குரூப் 4 வரலாறு கேள்விகள்

50 Questions

Settings
Please wait...
குரூப் 4 வரலாறு கேள்விகள்

வழங்கியவர் திருமதி விஜயலட்சுமி ஆசிரியைகுருகுலம்.காம்


Questions and Answers
 • 1. 
  1. பொதுப்பணி படைச்சட்டத்தை கொண்டுவந்தவர்
  • A. 

   1. கர்சன்பிரபு

  • B. 

   2. டல்கௌசிபிரபு

  • C. 

   3. கானிங்பிரபு

  • D. 

   4. பாஜிராவ்

 • 2. 
  2. ஆங்கில நிர்வாகத்தில் இந்தியர்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது
  • A. 

   1. சேவைவரி

  • B. 

   2. வருமானவரி

  • C. 

   3.சுங்கவரி

  • D. 

   4. நிலவரி

 • 3. 
  3. இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் 1857ஆம் ஆண்டு பெரும்புரட்சியை அழைத்த்து
  • A. 

   1. சிப்பாய்கலகம்

  • B. 

   2. படைவீரர்கலகம்

  • C. 

   3. பெரும்கலகம்

  • D. 

   4. முதல்இந்தியசுதந்திரபோர்

 • 4. 
  4. விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கைவெளியிடப்பட்டஇடம்
  • A. 

   1. லக்னோ

  • B. 

   2. அலகாபாத்

  • C. 

   3. கான்ப்பூர்

  • D. 

   4. அகமதாபாத்

 • 5. 
  5. துணைபடைத்திட்டத்தை கொண்டுவந்தவர்
  • A. 

   1. வெல்லஸ்லீ

  • B. 

   2. டல்கௌசி

  • C. 

   3. பெண்டிங்பிரபு

  • D. 

   4. மவுண்ட்பேட்டன்

 • 6. 
  6. தாய்மொழி பத்திரிக்கை தடைச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு
  • A. 

   1. 1878

  • B. 

   2. 1788

  • C. 

   3. 1877

  • D. 

   4. 1778

 • 7. 
  7. கீழுள்ளவர்களுள் மிதவாதி அல்லாதவர்
  • A. 

   1. தாதாபாய்நௌரோஜி

  • B. 

   2. பெரோஷா மேத்தா

  • C. 

   3. கோபாலக்கிருட்டின கோகலே

  • D. 

   4. லாலாலஜபதிராய்

 • 8. 
  8. முஸ்லீம் லீக்கட்சியை தோற்றுவித்தவர்
  • A. 

   1. முகமதுஅலி

  • B. 

   2. செளகத்அலி

  • C. 

   3. சலிமுல்லா

  • D. 

   4. காலிப்

 • 9. 
  9. நியு இந்தியா பத்திரிக்கையை நடத்தியவர்
  • A. 

   1. நேரு

  • B. 

   2. சி.ஆர்.தாஸ்

  • C. 

   3. அன்னிபெசன்ட்

  • D. 

   4. காந்தி

 • 10. 
  10. ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையின் காரணமாக தனக்கு வழங்கப்பட்ட நைட்வுட் பட்டத்தைதுறந்தவர்
  • A. 

   1. வ.உ.சி

  • B. 

   2. தாகூர்

  • C. 

   3. நேரு

  • D. 

   4. காந்தி

 • 11. 
  11. மிதவாதிகளும், தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டமாநாடு
  • A. 

   1. முதல்வட்டமேசைமாநாடு

  • B. 

   2. லக்னோ மாநாடு

  • C. 

   3. இரண்டாம் வட்டமேசைமாநாடு

  • D. 

   4. கான்பூர்மாநாடு

 • 12. 
  12. டாக்டர் சத்தியபால், டாக்டர் சாய்ப்புதீன் கிச்லு இவர்கள்கைது செய்யப்பட்டதன் விளைவு
  • A. 

   1. லக்னோ ஒப்பந்தம்

  • B. 

   2. ஆகஸ்ட் அறிக்கை

  • C. 

   3. ஜாலியன் வாலாபாக்படுகொலை

  • D. 

   4. ரெளலட்சட்டம்

 • 13. 
  13. முதல் உலகம் போர் நடந்த்து
  • A. 

   1. 1914 – 1918

  • B. 

   2. 1916 – 1918

  • C. 

   3. 1912 -1918

  • D. 

   4. 1917 – 1919

 • 14. 
  14. நவீன இந்தியாவின் விடிவெள்ளி
  • A. 

   1. தயானந்தசரஸ்வதி

  • B. 

   2. இராசாராம்மோகன்ராய்

  • C. 

   3. இராமலிங்க அடிகள்

  • D. 

   4. இராமகிருஷ்ணன்

 • 15. 
  15. இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியவர்
  • A. 

   1. சந்திரசென்

  • B. 

   2. குருநானக்

  • C. 

   3. அம்பேத்கார்

  • D. 

   4. பெரியார்

 • 16. 
  16. துறத்தல் மற்றும் சேவை இரண்டுமே நவீன இந்தியாவின் இருக்கொள்கைகொள்கைகள் எனக்கூறியவர்
  • A. 

   1. ஸ்ரீ நாரயணகுரு

  • B. 

   2. வள்ளலார்

  • C. 

   3. விவேகானந்தர்

  • D. 

   4. தயானந்தசரஸ்வதி

 • 17. 
  17. இந்தியா,இந்தியருக்கே என்ற முழக்கங்களை எழுப்பியவர்.
  • A. 

   1. திலகர்

  • B. 

   2. நேதாஜி

  • C. 

   3. தயானந்தசரஸ்வதி

  • D. 

   4. வ.உ.சி

 • 18. 
  18. அமைதிக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் வழி என்ற நூலின் ஆசிரியர்
  • A. 

   1. நேரு

  • B. 

   2. காந்தி

  • C. 

   3.இராசாராம்மோகன்ராய்

  • D. 

   4.அன்னிபெசண்ட்

 • 19. 
  19. பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் ஏற்படக்காரணமாய் இருந்த இயக்கம்
  • A. 

   1. பிரம்ம சமாஜம்

  • B. 

   2. சுத்தி இயக்கம்

  • C. 

   3. பிரார்த்தன சமாஜம்

  • D. 

   4. பிரம்ம ஞான சபை

 • 20. 
  20. தியோசோபி என்பதன் பொருள்
  • A. 

   1. கடவுள்

  • B. 

   2.அறிவு

  • C. 

   3.உருவவழிபாடு

  • D. 

   4.கடவுளைப்பற்றிய அறிவு

  • E. 

   ஞானசபை

 • 21. 
  21. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இந்திய தலைமை ஆளுநர் இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்.
  • A. 

   1. அரசப்பிரதிநிதி

  • B. 

   2. அமைச்சர்

  • C. 

   3.இயக்குநர்

  • D. 

   4.வைசிராய்

 • 22. 
  22. சுதேசி என்பதன் பொருள்
  • A. 

   1.சொந்த நாடு

  • B. 

   2 .உரிமை

  • C. 

   3. போரட்டம்

  • D. 

   4.புறக்கணிப்புக்குழு

 • 23. 
  23 . வந்தேமாதரம் என்ற பாடல் வரிகளை எழுதியவர்
  • A. 

   1. நேதாஜி

  • B. 

   2.திலகர்

  • C. 

   3. சந்திரசட்டர்ஜி

  • D. 

   4.பாரதியார்

 • 24. 
  24. இராசாராம் மோகன்ராயின் சீரிய முயற்சியால் சதி,தடை சட்ட்த்தை கொண்டு வந்தவர்
  • A. 

   1. கர்சன்பிரபு

  • B. 

   2 .கானிங்பிரபு

  • C. 

   3.பெண்டிங்பிரபு

  • D. 

   4. மெக்காலெ பிரபு

 • 25. 
  25. இந்து சமயத்தின் மார்ட்டின் லூதர்
  • A. 

   1. சந்திரசென்

  • B. 

   2. தாகூர்

  • C. 

   3.ஹன்ஸ்ராஜ்

  • D. 

   4.தயானந்தசரஸ்வதி

 • 26. 
  26. முகலாய வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர்
  • A. 

   1. ஒளரஙகசீப்

  • B. 

   2. ஜஹாங்கீர்

  • C. 

   3. இரண்டாம்பகதுர்ஷா

  • D. 

   4.ஹிமாயூன்

 • 27. 
  27. சுதந்திரப்போரில் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்திய மங்கள்பாண்டே
  • A. 

   1. லக்னோபடைப்பிரிவு

  • B. 

   2 .வங்காளபடைப்பிரிவு

  • C. 

   3.அலகாபாத்படைப்பிரிவு

  • D. 

   4. கான்பூர் படைபிரிவு

 • 28. 
  28. சுதந்திரபுரட்சியின் மையமாக விளங்கிய இடம்
  • A. 

   1. கான்பூர்

  • B. 

   2. ரோகில்கண்ட்

  • C. 

   3. பீகார்

  • D. 

   4.லக்னோ

 • 29. 
  29. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பிறகு இந்திய கவனர் ஜெனரல் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்
  • A. 

   1. இந்திய அமைச்சர்

  • B. 

   2. இந்திய ஆளுநர்

  • C. 

   3.இந்திய அரசர்

  • D. 

   4 இந்திய அரச பிரதிநிதி

  • E. 

   4. இந்தியஅரசப்பிரதிநிதி

 • 30. 
  30. ஆத்மீய சபாவைதோற்றுவித்தவர்
  • A. 

   1. லட்சுமிபாய்

  • B. 

   2 .பரமஹம்சர்

  • C. 

   3.இராசாராம்மோகன்ராய்

  • D. 

   4.நாராயணகுரு

  • E. 

   4. இந்தியஅரசப்பிரதிநிதி

 • 31. 
  31. மூல்சங்கர் என்பது இவருடைய பெயர்
  • A. 

   1. வள்ளலார்

  • B. 

   2. விராஜனந்தர்

  • C. 

   3 .தயானந்தசரஸ்வதி

  • D. 

   4.நெசவுத்தொழில் ஒழிப்பு

 • 32. 
  32. 1857 இல் பெரும் கிளர்ச்சியின் பொருளாதாரக் காரணம்
  • A. 

   1.பொதுப்பணி படைச்சட்டம்

  • B. 

   2.முன்னோர்சொத்துக்களை ஒப்படைத்தல்

  • C. 

   3.குறைந்த ஊதியம்

  • D. 

   4.நெசவுத்தொழில் ஒழிப்பு

 • 33. 
  33. 1857 ஆம் ஆண்டு பெரும்புரட்சியை வரலாற்றறிஞர்கள் அழைத்தது
  • A. 

   1.படைவீரர்கள் கலகம்

  • B. 

   2.பெருங்கலகம்

  • C. 

   3.இந்தியசுதந்திரப்போர்

  • D. 

   3.இந்தியசுதந்திரப்போர்

 • 34. 
  34. ரெளலட்சட்டம்,ஜாலியன்வாலாபாக்படுகொலை,மாண்டேகுசெம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம், இவைகளுக்கான ஆண்டு
  • A. 

   1. 1917

  • B. 

   2. 1919

  • C. 

   3. 1981

  • D. 

   4. 1905

 • 35. 
  35. மிண்டோமார்லி சீர்திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு
  • A. 

   1. 1909

  • B. 

   2. 1919

  • C. 

   3. 1917

  • D. 

   4. 1971

 • 36. 
  36. கிளாபத் இயக்கம்,ஒத்துழையாமை இயக்கம் இவைதொடங்கப்பட்ட வருடம்.
  • A. 

   1. 1814

  • B. 

   2. 1841

  • C. 

   3. 1930

  • D. 

   4. 1920

 • 37. 
  37. வங்கப்பிரிவினை கீழ்கண்டவற்றிற்கு காரணமாக அமைந்தது
  • A. 

   1. சுதேசிஇயக்கம்

  • B. 

   2. சூரத்பிளவு

  • C. 

   3.உலகப்போர்

  • D. 

   4.தன்னாட்சி இயக்கம்

 • 38. 
  38. கணபதி பண்டிகை மூலம் தேசிய உணர்வைத்தூண்டியவர்
  • A. 

   1. சந்திரபால்

  • B. 

   2. பாரதி

  • C. 

   3.திலகர்

  • D. 

   4. நேதாஜி

 • 39. 
  39. மிதவாதியின் கோரிக்கைகளை தீவிரவாதிகள் இவ்வாறு வர்ணித்தனர்
  • A. 

   1. கட்டளை

  • B. 

   2.திறந்தவெளிக்கொள்கை

  • C. 

   .நிலநீர்க்கொள்கை

  • D. 

   4. அரசியல் பிச்சை

 • 40. 
  40. சமய, சமூக சீர்திருத்தவாதிகளால் உருவானது
  • A. 

   1. தேசியம்

  • B. 

   2. புரட்சி

  • C. 

   3.கலகம்

  • D. 

   4. கிளர்ச்சி

 • 41. 
  41. 1833 – 1858 ல் கொண்டுவரப்பட்ட சாசனச்சட்டத்தின் நோக்கம்
  • A. 

   1. வரியை நீக்க

  • B. 

   2.கிளர்ச்சியை அடக்க

  • C. 

   3. நிதிஉதவி அளிக்க

  • D. 

   4. இந்தியர்களுக்கு பல்வேறு உயர்பதவி அளிக்க

 • 42. 
  42. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இவரது ஆலோசனையின் பேரில் தொடங்கப்பட்டது
  • A. 

   1.ஆலன் ஆக்டோவியன்ஹியூம்

  • B. 

   2.டபுல்யூ .சி.பானர்ஜி

  • C. 

   3. பெரோஷ்மேத்தா

  • D. 

   4.எம்.ஜி.ரானடே

 • 43. 
  43. புரட்சிக்கலகம் துவங்கியபோது இந்தியாவின் தலமை ஆளுனராக இருந்தவர்
  • A. 

   1. கர்சன்பிரபு

  • B. 

   2.கானிங்பிரபு

  • C. 

   3.டல்ஹவ்சி

  • D. 

   4.பெண்டிங்பிரபு

 • 44. 
  44. நாடிழக்கும் கொள்கையை கொண்டுவந்தது
  • A. 

   1. டல்ஹவ்சி

  • B. 

   2. மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு

  • C. 

   3. கிளமணட் அலி

  • D. 

   4.ஜின்னா

 • 45. 
  45 உலக முஸ்லீம் மக்களின் சமயத்தலைவர்
  • A. 

   1. சவுகத் அலி

  • B. 

   2. முகமது அலி

  • C. 

   3. காலிப்

  • D. 

   4.ஜின்னா

 • 46. 
  46 சூரிய ஒளியின் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம்
  • A. 

   1. சத்திய ஞானசபை

  • B. 

   2. தயான்ந்தசரஸ்பதி மடம்

  • C. 

   3. எராமகிஷ்ணமடம்

  • D. 

   4. அன்னிபெசன்ட்

 • 47. 
  47 )1864ல் காசிப்பூரில் துவங்கிய அறிவியல் கழகம் என்று அழைக்கப்பட்டபள்ளி யாரால் துவங்கப்பட்ட்து
  • A. 

   1. சலீம்

  • B. 

   2. சர்சையது அகம்துகாம்

  • C. 

   3. குருனானக்

  • D. 

   4. ஹன்ஸ்ராஜ்

 • 48. 
  48மகத்மார்ச் என்ற பேரணியை தலைமையேற்று நடத்தியவர்
  • A. 

   1. திலகர்

  • B. 

   2. தாகூர்

  • C. 

   3. அம்பேத்கார்

  • D. 

   4. பெரியார்

 • 49. 
  49வள்ளலாரின் பக்தி பாடல்கள் அடங்கிய தொகுதி
  • A. 

   1. திருவருட்பா

  • B. 

   2. திருவாசகம்

  • C. 

   3. திருப்பாவை

  • D. 

   4. திருச்சபை

 • 50. 
  50 சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீருவேன் எனக் கூறியவர்
  • A. 

   1. நேதாஜி

  • B. 

   2. பானர்ஜி

  • C. 

   3. திலகர்

  • D. 

   4. கோபாலகிருஷ்ணகோகலே