

   2. ნეიტროფილური ლეიკოციტების რაოდენობის შემცირება;

  • C. 

   1. მოცირკულაციე ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის შემცირება;

  • D. 

   4. ლეიკოციტების საერთო რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • E. 

   5. ლიმფოციტების რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

 • 4. 
  4. ლიმფური კვანძის რეაქციული ჰიპერპლაზია _ ფოლიკულური ჰიპერპლაზია წარმაოდგენს მორფოლოგიურ გამოხატულებას: 
  • A. 

   4. ჰუმორული იმუნური მექანიზმების აქტივაციის (B­-უჯრედული იმუნორეაქტიულობის)

  • B. 

   3. ნეკროზული ლიმფადენიტის;

  • C. 

   2. გრანულომური ლიმფადენიტის;

  • D. 

   1. უჯრედული იმუნური მექანიზმების აქტივაციის (T-­უჯრედული იმუნორეაქტიულობის);

 • 5. 
  5. ლიმფური კვანძის რეაქციული ჰიპერპლაზია _ პარაკორტიკული ლიმფოიდური ჰიპერპლაზია წარმაოდგენს მორფოლოგიურ გამოხატულებას: 
  • A. 

   1. უჯრედული იმუნური მექანიზმების აქტივაციის (T-­უჯრედული იმუნორეაქტიულობის);

  • B. 

   2. გრანულომური ლიმფადენიტის;

  • C. 

   3. ნეკროზული ლიმფადენიტის;

  • D. 

   4. ჰუმორული იმუნური მექანიზმების აქტივაციის (B-­უჯრედული იმუნორეაქტიულობის)

 • 6. 
  6. ლიმფური კვანძის რეაქციული ჰიპერპლაზიის მორფოლოგიურ გამოხატულებებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   2. ლიმფურ კვანძში, ფიბროზით განპირობებული კვანძოვანი სკლეროზი;

  • B. 

   3. პარაკორტიკული ლიმფოიდური ჰიპერპლაზია;

  • C. 

   4. სინუსური ჰოსტიოციტოზი (რეტიკულური ჰიპერპლაზია)

  • D. 

   1. ფოლიკულური ჰიპერპლაზია;

 • 7. 
  7. ლიმფომა წარმოადგენს: 
  • A. 

   3. ლიმფოციტების სიმსივნურ პროლიფერაციას ლიმფურ კვანძებში;

  • B. 

   2. ლეიკოციტების რაოდენობის მომატებას პერიფერიულ სისხლში;

  • C. 

   1. ლიმფური კვანძის რეაქციულ ჰიპერპლაზიას;

  • D. 

   4. ლეიკოციტების რაოდენობის შემცირებას პერიფერიულ სისხლში.

 • 8. 
  8. ანსხვავებენ ლიმფომების შემდეგ სახეებს: 
  • A. 

   4. ჰოჯკინის და არაჰოჯკინის.

  • B. 

   3. სიმსივნური და არასიმსივნური;

  • C. 

   1. მწვავე და ქრონიკული;

  • D. 

   2. კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი;

 • 9. 
  9. ლიმფოიდური სიმსივნეების ძირითად ჯგუფებს არ განეკუთვნება: 
  • A. 

   5. წვრილუჯრედული კარცინომები;

  • B. 

   2. პერიფერიული B უჯრედების სიმსივნეები;

  • C. 

   3. წინამორბედი T უჯრედების სიმსივნეები;

  • D. 

   4. პერიფერიული T და NK უჯრედული სიმსივნეები;

  • E. 

   1. წინამორბედი B უჯრედების სიმსივნეები;

  • F. 

   6. ჰოჯკინის ლიმფომა.

 • 10. 
  10. ლიმფომის საბოლოო დიაგნოსტიკისათვის აუცილებელია: 
  • A. 

   1. ლიმფური კვანძის ჰისტოლოგიური გამოკვლევა;

  • B. 

   2. პერიფერიული სისხლის გამოკვლევა;

  • C. 

   3. კლინიკური სურათის ანალიზი;

  • D. 

   4. ღვიძლის ბიოპტატის გამოკვლევა.

 • 11. 
  11. წინამორბედი B და T უჯრედების სიმსივნეები შედგება: 
  • A. 

   2. პრე­ B და პრე­ T ლიმფოციტებისგან;

  • B. 

   1. B და T ლიმფოციტებისგან;

  • C. 

   3. ატიპური ბრტყელი ეპითელური უჯრედებისგან;

  • D. 

   4. ატიპური ფიბრობლასტებისაგნ.

 • 12. 
  12. პრე­ B და პრე­ T ლიმფოციტების დიფერენცირება შესაძლებელია: 
  • A. 

   3. იმუნოჰისტოქიმიური ფენოტიპირების მიხედვით;

  • B. 

   1. ჰისტოლოგიურად ჰემატოქსილინითა და ეოზინით შეღებილ ანათლებში;

  • C. 

   2. ჰისტოლოგიურად პიკრო­ფუქსინით, ვან­გიზონის მეთოდით შეღებილ ანათლებში;

  • D. 

   4. ციტოლოგიური გამოკვლევით.

 • 13. 
  13. ლეიკოციტების სიმსივნური პროლიფერაციის ეტიოეგნეზში ნაკლებად მნიშვნელოვანია: 
  • A. 

   4. C ჰეპატიტის ვირუსი.

  • B. 

   2. Epstein-Barr-­ის ვირუსი;

  • C. 

   3. Kaposi-ის სარკომის ჰერპესის ვირუსი;

  • D. 

   1. HTLV­1 (human T-cell leukemia virus);

 • 14. 
  14. მრავლობითი მიელომა ხასიათდება:
  • A. 

   1. მრავლობითი სიმსივნეების განვითარებით ჩონჩხის ძვლებში;

  • B. 

   2. მრავლობითი სიმსივნეების განვითარებით კუნთებში;

  • C. 

   3. მრავლობითი სიმსივნეების განვითარებით სასუნთქ გზებში;

  • D. 

   4. მრავლობითი სიმსივნეების განვითარებით საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში.

 • 15. 
  15. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კლასიფიკაციის მიხედვით ლიმფოიდური სიმსივნეების ჯგუფებს არ განეკუთვნება: 
  • A. 

   2. ცენტრალური B­ და T ­უჯრედული სიმსივნეები;

  • B. 

   1. წინამორბედი B უჯრედების სიმსივნეები;

  • C. 

   3. პერიფერიული B­უჯრედული სიმსივნეები;

  • D. 

   4. წინამორბედი T უჯრედების სიმსივნეები;

  • E. 

   5. პერიფერიული თ­ და NK­უჯრედული სიმსივნეები;

  • F. 

   6. ჰოჯკინის ლიმფომა

 • 16. 
  16. მრავლობითი მიელომის სიმსივნურ  უჯრედებს წარმოადგენენ:
  • A. 

   3. პლაზმოციტები;

  • B. 

   2. მიელობლასტები;

  • C. 

   1. T ლიმფოციტები;

  • D. 

   4. ერითრობლასტები;

  • E. 

   5. მეგაკარიობლასტები

 • 17. 
  17. ჰოჯკინის ლიმფომა შეიცავს: 
  • A. 

   4. Reed-Stenberg-ის გიგანტურ უჯრედებს;

  • B. 

   3. Langhans-ის უჯრედებს

  • C. 

   2. უცხო სხეულის მრავალბირთვიან გიგანტურ უჯრედებს;

  • D. 

   1. მრავალბირთვიან გიგანტურ Langhans-ის უჯრედებს;

 • 18. 
  18. ჰოჯკინის და არაჰოჯკინის ლიმფომების დიფერენციაცია შესაძლებელია: 
  • A. 

   1. ლიმფური კვანძების ჰისტოლოგიური გამოკვლევით;

  • B. 

   2. რენტგენოლოგიური გამოკვლევით;

  • C. 

   3. ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით;

  • D. 

   4. შარდისა და სისხლის ანალიზით

 • 19. 
  19. მიელოიდური სიმსივნეების ძირითად ჯგუფებს მიეკუთვნება: 
  • A. 

   2. ლიმფობლასტური ლეიკემია;

  • B. 

   1. მწვავე მიელოგენური ლეიკემია;

  • C. 

   3. მიელოდისპლაზიური სინდრომები;

  • D. 

   4. ქრონიკული მიელოპროლიფერაციული დარღვევები.

 • 20. 
  20. ლეიკემიების დროს მიელობლასტური და ლიმფობლასტური უჯრედების დიფერენციაცია ხდება: 
  • A. 

   1. ჰისტოლოგიურად

  • B. 

   2. ჰისტოქიმიურად;

  • C. 

   3. იმუნოჰისტოქიმიურად;

  • D. 

   4. ციტოლოგიურად

 • 21. 
  21. ქრონიკულ მიელოპროლიფერაციულ პროცესებს არ განეკუთვნება: 
  • A. 

   3. ესენციური თრომბოციტოპენია;

  • B. 

   2. ჭეშმარიტი პოლიციტემია;

  • C. 

   1. ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემია;

  • D. 

   4. პირველადი მიელოფიბროზი;

  • E. 

   5. მწვავე მიელოგენური ლეიკემია.

 • 22. 
  22. პირველადი მიელოფიბროზისთვის დამახასიათებელია: 
  • A. 

   4. ძვლის ტვინის ობლიტერაციული ფიბროზი.

  • B. 

   2. ლეიკოციტების რაოდენობის მკვეთრი მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • C. 

   3. ძვლის ტვინის ჭარბუჯრედიანობა;

  • D. 

   1. ძვლის ტვინში ჰემოპოეზის გაძლერება;

 • 23. 
  23. ჰიპერსპლენიზმის სინდრომი ხასიათდება: 
  • A. 

   1. ლიმფური კვანძების ჰიპერპლაზიით დიაფრაგმის ერთ მხარეს;

  • B. 

   2. სპლენომეგალიით;

  • C. 

   3. ანემიით, ლეიკემიითა და თრომბოციტოპენიით;

  • D. 

   4. სპლენექტომიის შემდეგ ციტოპენიის კორექციით

 • 24. 
  24. შეგუბებითი სპლენომეგალია გამოწვეულია:
  • A. 

   2. ქრონიკული ვენური ჰიპერემიით ელენთაში;

  • B. 

   4. ტუბერკულოზით

  • C. 

   3. ჰოჯკინის ლიმფომით;

  • D. 

   1. ელენთის მაგისტრალური არტერიის თრომბოზით;

 • 25. 
  25. ჰოჯკინის ლიმფომის ტიპებს არ განეკუთვნება: 
  • A. 

   5. წვრილუჯრედული ტიპი;

  • B. 

   4. ლიმფოციტების გამოლევით მიმდინარე კლასიკური ტიპი;

  • C. 

   3. ლიმფოციტებით მდიდარი კლასიკური ტიპი;

  • D. 

   6. ლიმფოციტების სიჭარბით მიმდინარე ტიპი.

  • E. 

   2. შერეულუჯრედული კლასიკური ტიპი;

  • F. 

   1. კვანძოვანი სკლეროზი, კლასიკური ტიპი;

Back to Top Back to top