|ერითროციტების |პათოლოგია |და |ჰემორაგიული |დაავადებები

30 Questions | Total Attempts: 110

SettingsSettingsSettings
| | | | | - Quiz

GOOD LUCK! 


Questions and Answers
 • 1. 
  1. რა არის ანემია?
  • A. 

   1. ერითროციტების რაოდენობის შემცირება პერიფერიულ სისხლში;

  • B. 

   2. ერითროციტების რაოდენობის მომატება პერიფერიულ სისხლში;

  • C. 

   3. ლეიკოციტების რაოდენობის შემცირება პერიფერიულ სისხლში;

  • D. 

   4. ლეიკოციტების და თრომბოციტების რაოდენობის შემცირება პერიფერიულ სისხლში.

 • 2. 
  2. ანემიების კლასიფიკაცია ერითროციტების მორფოლოგიური ცვლილებების მიხედვით: 
  • A. 

   2. მიკროციტული, ნორმოციტული და მაკროციტული;

  • B. 

   1. პოსტჰემორაგიული, ჰემოლიზური და ერითროპოეზის დარღვევით გამოწვეული;

  • C. 

   3. მრგვალუჯრედული, ოვალურუჯრედული და თითისტარაუჯრედული;

  • D. 

   4. მწვავე და ქრონიკული

  • E. 

   5. პირველადი, თანდაყოლილი და მეორადი.

 • 3. 
   3.  ანემიების კლასიფიკაცია ერითროციტებში ჰემოგლობინის რაოდენობის მიხედვით: 
  • A. 

   3. ნორმოქრომული, ჰიპერქრომული და ჰიპოქრომული;

  • B. 

   2. მიკროციტული, ნორმოციტული და მაკროციტული;

  • C. 

   1. პოსტჰემორაგიული, ჰემოლიზური და ერითროპოეზის დარღვევით გამოწვეული;

  • D. 

   4. მწვავე და ქრონიკული;

  • E. 

   5. პირველადი, თანდაყოლილი და მეორადი.

 • 4. 
  4. მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემიის დროს პაციენტის გადარჩენის შემთხვევაში რა ცვლილებები ვითარდება მის ორგანიზმში? 
  • A. 

   4. ერითროპოეზის გაძლიერება.

  • B. 

   1. ერითროპოეზის დათრგუნვა;

  • C. 

   2. კუჭ­ნაწლავის ტრაქტიდან სითხის შეწოვის შემცირება;

  • D. 

   3. შარდის გამოყოფის გაძლერება;

 • 5. 
  5. ქრონიკული პოსტჰემორაგიული ანემია არის:
  • A. 

   1. რკინადეფიციტური;

  • B. 

   2. ნამგლისებრუჯრედოვანი;

  • C. 

   3. სფეროციტოზული;

  • D. 

   4. მეგალობლასტური.

 • 6. 
  6. ჰემოლიზური ანემიის რა სახეებს არჩევენ? 
  • A. 

   2. ინტრავასკულური და ექსტრავასკულური;

  • B. 

   1. მწვავე და ქრონიკული;

  • C. 

   3. ინფექციური და არაინფექციური;

  • D. 

   4. ჰემოპოეზის გაძლიერებით და დათრგუნვით.

 • 7. 
  7. როდის ვითარდება ქრონიკული პოსტჰემორაგიული ანემია? 
  • A. 

   3. როდესაც ძვლის ტვინის მიერ ვეღარ ხდება დაკარგული სისხლის რაოდენობის კომპენსაცია;

  • B. 

   2. შინაგანი სისხლდენის დროს;

  • C. 

   1. გარეგანი სიხლდენის დროს;

  • D. 

   4. როდესაც შემცირებულია ერითროციტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა.

 • 8. 
  8. რით არის განპირობებული მემკვიდრული სფეროციტოზი? 
  • A. 

   4. ერითროციტების მემბრანის დეფექტით, რაც განაპირობებს მათ სფეროიდულ ფორმას, ელასტიურობის დაქვეითებას და გაძლიერებულ ფაგოციტოზს;

  • B. 

   2. ლიმფოციტების მემბრანის დეფექტით, რაც განაპირობებს მათ სფეროიდულ ფორმას, ელასტიურობის დაქვეითებას და გაძლიერებულ ფაგოციტოზს;

  • C. 

   3. ბაზოფილების მემბრანის დეფექტით, რაც განაპირობებს მათ სფეროიდულ ფორმას, ელასტიურობის დაქვეითებას და გაძლიერებულ ფაგოციტოზს;

  • D. 

   1. ნეიტროფილური ლეიკოციტების მემბრანის დეფექტით, რაც განაპირობებს მათ სფეროიდულ ფორმას, ელასტიურობის დაქვეითებას და გაძლიერებულ ფაგოციტოზს;

  • E. 

   5. თრომბოციტების მემბრანის დეფექტით, რაც განაპირობებს მათ სფეროიდულ ფორმას, ელასტიურობის დაქვეითებას და გაძლიერებულ ფაგოციტოზს.

 • 9. 
  9. რა იწვევს ინტრავასკულურ ჰემოლიზს? 
  • A. 

   5. ერითროციტების მექანიკური დაზიანება, კომპლემენტის აქტივაცია, მალარია და ტოქსინები.

  • B. 

   1. ჰეპატოცელულური კარცინომა, პანკეასის თავის კარცინომა;

  • C. 

   2. ქოლანგიტი, ნაღვლის საერთო სადინარის ობტურაცია კენჭით;

  • D. 

   3. ღვიძლის ციროზი, c ჰეპატიტი, ღვიძლის სტეატოზი;

  • E. 

   4. ლეიკოციტების მექანიკური დაზიანება, კომპლემენტის აქტივაცია, მალარია და ტოქსინები

 • 10. 
  10. როდის ვითარდება ექსტრავასკულური ჰემოლიზი? 
  • A. 

   1. ერითროციტების მიმართ აუტოანტისხეულების წარმოქმნის ან მათი ელასტიურობის დაკარგვის შემთხვევაში

  • B. 

   2. ერითროციტების მექანიკური დაზიანების, კომპლემენტის აქტივაციის და მალარიის შემთხვევაში;

  • C. 

   3. ღვიძლის ციროზის, c ჰეპატიტის, ღვიძლის სტეატოზის დროს;

  • D. 

   4. ჰეპატოცელულური კარცინომის, ქოლანგიოცელულური კარცინომის და ჰეპატობლასტომის დროს.

 • 11. 
  11. როგორც წესი, როგორი მიზეზებით არის გამოწვეული თანდაყოლილი და შეძენილი ჰემოლიზური  ანემიები? 
  • A. 

   2. თანდაყოლილი _ შინაგანი მიზეზებით, ხოლო შეძენილი _ გარეგანი მიზეზებით;

  • B. 

   1. თანდაყოლილი _ გარეგანი მიზეზებით, ხოლო შეძენილი _ შინაგანი მიზეზებით;

  • C. 

   3. თანდაყოლილი _ შინაგანი და გარეგანი მიზეზებით, ხოლო შეძენილი _ მხოლოდ შინაგანი მიზეზებით;

  • D. 

   4. თანდაყოლილი _ მხოლოდ გარეგანი მიზეზებით, ხოლო შეძენილი _ შენაგანი და გარეგანი მიზეზებით.

 • 12. 
  12. რა განაპირობებს ნამგლისებრუჯრედოვან ანემიას? 
  • A. 

   3. მემკვიდრული ჰემოგლობინოპათია;

  • B. 

   2. ერითროციტების მექანიკური დაზიანება, მალარია, ტოქსინები;

  • C. 

   1. ერითროციტების მემბრანის დეფექტი და ელასტიურობის დაქვეითება;

  • D. 

   4. შინაგანი სისხლდენა.

 • 13. 
  13. რა განაპირობებს თალასემიას? 
  • A. 

   4. α ან β გლობინის გენების მუტაცია.

  • B. 

   3. შინაგანი სისხლდენა;

  • C. 

   2. ერითროციტების მექანიკური დაზიანება, მალარია, ტოქსინები;

  • D. 

   1. ერითროციტების მემბრანის დეფექტი და ელასტიურობის დაქვეითება;

 • 14. 
  14. თალასემიის რა სახეებს ანსხვავებენ? 
  • A. 

   1. α და β თალასემიას;

  • B. 

   2. მწვავე და ქრონიკულს;

  • C. 

   3. პირველადს და მეორადს;

  • D. 

   4. შექცევადს და შეუქცევადს.

 • 15. 
  15. იმუნოჰემოლიზური ანემიის ფორმებს არ მიეკუთვნება: 
  • A. 

   2. ღამის პაროქსიზმული ჰემოგლობინურია;

  • B. 

   1. სითბოსმიერი ანტისხეულების იმუნოჰემოლიზური;

  • C. 

   3. სიცივისმიერი აგლუტინინური იმუნოჰემოლიზური;

  • D. 

   4. სიცივისმიერი ჰემოლიზინური ჰემოლიზური.

 • 16. 
  16. რით არის გამოწვეული მეგალობლასტური ანემიები? 
  • A. 

   3. დნმ-­ის სინთეზის დეფექტით;

  • B. 

   2. ლიპიდების სინთეზის დეფექტით;

  • C. 

   1. ცილების სინთეზის დეფექტით;

  • D. 

   4. რნმ-­ის სინთეზის დეფექტით.

 • 17. 
  17. რის შედეგად ვითარდება პერნიციოზული ანემია? 
  • A. 

   4. ატროფიული გასტრიტის და შინაგანი ფაქტორის დეფიციტით.

  • B. 

   2. ინტრავასკულური ჰემოლიზით;

  • C. 

   3. ექსტრავასკულური ჰემოლიზით;

  • D. 

   1. α ან β გლობინის გენების მუტაციით;

 • 18. 
  18. როგორი ანემია ვითარდება ფოლიუმის მჟავის დეფიციტის პირობებში? 
  • A. 

   1. მეგალობლასტური;

  • B. 

   2. ნამგლისებრუჯრედოვანი;

  • C. 

   3. სფეროციტოზი;

  • D. 

   4. თალასემია;

  • E. 

   5. იმუნოჰემოლიზური.

 • 19. 
  19. რით არის გამოწვეული პერნიციოზული ანემია? 
  • A. 

   2. კუჭის ლორწოვანი გარსის იმუნური დაზიანებით;

  • B. 

   1. კუჭის პეპტიური წყლულით;

  • C. 

   3. თორმეტგოჯა ნაწლავის პეპტიური წყლულით;

  • D. 

   4. სიცივისმიერი აგლუტინინებით.

 • 20. 
  20. რკინადეფიციტური ანემია არის:
  • A. 

   3. ჰიპოქრომული, მიკროციტული;

  • B. 

   2. ნამგლისებრუჯრედოვანი;

  • C. 

   1. მეგალობლასტური;

  • D. 

   4. იმუნოჰემოლიზური.

 • 21. 
  21. ორგანიზმში რკინის დეფიციტის გამომწვევ მიზეზებს არ მიეკუთვნება:  
  • A. 

   5. სისხლის გადასხმა.

  • B. 

   4. სისხლის დაკარგვა;

  • C. 

   3. რკინაზე გაზრდილი მოთხოვნილება;

  • D. 

   2. რკინის შეწოვის დაქვეითება;

  • E. 

   1. რკინის მცირე რაოდენობით მიღება;

 • 22. 
  23. ანემიით მიმდინარე ქრონიკულ დაავადებებს არ მიეკუთვნება
  • A. 

   1. გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება;

  • B. 

   2. ქრონიკული მიკრობული ინფექციები;

  • C. 

   3. ქრონიკული იმუნური დაავადებები;

  • D. 

   4. სიმსივნეები.

 • 23. 
  22. ფოლიუმის მჟავის დეფიციტის გამომწვევ მიზეზებს არ მიეკუთვნება: 
  • A. 

   4. ჭარბი კვება.

  • B. 

   3. ფოლიუმის მჟავის ანტაგონისტების სიჭარბე;

  • C. 

   2. ფოლიუმის მჟავაზე მოთხოვნილების გაზრდა;

  • D. 

   1. საკვებით მისი მიღების შემცირება;

 • 24. 
  24. რით ხასიათდება აპლაზიური ანემია? 
  • A. 

   2. ძვლია ტვინის ფუნქციის დაქვეითებით, რომელსაც თან ახლავს პანციტოპენია, მულტიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების არარსებობა;

  • B. 

   1. ძვლის ტვინის ფუნქციის გაძლიერებით, რომელსაც თან ახლავს მულტიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების რაოდენობის გაზრდა;

  • C. 

   3. ანემიით, ლეიკოციტოზით, თრომბოციტოზით და ძვლის ტვინში ღეროვანი უჯრედების რაოდენობის გაზრდით;

  • D. 

   4. ძვლის ტვინის ფუნქციის გაძლიერებით, რომელსაც თან ახლავს ლეიკოციტოზი, ნეიტროფილების ხარჯზე.

 • 25. 
  25. რა ცვლილებები ვითარდება ძვლის ტვინში აპლაზიური ანემიის დროს? 
  • A. 

   3. შემცირებულია ჰემოპოეზური უჯრედების რაოდენობა;

  • B. 

   2. ჰემოპოეზური უჯრედების რაოდენობა შეცვლილი არ არის;

  • C. 

   4. შემცირებულია ლიმფოიდური უჯრედების რაოდენობა.

  • D. 

   1. გაზრდილია ჰემოპოეზური უჯრედების რაოდენობა;

Back to Top Back to top